Menu
WomanOnly
Nemoci a jejich příznaky

Jak často chodit na infuze vitaminu C?

V tomto článku se blíže podíváme na téma infuzní terapie vitaminem C, která hraje významnou roli při posilování imunitního systému a léčbě rakoviny. Podíváme se, jak často by měly být tyto infuze podávané, uvedeme si základní vědecké poznatky a poskytneme potřebné informace těm, kteří tuto formu terapie zvažují.

Infuzní terapie vitaminem C, známá také jako vysokodávková intravenózní (IV) terapie vitaminem C, je stále více uznávaná pro své potenciální zdravotní přínosy. Přínosy její aplikace sahají od podpory imunitního systému až po doplňkovou onkologickou péči. Tato léčba zahrnuje podávání vitaminu C přímo do krevního řečiště, což umožňuje vytvořit v organismu vyšší koncentrace vitaminu C než perorální doplňky.

Frekvence infuzí vitamínu C

Frekvence infuzí vitamínu C se liší v závislosti na léčeném zdravotním stavu.

1. Onemocnění rakovinou

  • Doporučená frekvence pro pacienty s rakovinou, kteří mají oslabený imunitní systém, se obvykle pohybuje od 2 do 5 dnů v týdnu. Tato variabilita často závisí na typu a stadiu rakoviny, stejně jako na celkovém zdravotním stavu pacienta a jeho reakci na terapii.
  • Tato sezení mají za cíl dosáhnout vysokých koncentrací vitamínu C v krvi, což může být zásadní pro boj s oxidačním stresem spojeným s rakovinou a potenciálně pomáhat v účinnosti dalších léčebných postupů proti rakovině.
  • Doba trvání každého sezení se obvykle pohybuje od 1 do 3 hodin, což umožňuje pomalé a stálé infuzi vitamínu C pro udržení optimálních hladin v plazmě.

2. Autoimunitní onemocnění

  • U těch, kteří trpí autoimunitními onemocněními, může léčebný režim zahrnovat infuze dvakrát týdně, typicky po dobu sedmi týdnů.
  • Tento harmonogram vychází z předpokladu, že konzistentní a pravidelné infuze mohou pomoci modulovat imunitní systém. Potenciálně snižují závažnost autoimunitních reakcí.
  • Podobně jako u léčby rakoviny, i tato sezení obvykle trvají mezi 1 až 3 hodinami na infuzi.

3. Další stavy

  • U stavů jiných než rakovina nebo autoimunitní onemocnění se frekvence a doba trvání infuzí vitamínu C mohou lišit. Týká se to například chronického únavového syndromu, fibromyalgie nebo akutní infekce.
  • V takových případech je léčebný plán často přizpůsobený konkrétním zdravotním potřebám jednotlivce a cílům terapie.

Vědecké pozadí a přínosy

Vysoké dávky vitamínu C, pokud jsou podávané intravenózně, mohou dosáhnout mnohem vyšších plazmatických koncentrací než orální příjem. To je zvláště prospěšné pro pacienty s rakovinou, kteří mají často nedostatek vitamínu C a oslabený imunitní systém. Terapie funguje v těle produkuje peroxid vodíku, který může účinně bojovat proti rakovině a patogenním buňkám. Kromě toho je známá pro posílení imunitního systému, snížení oxidačního stresu v buňkách a doplněk při prevenci degenerativních onemocnění​​​​.

Léčba rakoviny a vitamín C

Terapie vysokými dávkami vitamínu C se studuje od 70. let 20. století. Získává na popularitě jako doplňková i primární léčba díky svému potenciálu bojovat proti nádorovým buňkám, zejména u rakoviny jater, prsu, slinivky, plic a agresivních mozkových nádorů. Tato terapie potenciálně snižuje nepříznivé vedlejší účinky chemoterapie a pomáhá podporovat imunitní systém.

Terapie infuzí vitamínu C tedy představuje nadějnou léčebnou metodu, zejména pro léčbu rakoviny a autoimunitních onemocnění. Frekvence této terapie se liší v závislosti na konkrétním onemocnění, ale její potenciální přínosy ve zvýšení imunity a boji proti rakovině ji činí cennou součástí léčebných plánů. Je však nezbytné přistupovat k této terapii pod odborným lékařským dohledem a jako součást komplexní léčebné strategie.

Ohodnoťte tento článek:
5
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Jak často chodit na infuze vitaminu C?