×
WomanOnly

Jak na výběr obchodní firmy a na co si dát pozor

Jak na výběr obchodní firmy

Přinášíme Vám přehled nejzásadnějších bodů, které byste při volbě obchodní firmy měli vzít v úvahu. 

Co si představit pod obchodní firmou

Právní vymezení obchodní firmy nalezneme v občanském zákoníku, který stanoví, že obchodní firmou se rozumí jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Existence firmy je tedy vázána na zápis v obchodním rejstříku, a proto je významově užším pojmem než název podnikatele.

Tvorba obchodní firmy

Ptáte se, co vše předchází založení firmy? Jedním z hlavních rozhodnutí je volba formy, jelikož obchodní firmu lze rozdělit na tři základní druhy, a to na osobní, věcnou nebo fantazijní. Osobní firma je typická u fyzických osob, které jsou do obchodního rejstříku zapsány pod svým jménem tj. např. „Karel Novotný“. Osobní firmu mohou mít ale i právnické osoby, a to v případě, pokud bude firma obsahovat jména společníků či zakladatelů, tj. „Novák a Novotný, s.r.o.“ Obchodní firma věcná zpravidla odráží podnikatelskou činnost, kterou daný podnikatel vykonává, tedy předmět podnikání, a to např. „Truhláři s.r.o.“. Naopak fantazijní firma je tvořena výrazy, které nijak nesouvisí s předmětem podnikání ani s osobami společníků, přičemž v poslední době se často využívá přídatných termínů jako „business“, „holding“ nebo „group“.

Pravidla pro tvorbu obchodní firmy

Nejdůležitějšími požadavky na tvorbu obchodní firmy však jsou ty, aby byla nezaměnitelná a neklamavá. Nezaměnitelností (jinými slovy výlučností) obchodní firmy, se rozumí to, že si ji snadno nespletete s jinou obchodní firmou. Tento požadavek platí v celorepublikovém měřítku, je tedy potřeba prověřit kompletně celý obchodní rejstřík. Chceme-li zapsat obchodní firmu u rejstříkového soudu vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, nesmí být daná firma zaměnitelná ani s obchodní firmou zapsanou například u rejstříkového soudu vedeného Krajským soudem v Ostravě. Požadavek, aby firma nebyla klamavá, znamená, že obchodní firma nesmí vyvolávat mylnou představu o podnikateli a jeho činnosti, výrobcích, osobách, službách apod. Tento požadavek se však v praxi obtížně posuzuje.

Hlavním kontrolorem nezaměnitelnosti a neklamavosti je rejstříkový soud, který pokud zjistí, že firma nesplňuje požadavky neklamavosti a nezaměnitelnosti, může návrh zamítnout. Tuto kontrolu je však povinen provádět v případě přímého zápisu také notář.

Další limity při tvorbě obchodní firmy

V neposlední řadě musí obchodní firma splňovat podmínky pravdivosti a jednotnosti. Podnikatel, ať už fyzická osoba nebo právnická osoba, nesmí mít více než jednu obchodní firmu. Obchodní firma by také neměla obsahovat jakékoliv vulgární nebo zakázané výrazy.

Jak se Vám líbil tento článek?
Jak se Vám líbil tento článek?


Diskuse

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*