Menu
WomanOnly
Sex a vztahy

Nebinární genderová identita. Co to znamená a je to proti přírodě?

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

7. 9. 2022

Z genderových identit, o kterých se dříve moc nemluvilo, vám možná jde hlava kolem. Pojďme se tedy zaměřit na mediálně omílaný nebinární gender a vysvětlit si jej po lopatě. Netypické gendery lze jasně vysvětlit skrze společenské vědy. A co více, nevyvrací je ani biologie, kterou se někteří lidé snaží ospravedlnit svou netoleranci.

Proč zrovna „nebinární“ – význam slova a důvod rozlišení

V prvé řadě je třeba zmínit rozdíl mezi biologickým pohlavím a genderem. Ten lidé často opomíjejí. Naše společnost se tento rozdíl teprve učí chápat skrze angličtinu, kde pro každou z těchto skutečností existuje samostatný pojem. Slovo „gender“ u nás už dávno není včerejší, ale zopakujme si, co znamená.

Genderu se dá česky přezdívat také „sociální pohlaví“. Na rozdíl od pohlaví tělesného je to konstrukt společnosti, který se v různých kulturách liší. Jde o soubor předpokladů na role, které má člověk plnit, a také na jeho preference a typické chování. Ten je tradičně přiřazován podle biologického pohlaví. Když tedy někdo tvrdí, že by „zakázal gender“, vlastně (někdy nechtěně) říká, že povahu lidí nedefinuje jejich pohlaví.

Na webu Českého statistického úřadu je gender vysvětlen jako „kulturní charakteristiky a modely přiřazované mužskému nebo ženskému biologickému pohlaví, odkazující na sociální rozdíly mezi ženami a muži.” To je právě ona binarita – představa, že jste buď muž, nebo žena. Ne každému však vyhovuje jedna či druhá kategorie. Osobu neztotožněnou s mužským ani ženským genderem nazýváme osobou nebinární.

Sexismus škodí nejen ženám aneb proč jsou předsudky k pohlaví nebezpečné?

Kdo je nebinární osoba?

Nebinární pohlaví není jeden jediný soubor genderových projevů. Je to kategorie zastřešující široké spektrum všech, kdo identitou nespadají do přísného rozlišení muž/žena. Genderové role ve společnosti mají různou podobu. Může jít o to, jaké oblečení lidem připadá více mužné či ženské, i o to, která zaměstnání se více hodí pro muže či pro ženy.

Nebinární jedinci si uvědomují, že lidé mohou být čímkoliv, a stejně by jim to jejich pohlaví nevzalo. Přesto se však nenacházejí v tradičních pojetích genderu. Jejich identita je zkrátka mimo dva tradiční vyhraněné protiklady – a také v jejím rámci mohou být čímkoliv. Pro některé to znamená být někde na genderovém spektru mezi mužem a ženou. Nuance genderových rolí však mají pro mnohé více rozměrů než jen nějaká lineární škála.

Binární, nebinární, transgender a cisgender

V otázce genderu lidem často záleží na jeho souvislosti s pohlavím „tam dole”. Muž s tělem muže či žena s tělem ženy je takzvaně „cisgender”. Pro osoby, jejichž sociální pohlaví se liší od biologického, používáme termín „transgender”. Byť to konzervativní populaci občas uráží, jde o neutrální termíny pro popsání skutečnosti. Předpony „cis-” a „trans-” pocházejí z latiny a znamenají prostě „na stejné straně” a „přes/napříč”.

Bavíme-li se o transgender identitě, zdaleka nemusíme myslet na biologickou změnu pohlaví. Velké množství trans lidí se cítí být ve špatném těle a proměna jim výrazně zlepší kvalitu života. Jsou však také osoby, jež nemají problém se svými orgány a které prostě jen preferují opačnou společenskou roli.

Proč zmiňujeme transgender? Dle definice sem spadají i nebinární lidé. Co se týče jemnějších rozlišení, záleží na tom, na které straně které pomyslné škály člověk stojí. Někteří zažívají genderovou dysforii a dysmorfii, jiní ne. Tyto záležitosti jsou ryze individuální. Je třeba počítat s tím, že nebinární jedinec není jen cis člověk s neutrálními zájmeny. Je to identita sama o sobě.

Nebinární neznamená androgynní

Nebinární bytost si často představujeme jako někoho napůl mužného a napůl ženského. Gender má však mnoho rozměrů. Tyto věci určuje kultura, sociální podmínky i doba, ve které žijeme. Proto se dnes mnoho progresivně zaměřených lidí shoduje na tom, že nelze objektivně definovat muže ani ženu. Žena může být ženou, i když pracuje jako automechanik. Muž může být mužem, i když si rád lakuje nehty.

