Jak reagujete v krizové situaci? Přebíráte odpovědnost nebo odpadáte?