Menu
WomanOnly
Rodina

Jak adoptovat dítě. Od podání žádosti až po přijetí dítěte do rodiny

Redakce

Redakce

20. 9. 2013

Osvojení je nejvyšší forma náhradní rodinné péče a zároveň je pro dítě nejvýhodnější. Ročně je v ČR osvojováno kolem 600 dětí. Manželé či jednotlivci přijímají dítě za své vlastní a mají k němu stejná práva a povinnosti jako biologičtí rodiče.

Osvojené dítě sdílí stejné příjmení jako jeho adoptivní rodiče. Příbuzní žadatelů se stávají po uskutečnění adopce také příbuznými dítěte. Než dojde k osvojení, budoucí rodiče dostanou dítě do péče na dobu 3 měsíců, kdy se o něj musí starat na své náklady.

Podání žádosti v Praze

Důležité je zmínit, co je potřeba udělat, pokud se budoucí rodiče rozhodnout přijmout dítě do péče. Nejdříve je nutné získat doporučení příslušného úřadu. Uchazeči navštíví okresní úřad v místě svého trvalého bydliště, kde se obrátí na sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči.

Žadatelé zde předloží vyplněnou žádost s osobními údaji, fotografii, občanský průkaz, rodný list, oddací list, zprávu o zdravotním stavu, hodnocení ze zaměstnání a údaje o ekonomických poměrech. Dalším krokem je návštěva sociální pracovnice u uchazečů doma, kde zjistí jaká je rodinná a bytová situace, na základě které napíše sociální zprávu.

Po té bude veškerá dokumentace předána magistrátu a následně DC Paprsek, který má na starosti veškerou přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči. Na základě dokumentace, budou žadatelé oslovováni a zváni na přípravné kurzy, které jsou dle dle § 27 zákona č. 359/1999 Sb. povinné.

Přípravné kurzy
Přípravný kurz
Psychologické aspekty osvojení, příběhy z praxe
Odborné přednášky
Kurz první pomoci
Psychologické testové vyšetření
Individuální psychologická konzultace

Následuje zdravotní zpráva od posudkové lékařky a dokumentace se vrací zpět na magistrát. Odtud jsou žadatelé pozváni na závěrečný pohovor, kde znovu vyplňují dotazník, kde uvádějí jaké děťátko se cítí přijmout do rodiny.

Nejvíce žádostí o adopci je o malé děti do 1 roku věku, majoritního etnika s běžně léčitelným onemocněním. Tzv. čekací doba na takovéto děti je v Praze cca 2 roky od doby, kdy se karta poprvé dostane na magistrát.

Vždy se hledá vhodná rodina pro konkrétní dítě. Pokud se tak stane, rodina je kontaktována a pozvána na magistrát, kde jim je předložena sociální, zdravotní a psychologická zpráva dítěte včetně fotky. Rodiče mají 30 dní na rozmyšlení, zda přijmou k dítěti rodičovství. Tuto dobu je dobré využít na zjišťování životního příběhu dítěte.

Ohodnoťte tento článek:
3
Právě čtete

Jak adoptovat dítě. Od podání žádosti až po přijetí dítěte do rodiny