Spousta nebinárních lidí si užívá nevyhraněnost šatníku a androgynní vzhled. Právě tato nevyhraněnost však znamená i to, že člověk může preferovat ryze „ženské” nebo „mužské” vlastnosti, aniž by to určovalo jeho gender. Androgynně se koneckonců prezentuje i mnoho binárně cis a trans lidí.

Pojmy související s kategorií „nebinární”: Queer, gender-fluid a další

Člověk, který není striktně muž či žena, se nemusí nutně identifikovat s pojmem „nebinární”. Může mít přesněji danou škatulku, která s ním rezonuje více, nebo se ztotožňovat s více kategoriemi zároveň. Někomu to může připadat matoucí, ale lidské bytosti byly koneckonců vždy komplexní a lidské jazyky se odedávna vyvíjely tak, aby tyto skutečnosti dokázaly popsat.

  • Genderqueer je podobný termín jako „nebinární”. Zahrnuje však i binární lidi, kteří mají zkrátka nějak netypický gender nebo netypický vztah ke svému genderu. Slovo „queer” se dříve používalo hlavně jako urážka. Dnes se názory různí. Pro někoho je to slur, pro jiného výstižný pojem, z nějž si udělal svou přednost.
  • Agender znamená „bez genderu”. Tito lidé se neztotožňují s žádnou genderovou identitou. Někdy je termín chápán také jako vyjádření genderové neutrality.
  • Bigender lidé mají gendery dva – buď zároveň nebo v nějaké variaci.
  • Genderfluid je typ identity charakterizovaný proměnlivostí. Gender dané osoby se může střídat mezi dvěma či více identitami. Někdy to ovlivňuje výběr šatníku a vnější prezentace, ale nemusí.
  • Genderflux je proměnlivá intenzita konkrétního genderu. Takový člověk může například někdy pociťovat úplné splynutí s binárně normativní formou identity a jindy si spíše připadat nebinární či bezpohlavní.
  • Demigender je částečné ztotožnění s konkrétním genderem.

Proč je nebinární identita validní

Přítomnost mužských a ženských principů v každém člověku je také všeobecně známá. Setkáme se s ní v ezoterice i například u Junga. Odborný článek týmu Richards et al. v International Review of Psychiatry z roku 2016 to shrnuje takto:

„Dozajista nejsou žádné důkazy pro tvrzení, že nebinární gendery jsou patologické. Důkazy, které jsou, ve skutečnosti naznačují pravý opak. Stálo by za to zamyslet se nad tím, že neexistuje žádná větev psychologie, kde by mužské a ženské stálo odděleně (Fine, 2010) a že průnik je vždy větší než jakýkoliv rozdíl (Maccoby & Jacklin, 1974). Toto je přizpůsobivé, protože to umožňuje mužům i ženám vykonávat celou škálu úkolů, jež jsou od nich vyžadovány, a tím pádem ti lidé, kteří jsou více ‚sexuálně typičtí‘ – tj. blíže koncům pomyslného genderového spektra – jsou svým rigidním lpěním na své genderové roli omezeni (Bem & Lenney, 1976).”

Animus a anima. Jak zvládnout svou mužskou a ženskou stránku?

Proč trans- a nebinární gender není proti přírodě

Zajímavé je i to, že celá biologie pohlavních orgánů je složitější, než co nás učili ve škole. Mnoho z vás jistě slyšelo například o Klinefelterově syndromu. Ten je způsoben netypickým přenosem pohlavních chromozomů tak, že je počat jedinec s chromozomy XXY. Pro přítomnost chromozomu Y bývá považován za muže, ale nadbytek chromozomu X přidává jeho tělu ženské vlastnosti. Ani biologická pohlaví tedy nejsou jenom dvě.

Klinefelterův syndrom způsobuje u mužů rysy podobné ženám aneb nejznámější poruchy pohlaví z hlediska genetiky?

