Menu
WomanOnly
Rodina

Co dělat, když dítě chodí za školu

Redakce

Redakce

14. 4. 2014

Chození za školu je vždy varovným signálem, že je s dítětem něco v nepořádku. Není na co čekat, řešte to ihned. Vaše dítě volá o pomoc a vy mu ji musíte nabídnout.

Záškoláctví je nejčastěji způsobeno nedostatečně zažitým režimem dne, kdy díte má pocit, že když nepřijde včas, nemusí do školy chodit vůbec.  Za lajdáctvím může být ale i strach z neúpěchu u testu, písemky či prezentace. Důvodem může být ale také to, že na sebe chce dítě nějak upozornit, například v situaci, kdy se rodiče rozvádějí.

Mluvte

Nenechte si problém přerůst přes hlavu a proberte vše s dítětem jako s rovnocenným partnerem. Následně situaci konzultujte s výchovným poradcem a třídním učitelem ve škole. Pravděpodobně vám navrhnou společné kroky k zabránění dalším problémům.

Stanovte dítěti pevný režim dne, včetně jasně daných odměn a sankcí za nedodržení jednotlivých částí. Zajistěte dítěti doprovod dospělé osoby až do školy. Dohodněte se se školou, že vás budou ihned informovat v případě porušení pravidel. Seznamte dítě s pravidly tolerování absence – pouze s lékařským potvrzením, předčasný odchod jen po telefonické domluvě vyučujícího s rodičem.

Řešte důvody, proč dítě chodí za školu. Učte ho pracovat se stresem. Může vám pomoci i psycholog.

Průběh

Většina škol vás upozorní na záškoláctví dítěte již po několika zameškaných hodinách. Pokud dítě bylo za školou méně než 10 hodin, přijde vám doporučený dopis, v němž si vás třídní učitel pozve na pohovor. Proberete spolu situaci a navrhnete řešení.

Pokud dítě zamešká více než 10 hodin, ředitel školy svolá školní výchovnou komisi, na kterou vás přizve, někdy je pozváno i dítě, aby své chování vysvětlilo.

Neomluvené zameškání více než 25 hodin je ředitelem oznámeno orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a je zde řešeno jako přestupek. Dítěti bude přidělen kurátor, který na něj bude dohlížet, bude vám i jemu radit, pomůže dítěti lépe využívat volný čas, omezit negativní vlivy okolí a bude řešit i omezení negativního vlivu vašeho dítěte na okolí.

OSPOD vám také může nařídit spolupráci s psychologem, napomenout vás/dítě/narušitele, uložit omezení bránící působení škodlivých vlivů (např. zákaz chození na diskotéky) a v krajním případě i dočasně odejmout dítě z vaší péče a umístit ho na maximálně 3 měsíce do střediska výchovné péče.

Jestliže výchovné problémy a záškoláctví vašeho dítěte přetrvají, ředitel školy nebo OSPOD ohlásí na policii podezdření ze spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. Rodič může být odsouzen za to, že umožnil dítěti vést zahálčivý nebo nemravný život odnětím svobody až na dva roky.

Dítěti může být nařízena ústavní výchova na dobu, kterou určí soud. Jednou měsíčně ho zde bude navštěvovat jeho kurátor a zjišťovat, jak se mu daří, a zároveň bude kurátor navštěvovat jednou měsíčně i vás.

Ohodnoťte tento článek:
0
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Co dělat, když dítě chodí za školu