Menu
WomanOnly
Rodina

Advokát radí: Co je to výživné po rozvodu a jak vymáhat alimenty

Redakce

Redakce

7. 4. 2014

Rozvedli jste se? Žijete s manželem odděleně? Děti jsou s druhým manželem a vy je ani nevídáte? l tak máte vůči společným dětem a druhému manželovi vyživovací povinnost. Vyživovací povinnost trvá, i když bylo dítě rodičům odebráno nebo s ním mají dokonce zakázaný styk.

Co je to výživné?

Nejprve si povíme o výživném mezi rozvedenými manželi, a poté o výživném k dětem a nastíníme i výživné k rodičům. Řekneme si, kdy je na ně nárok, jak se stanovuje jejich výše a jak se jich domáhat. Obecně platí: Nebojte se o stanovení výše vyživovací povinnosti požádat soud, neplatí se zde žádný soudní poplatek!

Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manželi si lze dohodnout, např.: „Budu Ti dva roky dávat 8.000 Kč měsíčně.“ Manželé se můžou na místo výživného domluvit na odbytném, tedy na jednorázové částce, jejímž zaplacením nárok druhého manžela zaniká. Právo na výživné také zaniká, pokud vyživovaný manžel uzavře nové manželství nebo registrované partnerství.

Nedohodnete-li se, podejte žalobu na určení výživného k okresnímu soudu v obvodu vašeho bydliště. Výživovací povinnost rozvedených manželů má dvě varianty:

a)      výživné manžela, který rozvrat manželství převážně nezpůsobil nebo s rozvodem nesouhlasil,

b)      výživné manžela, který není schopen sám se živit.

V případě a) se určuje vyživovací povinnost v takové výši, aby životní úroveň obou bývalých manželů byla v zásadě stejná. Tato vyživovací povinnost se stanovuje maximálně na dobu tří let po rozvodu. Výživné nedostane ten, který se na druhém dopustil domácího násilí.

Učebnicovým příkladem je rozvod manželství, kdy muž podnikatel byl ženě roky nevěrný, ona se 15 let starala o děti a společnou domácnost. Po rozvodu jí manžel bude muset platit tolik, aby jejich životní úroveň byla po tři roky shodná.

Možnost b) může nastat kdykoli po zániku manželství. Když se bývalý manžel nebude schopen sám živit a původ této neschopnosti lze přičítat manželství, musí mu druhý manžel zajistit přiměřenou výživu.

Příkladem může být žena, která se rozvedla v době, kdy byla na mateřské, poté pobírala rodičovský příspěvek a za tři roky chtěla nastoupit do práce. Dítě ale ze zdravotních důvodů nevzali do školky, a tak s ním žena musela zůstat doma. Bývalý manžel jí tři roky nic neplatil (kromě výživného na dítě). Teď začne platit měsíčně výživné ženě, neboť není schopna sama se živit a důvod souvisí s jejich manželstvím. I na tomto výživném se manželé mohou dohodnout nebo ho stanoví soud.

Vždy je důležité, že se vyživovaný manžel možnosti sám živit dobrovolně nevzdal (např. práci ani nehledá, všechen svůj majetek rozdal), jak se podílel na péči o společnou domácnost, jak dlouho manželství trvalo, jak dlouho je rozvedeno a další závažné důvody.

Musí zajistit bývalému manželovi přiměřenou výživu, takže pokrýt jeho základní životní náklady, nikoli dorovnat životní úroveň druhého manžela. Například ženě z naší ukázky manžel uhradí nájemné a přidá jí 4.000 Kč na úhradu ostatních potřeb, ač sám má plat 50.000 Kč.

Výživovací povinnost rodičů vůči dětem trvá, dokud nejsou děti samy schopny se živit. Výše výživného je vždy individuální v závislosti na věku a potřebách dítěte, a také na životní úrovni, která musí být shodná s rodiči.

