Menu
WomanOnly
Zábava a volný čas

Gramatické okénko: Víte, jak se správně česky píše koronavirus či covid?

Koronavirus způsobuje onemocnění zvané covid. Víte ale, jak by se měl název této nemoci psát správně česky a proč? Lze se setkat hned s několika různými variantami – těmi nejčastěji používanými jsou Covid-19, COVID-19 a covid-19. Která je ta správná?

Covid-19, COVID-19 nebo covid-19?

Není divu, že si v tomto případě mnozí z nás lámou hlavu. Jde o relativně nové onemocnění, proto nemusí být jasné, jak jeho název vlastně správně psát. Situaci neulehčuje ani fakt, že pravidla pro psaní tohoto výrazu se v jednotlivých jazycích liší.

Jak tedy o tomto onemocnění v češtině psát? Jde o tzv. zkratkové slovo neboli akronym, jež vzniklo spojením anglických výrazů corona virus disease. Dalším příkladem akronymu je Čedok (= Československá dopravní kancelář) nebo Semafor (= Sedm malých forem). Pokud se jedná o obecné zkratkové slovo a nikoliv vlastní jméno, není důvod psát na začátku velké písmeno. V českém jazyce se názvy onemocnění za vlastní jména nepovažují, správná varianta je tedy covid-19.

Jak léčit mírný covid-19 doma a kdy je už nutné vyhledat lékaře?

Často se v různých textech setkáváme také s výrazem COVID-19, tvořeným pouze velkými písmeny. To by však bylo správně česky pouze v případě, že by se jednalo o tzv. iniciálovou zkratku neboli akronym tvořený z počátečních písmen víceslovných názvů. Jako příklad iniciálové zkratky můžeme uvést slova SARS (= Severe Acute Respiratory Syndrome), AIDS (= Acquired Immune Deficiency Syndrome) nebo ČVUT (= České vysoké učení technické). Jak jsme uvedli výše, slovo covid, popřípadě covid-19, se mezi iniciálové zkratky neřadí, a varianta COVID či COVID-19 proto není správná.

Jak skloňovat slovo covid-19?

Zkratková slova, ke kterým výraz covid patří, se v češtině běžně skloňují. Covid je podstatné jméno rodu mužského neživotného a skloňuje se podle vzoru hrad – s covidem, bez covidu apod.

A jak je to s koronaviry?

U výrazu koronavirus je to podobné. Koronavirus nepředstavuje vlastní jméno, proto není důvod jej psát s velkým počátečním písmenem. Zároveň je v českém jazyce přípustné použití jak výrazu koronavirus, tak výrazu koronavir.

Pokud jde o skloňování, z hlediska frekvence jednoznačně převažuje způsob, kdy se odstraní koncovka -us, tedy bez viru, s virem atd. Správně je však i připojování jednotlivých pádových koncovek k celému základnímu tvaru, tedy bez virusu, s virusem apod. Správně jsou rovněž obě varianty množného čísla – koronaviry i koronavirusy. Skloňování bez odtržení koncovky -us se však v souvislosti s koronavirem takřka nepoužívá.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Gramatické okénko: Víte, jak se správně česky píše koronavirus či covid?