Menu
WomanOnly
Rodina

Jaké jsou příspěvky pěstounské péče? Máme pro vás jejich přehled

Redakce

Redakce

9. 11. 2013

Pěstounská péče dlouhodobá i na přechodnou dobu je velmi záslužná činnost. Pěstouni přijímají do rodiny potřebné dítě nejen proto, že mají prostředky a chtějí další dítě, ale především chtějí pomáhat! Proto si jich vážíme a jsou státem odměňováni.

O všech dávkách pěstounské péče rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce dle místa trvalého pobytu. Nárok na ně má nezletilé nezaopatřené dítě až do dosažení zletilosti, které je svěřené do pěstounské péče dlouhodobé (tu zajišťují tzv. pečující osoby) nebo na přechodnou dobu (ta je zajišťována osobami v evidenci pěstounů na přechodnou dobu). Nejdéle však do 26. roku věku, pokud jde o nezaopatřenou osobu, která byla do dne své zletilosti svěřena do pěstounské péče dlouhodobé. Musí však s pěstounem trvale žít a uhrazovat s ní společně náklady na své potřeby.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte se stanovuje takto:

a)      4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let

b)      5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let

c)      6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let

d)      6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

Kdo a kdy má nárok na odměnu pěstouna?

  • Osoba pečující (neboli pěstoun dlouhodobý) do zletilosti dítěte a po ní jen do té doby, dokud zletilé nezaopatřené dítě pobírá příspěvek na úhradu svých potřeb.
  • Osoba v evidenci (neboli pěstoun na přechodnou dobu), a to od té doby, co je zařazen do evidence vhodných pěstounů na přechodnou dobu. Tento druh pěstounské péče je odměňován, i když pěstoun nemá v péči dítě. Musí však být stále připraven na okamžité přijmutí dítěte.
  • Jsou li oba manželé pěstouny, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.
  • I když pěstouni pobírají odměnu, mohou si (při)vydělávat i jinde.
  • Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény pěstouna, nejdéle však do konce následujícího kalendářního měsíce.

Odměna je posuzována jako příjem ze závislé činnosti.

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc:

a)      8 000 Kč, pokud pečujete o jedno dítě

b)      12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti

c)      20 000 Kč, máte-li v péči 3 a více dětí nebo je dítě osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby (v stupni závislosti II,III,IV)

d)      24 000 Kč, pěstoun má v péči jedno dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni závislosti II, III nebo IV

V případě, že pěstoun přijme další dítě do péče, odměna pěstouna se zvyšuje o 4 000 Kč.

Ohodnoťte tento článek:
0
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Jaké jsou příspěvky pěstounské péče? Máme pro vás jejich přehled