V případě svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, platí alimenty druhý rodič. V případě střídavé či společné péče přispívají obě strany. Při stanovování výše výživného nezapomeňte zohlednit i to, kdo si na děti uplatňuje daňové zvýhodnění a pobírá sociální dávky.

Svěření dítěte do péče a jak probíhá. Co všechno byste měla vědět?

Nezapomeňte výživné průběžně aktualizovat!

Při každé změně poměrů výši upravujte. Stává se, že matka má v péči dvě děti, otec se s nimi nestýká a už 10 let na ně dohromady platí 3.000 Kč měsíčně, ač teď už děti studují a životní náklady jsou vyšší. Nedohodnete-li se, podejte návrh k soudu.

Pozor na to, že děti starší 18 let musí návrh na výživné za sebe podat samy. Výše výživného má být vždy obrazem odůvodněných potřeb dítěte, majetkových poměrů a schopností rodičů, ale jsou do něj zahrnuté i majetkové možnosti dítěte (např. dědictvím získalo akcie a plynou mu pravidelné dividendy), osobní péče o dítě a rodinnou domácnost a to, že se rodič bez důvodu vzdal výhodnějšího zaměstnání nebo postupuje nepřiměřená majetková rizika. Pokud to majetkové poměry rodičů umožňují, patří do odůvodněných potřeb dítěte i tvorba úspor.

A co když manžel neplatí?

Máte stanovené výživné a bývalý manžel přesto na dítě nic neplatí? Jde o trestný čin zanedbání povinné výživy. Písemně nebo za přítomnosti nezávislých svědků bývalého manžela vyzvěte, aby povinnost řádně splnil. Když to ani tak neudělá nebo platí nepravidelně, podejte trestní oznámení na kterékoli policejní stanici v ČR.

Policie věc prošetří a předá státnímu zástupci. Ten dá obžalobu k soudu. Až do rozhodnutí soudu o vině může manžel dlužnou částku zaplatit a vyhnout se trestu, takže nemusíte mít špatné svědomí, že nevinného posíláte za mříže. Buďto zaplatí a vše je v pořádku, nebo nezaplatí a dopustí se trestného činu.

Akceptovatelné je to už u 3 nezaplacení, nečekejte tedy, až i vám dojdou všechny rezervy a raději jednejte hned. Alimenty stanovené soudem můžete také vymáhat soudně. Rychlejší a efektivnější je ale vymáhat je pomocí exekutora.

Soud nebo exekutor může nařídit placení výživného srážkami ze mzdy nebo z jiného příjmu, přikázáním pohledávky z účtu manžela (nařídí bance, aby vám částku převedla z manželova běžného účtu), prodejem movitých věcí (auto, televize, počítač apod.), prodejem nemovitých věcí (rodinný dům, garáž, chata) a v krajním případě i prodejem firmy. Nebojte se tedy ozvat!

Mít dítě s cizincem je rizikem. Po rozvodu často nemáte nárok vůbec na nic

Výživné můžete chtít i po svých dětech

Možnost, o které se příliš nemluví, je výživné rodičů placené dětmi. Z etického hlediska je jasné, že děti by se měli o své rodiče postarat, vždyť oni se o ně taky starali, když to bylo třeba. Často jsou ale staří rodiče na pokraji bídy a mladí mají nadbytek. Zákon stanovuje, že dítě je povinno zajistit svým rodičům slušnou výživu. Víc nedefinuje, takže zase bude záviset na individuálním posouzení daného případu. Každopádně i rodiče mají možnost se obrátit se stanovením výživného na soud.

Závěrem je nutno dodat, že pokud v řízení někdo odmítá prokázat své příjmy, platí, že jeho průměrný měsíční příjem je pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce, v současné době tedy 85.250 Kč (25 x 3.410 Kč).

Ohodnoťte tento článek:
0
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Advokát radí: Co je to výživné po rozvodu a jak vymáhat alimenty