Menu
WomanOnly
Zdraví a výživa

Jak funguje reiki? Léčení energií rukou se zastávají i mnozí vědci

Léčivé umění Reiki bylo praktikováno a učeno po celém světě již mnohá léta. Z vědeckých výzkumů vyplývá a nasvědčuje to, že schopnost lidského myšlení a emocí může ovlivnit fyzickou hmotu.

Reiki v podstatě spočívá v lidském úmyslu léčit onemocnění jiných osob. Praktici obvykle umístí své ruce na pacienta se záměrem vložit do něho energii pomocí doteku. To úzce souvisí s léčivou energií, šamanským léčením, nelokálním léčením nebo kvantovými doteky.

Popularita této praxe je ilustrována skutečností, že od roku 2000 bylo více „vzdálenějších léčitelů“ ve Spojeném království, než terapeutů praktikujících další formy jiné nebo alternativní medicíny. Stejně tak tomu bylo ve Spojených státech.

Názory fyziků na reiki

Kvantoví fyzikové účinnost této léčby zastávají. Například Max Planck (teoretický fyzik) vytvořil kvantovou teorii a obdržel v roce 1918 Nobelovu cenu. Tvrdil například, že všechno, co říkáme a vnímáme za stávající, považuje za vědomí.

„Vzdálené léčení“ vyžaduje faktory spojované s vědomím. Eugene Wigner, známý teoretický fyzik a matematik zdůraznil, že by nebylo možné vytvořit zákony kvantové mechaniky plně konzistentním způsobem bez ohledu na vědomí.

S důkazy na podporu těchto myšlenek a z různě publikovaných studií stejně vyplývá, že toto téma zůstává předmětem posměchu a je mnohými jedinci nepochopitelné.+

Studie publikovaná v American Journal of Chinese Medicine prokázala, že ženy se zvláštními schopnostmi byly schopné urychlit klíčení speciálních semen. Bylo rozhodnuto, že ženy by mohly přivodit semena k růstu výhonků a kořínků o několik cm do délky během 20 minut užitím duševní qi energie.

Vzdálené léčení DHI

Věděli jste, že klinické testování účinnosti DHI funguje od roku 1990? Toto vědecké bádání probíhá a pokračuje s oběma názory, tedy jak systematickými, tak metafyzickými. Ukazuje se však, že veškeré výzkumy potřebují ještě další studování.

Řada studií zahrnující DHI pokusy s využitím prostých forem života a zvířat hlásí statisticky významné výsledky, které byly pozorovány v náhodných a stinných podmínkách, které zahrnují enzymy, houby, kvasinky, bakterie, rakovinné buňky, červené krevní buňky, fibroblasty, šlachy a kostní buňky.

Vzdálené duševní působení se systémem DMILS

Stovky pokusů v této oblast mají hodně těsně k DHI a vedou si naprosto skvěle. DMILS se nedotýká léčení, ale spíše hledání měřitelných důkazů, kde A může ovlivnit B v každém případě, než že A může léčit B.

Tyto studie zkoumají vliv záměru A na fyziologický stav B. To se posléze nazývá jako „vzdálený úmysl“. O „vzdáleném pohledu“ se mluví, když se zkoumá vliv záměru A na fyziologický stav B, zatímco A hledí na B přes video spojení. Poslední je zkoumání úmyslu A na úmysl B nebo jeho chování, o kterém se mluví jako „vzdálená pomoc“.

Účinky vzdálených duševních interakcí se měří pomocí elektrodermální aktivity, dále tepovou frekvencí, objemem krevního pulzu a elektrokortikální aktivitou.

Tyto studie přinesly pozoruhodné výsledky, které od té doby úspěšně fungují v laboratořích po celém světě.

Přehled vědeckých důkazů

DHI je populární jako alternativní léčebná metoda, ale vědecké pokusy dosud nevedou k žádným klinickým výsledkům, které by se mohly spolehlivě ohodnotit.

Na druhou stranu DMILS pokusy, které se týkají „vzdáleného léčení“, jasně ukazují na existenci skutečných interakcí mezi lidmi na dálku.

I když je zřejmé, že léčení na dálku nebylo doposud zcela vědecky prokázáno, DMILS účinky skutečně mají posouvat fyziologická opatření. Dean Radin sám říká, že důsledky DHI pro základní vědu epistemologie a ontologie zlepšují hojení do hloubky a trvale.

Několik dalších anomálií

Tyto duševní jevy byly zkoumány na vysokých úrovních veřejné správy a pravděpodobně i stále jsou.

Téma vzbudilo zájem nejen v západních agenturách. I v Číně se pracuje na identifikaci jedinců s rozšířenými schopnostmi. Studie ukazují, že nadané děti dokázaly teleportovat různě objekty z místa na místo.

Kniha Exceptional Functions of the Human Body si klade nároky na parapsychologické účinky včetně jasnovidectví a psychokinetických efektů.

Zpráva Donga Shena z roku 2010, který je v důchodu, popisuje experiment, jenž zahrnuje duševní teleportování kousků papírů uzavřených v plastové nádobě. Tyto metody se učili další lidé se 40% úspěšností.

Také výsledky čínských experimentů mohou jednoduše vysvětlit, jak se lidské vědomí jeví, když nějakým způsobem hýbe nebo otáčí vzorky přes 4 prostorové dimenze, aby vzorky byly schopné proniknout pevnými bariérami bez fyzického porušení.

Ohodnoťte tento článek:
2,7
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Jak funguje reiki? Léčení energií rukou se zastávají i mnozí vědci