Menu
WomanOnly
Zábava a volný čas

Jak na výběr obchodní firmy a na co si dát pozor

Přinášíme Vám přehled nejzásadnějších bodů, které byste při volbě obchodní firmy měli vzít v úvahu. 

Co si představit pod obchodní firmou

Právní vymezení obchodní firmy nalezneme v občanském zákoníku, který stanoví, že obchodní firmou se rozumí jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Existence firmy je tedy vázána na zápis v obchodním rejstříku, a proto je významově užším pojmem než název podnikatele.

Tvorba obchodní firmy

Ptáte se, co vše předchází založení firmy? Jedním z hlavních rozhodnutí je volba formy, jelikož obchodní firmu lze rozdělit na tři základní druhy, a to na osobní, věcnou nebo fantazijní. Osobní firma je typická u fyzických osob, které jsou do obchodního rejstříku zapsány pod svým jménem tj. např. „Karel Novotný“. Osobní firmu mohou mít ale i právnické osoby, a to v případě, pokud bude firma obsahovat jména společníků či zakladatelů, tj. „Novák a Novotný, s.r.o.“ Obchodní firma věcná zpravidla odráží podnikatelskou činnost, kterou daný podnikatel vykonává, tedy předmět podnikání, a to např. „Truhláři s.r.o.“. Naopak fantazijní firma je tvořena výrazy, které nijak nesouvisí s předmětem podnikání ani s osobami společníků, přičemž v poslední době se často využívá přídatných termínů jako „business“, „holding“ nebo „group“.

Pravidla pro tvorbu obchodní firmy

Nejdůležitějšími požadavky na tvorbu obchodní firmy však jsou ty, aby byla nezaměnitelná a neklamavá. Nezaměnitelností (jinými slovy výlučností) obchodní firmy, se rozumí to, že si ji snadno nespletete s jinou obchodní firmou. Tento požadavek platí v celorepublikovém měřítku, je tedy potřeba prověřit kompletně celý obchodní rejstřík. Chceme-li zapsat obchodní firmu u rejstříkového soudu vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, nesmí být daná firma zaměnitelná ani s obchodní firmou zapsanou například u rejstříkového soudu vedeného Krajským soudem v Ostravě. Požadavek, aby firma nebyla klamavá, znamená, že obchodní firma nesmí vyvolávat mylnou představu o podnikateli a jeho činnosti, výrobcích, osobách, službách apod. Tento požadavek se však v praxi obtížně posuzuje.

Hlavním kontrolorem nezaměnitelnosti a neklamavosti je rejstříkový soud, který pokud zjistí, že firma nesplňuje požadavky neklamavosti a nezaměnitelnosti, může návrh zamítnout. Tuto kontrolu je však povinen provádět v případě přímého zápisu také notář.

Další limity při tvorbě obchodní firmy

V neposlední řadě musí obchodní firma splňovat podmínky pravdivosti a jednotnosti. Podnikatel, ať už fyzická osoba nebo právnická osoba, nesmí mít více než jednu obchodní firmu. Obchodní firma by také neměla obsahovat jakékoliv vulgární nebo zakázané výrazy.

Ohodnoťte tento článek:
0
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Jak na výběr obchodní firmy a na co si dát pozor