Menu
WomanOnly
Zábava a volný čas

Jak žít naplněný život? Vykročte vstříc osobní spokojenosti

Tajemství štěstí a životního naplnění se snažili rozluštit již starověcí filosofové a duchovní učitelé. Dnes se těmito koncepty zabývá především pozitivní psychologie, jež hledá cesty, jak dosáhnout subjektivní emocionální pohody a životní spokojenosti.

Intuitivně víme, co pojem naplněný život znamená. Ovšem odpověď na otázku, jak naplněný život žít, zná jen málokdo. Většina „odborníků na štěstí“, tedy psychologové, staří myslitelé i moderní motivační řečníci se shodnou v tom, že univerzální návod na spokojený a naplněný život neexistuje. Nicméně se zdá, že existují jistá doporučení či „pravidla“, jejichž dodržování k naplněnému životu významně přispívá.

Pocit životního naplnění vede k osobní spokojenosti

Tématem osobní spokojenosti, subjektivní pohody a životního naplnění se zabývá řada vědců z celého světa. Co nás dělá šťastnými a spokojenými? Co v nás vzbuzuje pocit, že žijeme smysluplně, dle svých vlastních představ a přání? Jednoznačné rozřešení těchto otázek by teoreticky mohlo přinést návod, jak žít naplněný život. Jak již jistě tušíte, žádná taková univerzální příručka k dispozici není.

Osobní spokojenost úzce souvisí s pocitem naplnění. Ed Diener, americký psycholog provádějící dlouhodobý výzkum štěstí, tvrdí, že životní naplnění je klíčovou komponentou osobní spokojenosti. Jinými slovy, nelze dosáhnout osobní spokojenost bez toho, aniž bychom se v životě cítili naplněni. Zároveň existuje nesčetně faktorů, které k pocitu životního naplnění i osobní spokojenosti přispívají.

Ze studií provedených různými autory vyplývá, že nezastupitelnou roli v prožívání osobní spokojenosti hrají vlastnosti jako svědomitost, přívětivost nebo otevřenost vůči novým zkušenostem. Značný vliv má též sebevědomí, věk, osobní postoj a přesvědčení (optimismus × pesimismus), individuální hodnotový žebříček a míra spokojenosti s rodinným a partnerským životem.

Jak již bylo řečeno, nedílnou součástí osobní spokojenosti je i pocit, že žijeme naplněný život. Ale co to vůbec znamená? Životní naplněnost lze popsat jako pocit uspokojení či štěstí, k němuž vede jednak přesvědčení, že svůj potenciál a schopnosti využíváme naplno, a jednak skutečnost, že žijeme v souladu se sebou samým, plníme svá vlastní přání a své vlastní cíle. Nejedná se o momentální prožitek, nýbrž o dlouhodobý stav, kterému předchází vědomá snaha a vytrvalost. Zde je pár doporučení, jak se na cestě k naplněnému životu a osobní spokojenosti posunout o kus dál.

1. Objevte kouzlo naprosté koncentrace

Věnujte se činnostem, které vás skutečně těší, ať už v rámci volného času, partnerského života nebo v zaměstnání. Ponořte se do nich všemi smysly a okuste tak stav dokonalé soustředěnosti, kterou psychologové označují výrazem ,,flow“, tedy proud, proudění či plynutí.

Flow lze charakterizovat jako naprosté pohroužení se do práce, kdy nevnímáte čas ani okolí a to jediné, co je důležité, je právě vykonávaná činnost. Psycholog Mihaly Csikszentmihalyi tvrdí, že skrze flow lze dosáhnout pocitu spontánní radosti, nadšení a uspokojení. Flow je možné zažít v podstatě při všech aktivitách nejen při práci, ale například i při sledování filmu, při rozhovoru s partnerem nebo během hry s dětmi. Obvykle tohoto duševního stavu nemůže docílit člověk otrávený, znepokojený.

Csikszentmihalyi tvrdí, že schopnost ponořit se do právě prováděné činnosti je tím, co našemu životu dává smysl. Kdo si ji osvojí, našel dle něj klíč ke spokojenému životu.

2. Uvědomte si smysl toho, co děláte

Nezbytným krokem k naplněnému životu a tím i osobní spokojenosti je nalezení hlubšího smyslu toho, čemu věnujete svůj čas. Jakmile v činnosti vidíte smysl, máte rázem i motivaci a chuť ji vykonávat. A právě motivace a chuť jsou nezbytnými předpoklady k tomu, aby vás daná činnost naplňovala.

Většina lidí v produktivní věku tráví osm hodin denně v zaměstnání. To není málo. Práce nám zabírá značnou část dne, proto je důležité v ní najít smysl a zalíbení. Málokdo bude bude svůj život považovat za naplněný v případě, že to, do čeho investuje takové množství času, neshledává smysluplným.

3. Nebojte se změn

Pokud jste si právě uvědomili, že to, co v životě děláte, vám žádné uspokojení ani naplnění nepřináší, je pravděpodobně čas na změnu. Obvykle platí, že pokud chceme dosáhnout něčeho lepšího, musíme nejdřív něco obětovat například své dosavadní pohodlí a jistoty.

