Menu
WomanOnly
Rodina

Dívky mají ve školách lepší známky, úspěch ale stále sklízí muži

U dětí ve školním věku často dochází k jejich porovnávání na základě jejich známek ve škole. V poslední době se čím dál tím víc diskutuje o tom, že dívky jsou ve škole šikovnější, potažmo chytřejší než chlapci. Zdaleka už neplatí, že by holkám šly pouze naukové předměty, jsou zkrátka dobré ve všem. Čím to ale je, že dívky dosahují ve školeních lavicích lepších výsledků, než kluci?

 

Podle výzkumů jsou dívky ve škole chytřejší, dosahují lepších výsledků a mají tak lepší předpoklady pro studium a posléze i pro zaměstnání. Přesto se v těch nejvyšších pozicích ve firmách stále objevují spíše muži. Čím to tedy je? Jsou dívky pouze méně průbojné, nebo je v tom ještě něco jiného?

Lepší soustředěnost a disciplína

Dívky dosahují lepších výsledků ve školách hlavně proto, že jsou disciplinované a soustředěné. Již ve školce dávají pozor, co jim vychovatelky říkají a snaží se rozvíjet se ve všech oblastech, zatímco chlapci zlobí a tropí neplechy. Projevují tak větší sociální inteligenci a sebeovládání, které jsou u zaměstnavatelů čím dál tím více ceněné, je tedy možné, že v blízké budoucnosti ženy nahradí muže ve vůdčích pozicích.

Dívky jsou více metodické, chlapci soutěživý

Dívky jsou specialistky na mravenčí práci, která se ve školních lavicích objevuje každý den. Chlapce takové aktivity, jako jsou domácí úkoly a dílčí testy nemotivují a nudí, proto při nich vykazují horší známky. Na druhou stranu při větších zkouškách, nebo například maturitě jsou mnohem méně nervózní než dívky, a proto jsou často úspěšnější. Možná právě nervozita je jediným důvodem dívčího selhání.

Všude po světě je to stejné

Možná si říkáte, že jde pouze o další americký trend, který byl pozorován pouze v izolovaném prostředí, tak tomu ale není. Výzkumy byly prováděny také například v Norsku nebo Hong Kongu. Výzkumy ale opravdu vzešly z americké studie amerických psychologů manželů Voyerových.

Manželé Voyerovi zahrnuli do své analýzy 369 studií a průzkumů, které srovnávaly studijní výsledky více než milionu chlapců a dívek třiceti různých národností. Výsledek byl překvapivý: Dívky kralují ve všech předmětech včetně těch, které byly doteď považovány za „mužskou“ doménu. Dokonce i v matematice.

Nelze ale tvrdit, že by chlapci byli méně chytří než dívky, pouze jsou méně soustředění a roztěkaní, což není pro současný školní systém příliš výhodné. Kreativita a uvolněnost jim ale stále dává obrovskou výhodu před dívkami, které jsou často bojácné a neprůbojné. Díky tomuto faktu se muži stále dostávají do vyšších pozic častěji než ženy.

Ohodnoťte tento článek:
0
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Dívky mají ve školách lepší známky, úspěch ale stále sklízí muži