Jak poznat syndrom vyhoření? Vyřadit z fungování nás může na několik měsíců až let