Sókratés řekl: „Tajemstvím změny je soustředit veškerou svou energii nikoliv na boj se starým, ale na budování nového.“ Většina z nás se touto filozofií neřídí. Strach ze změny je jednou z nejčastějších obav, se kterými se potýkáme. V některých případech nás může ochromit natolik, že raději setrváme ve dosavadním stavu, ačkoliv víme, že tudy cesta nevede. Týká se to jak oblasti práce, tak například partnerství.

„Život začíná tam, kde končí vaše komfortní zóna,“ říká spisovatel Neale Donald Walsch. Pobývání v pomyslnému prostoru, který dokonale znáte a ve kterém vás už nic nepřekvapí, časem zákonitě vede k ubíjejícímu stereotypu. K dosažení životní naplněnosti je potřeba jít kupředu, stoupat výš, chtít víc. Nebojte se vystoupit z komfortní zóny a začít žít naplno.

4. Budujte kvalitní vztahy

Na kvalitě života se významně podepisuje to, jak stálé a pevné vztahy jsme si dokázali vytvořit. Dle výzkumu z Harvardovy univerzity jsou vztahy pro šťastný a naplněný život dokonce klíčové. Studie začala v roce 1938 a trvá již více než 80 let. Cílem vědců bylo odhalit, na čem závisí štěstí a zdraví jedince.

Výsledek zas tak překvapivý není. Z výzkumu vyplývá, že na fyzické zdraví a celkovou osobní spokojenost má vliv především kvalita mezilidských vztahů. Lidé, kteří udržují pevné, dlouhodobé vztahy, žijí déle a spokojeněji. Autoři studie jedním dechem dodávají, že nejde o to, kolik máme přátel, nýbrž o kvalitu jednotlivých vztahů.

Vybudovat pevnou vzájemnou vazbu je někdy složitější, než se může zdát. Vztah se totiž obvykle neudržuje sám od sebe, je nutné o něj pečovat. Mít s někým kvalitní vztah neznamená jen trávit s ním čas, jde především o to, jaký ten čas je. Společně strávené chvíle by měly být naplněny něčím příjemným, zábavným. Je důležité s partnerem či kamarádem sdílet to, co je pro nás důležité, a zároveň se zajímat o jeho každodenní problémy, radosti a přání. Nesmíme zapomínat ani na nezbytnost vzájemného oceňování, vyjadřování vděku a úcty tím druhému dáváme najevo, že jej známe a vnímáme.

5. Přijměte zodpovědnost za své činy a problémy

Máme tendence pasovat se do roli oběti a ze svých problémů vinit okolí. Přenášení zodpovědnosti na nepřízeň osudu nebo druhé lidi možná přináší chvilkové uspokojení, dlouhodobě však vede k pocitu, že nemáme žádnou kontrolu nad vlastním životem.

Zdá se vám, že jste se octli na mrtvém bodě a nic se vám nedaří? V tom případě přijměte zodpovědnost za své neúspěchy. Vlastní život máme každý ve svých rukou jakmile si to uvědomíme, získáme i sílu či motivaci potřebnou pro pohyb kupředu.

6. Přijměte své nedostatky

Přehnaná sebekritika a neustálé vyzdvihování toho, co je potřeba zlepšit, je největším zabijákem sebevědomí. A právě zdravé sebevědomí je klíčovou ingrediencí pro citovou pohodu, výkonnost i kvalitní vztahy, bez nichž pocitu naplnění a spokojenosti jen tak nedosáhneme.

Buďte si vědoma svých slabých, ale i silných stránek. Mějte úctu k sobě i ke své práci či jiným činnostem, kterým se věnujete. Přijměte skutečnost, že každý má právo na chyby a nedostatky. Neutápějte se v bolestech z neúspěchu, raději se ze svých přešlapů poučte.

7. Naučte se odpouštět sobě i ostatním

Schopnost odpustit sama sobě je úzce spojena se zdravým sebevědomím. Jak bylo řečeno výše, chybuje každý. Nemá smysl se bičovat za něco, s čím již nelze nic dělat. Mnohem přínosnější je si ze svých chyb vzít ponaučení a v budoucnu je neopakovat. Odpuštění sama sobě vám pomůže uvědomit si, že jste dobrým člověkem, který si zaslouží spokojený a naplněný život.

Stejně tak je důležité umět odpustit druhým. Vztek a pocity křivdy vedou k zahořknutí, brzdí nás, stresují a drží v minulosti. Chcete-li udělat krok kupředu a dosáhnout pocitu vnitřního naplnění, musíte za starými křivdami udělat tlustou čáru.

Recept na naplněný život?

Pokud hledáte odpověď na otázku, jak žít naplněný život, pravděpodobně cítíte, že vám něco schází. Pravdou je, že jen vy víte, co vás naplňuje a dělá šťastnou. Výše zmíněná doporučení nejsou univerzálním receptem na životní spokojenost, mohou vás však inspirovat k určitým změnám.

Ohodnoťte tento článek:
5
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Jak žít naplněný život? Vykročte vstříc osobní spokojenosti