Celou záležitost chromozomů, orgánů a hormonů komplikují i další faktory. Podle článku US proposal for defining gender has no basis in science v časopise Nature z roku 2018:

„ (…) Biologie není tak přímočará, jak návrh [o nové legální definici pohlaví] napovídá. Dle odhadů má dokonce jeden ze 100 lidí rozdíly či poruchy v pohlavním vývoji, jako jsou hormonální odchylky, genetické změny či anatomické dvojznačnosti, z nichž některé znamenají, že jejich genitálie nelze jasně zařadit jako mužské či ženské. Po většinu dvacátého století lékaři novorozencům rozporuplné genitálie často chirurgicky upravovali, aby je přizpůsobili tomu pohlaví, ke kterému to bylo jednodušší, a čekali, že se dítě adaptuje. Často se mýlili. Studie z roku 2004 sledovala 14 dětí, geneticky chlapců, kteří dostali dívčí genitálie; 8 z nich se začalo identifikovat jako muži a chirurgický zásah jim způsobil velké strádání.”

Příroda je tedy mnohem méně vyhraněná, než jsme si možná mysleli. V některých případech o genderové identitě rozhodnou orgány, v jiných hormony (nezapomínejme na zvířata, která mění pohlaví dle okolností – to je také příroda). V dalších případech se trans, queer nebo nebinární identita vyskytne ze sociologických, psychických a jiných důvodů. Lidé se, jak víme, vyvinuli právě k tomu, že vynalezli civilizovanou společnost. Tudíž i faktory mimo tělesnou tkáň jsou legitimní součástí toho být člověkem.

Jak oslovovat nebinární lidi?

Nejčastější nebinární zájmeno v angličtině je takzvané „singulární they”. To už existuje stovky let. Používá se totiž také, mluvíme-li o osobě, jejíž pohlaví neznáme. Takovou větou, kde se they uplatňuje, aniž by znamenalo více než jednoho člověka, je například: If you hire someone new, give them my office. Česky bychom řekli najmeš-li někoho nového, dej mu moji kancelář. Slovo „někdo” totiž je rodu mužského, zatímco v anglické gramatice rody nenajdete.

S nebinární češtinou je to složité. Někteří preferují oslovení ve středním rodě se zájmenem „ono”. Jiným se to však příčí, protože my Češi jsme zvyklí střední rod vnímat jako dehumanizující. Další možnost je používat zájmeno „oni” po vzoru angličtiny. Někteří jiní nebinární lidé mají vlastní nápady. Setkáte se často i s takovými, kteří preferují mužská nebo ženská zájmena.

Otázkou na zájmena a preferované oslovení rozhodně nikoho neurazíte. Ba naopak – ukážete jim, že jim jste ochotni vycházet vstříc. Studie S. Reisnera a J. Hughto z roku 2019 potvrzuje, že viditelnost genderové různorodosti je pro duševní zdraví genderových menšin klíčová.

Zamyšlení autora článku

„Buď máš pindíka, nebo máš pipinku”. Ano, existují dva typy pohlavních orgánů. Už jsme si však vysvětlili, že společnost k nim stereotypně přiřazuje různé typy nároků na roli osob ve společnosti. Gender jakožto soubor sociálně daných vlastností je dávno zavedený pojem ve společenských vědách, se kterým máme všichni zkušenost.

Osobně, jakožto genderqueer člověk, se na relevantních sociálních médiích pohybuji často. Ze zkušenosti bych argumentovala tím, že někteří konzervativci si nedokáží vybrat názor. Na jedné straně berou genderový stereotyp jako něco nutného, co musí závazně diktovat zaměstnání, temperament i vizuální stránku člověka a další faktory. Na druhé straně se však diví, že se někdo nevejde do žádného z dvou hlavních genderů a prohlásí se za něco třetího.

Přitom by stačilo smířit se s tím, že genderová identita je pro každého zkrátka unikátní a nepřenosná zkušenost.

Zdroje:

Medical News Today, Dictionary.com, NPR, Trans Equality, Gender Wikia, Minus 18, Český statistický úřad, Mayo Clinic, WebMD, Reddit, Wiktionary, Wikipedia

Richards et al. Non-binary or genderqueer genders. Int Rev Psychiatry. 2016;28(1):95-102.

US proposal for defining gender has no basis in science. Nature. 2018 Nov;563(7729):5.

Reisner S. L., Hughto J. M.W. Comparing the health of non-binary and binary transgender adults in a statewide non-probability sample. PLoS One. 2019 Aug 27;14(8):e0221583.

Liszewski W, Peebles JK, Yeung H, Arron S. Persons of Nonbinary Gender – Awareness, Visibility, and Health Disparities. N Engl J Med. 2018 Dec 20;379(25):2391-2393.

Ohodnoťte tento článek:
3,6
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Nebinární genderová identita. Co to znamená a je to proti přírodě?