×
WomanOnly

Nechceš pracovat ani studovat? Nemusíš. Příručka dává 15letým více svobody

Nová příručka dává problémovým dětem více svobody.

Více svobody pro mladistvé, svázanější ruce pro sociální pracovníky. Nová metodická příručka, jejímž autorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, se dostala do popředí zájmu díky řadě kuriozit, které ale ministerstvo myslí zcela vážně.

Patnáctiletí mohou zanechat školy a žít na vlastní pěst

Nová metodika razantně mění dosud zavedené postupy sociálních pracovníků. Metodika jasně říkají, že patnáctiletí mají dostatek rozumu na to, aby o své životní cestě mohli rozhodovat sami. Pracovníci tedy musí jakékoliv jejich rozhodnutí respektovat, ať už se mladiství rozhodne jakkoli. Pokud se rozhodne stát drogově závislým a nebude chtít pokračovat ve studiu, má na to podle nové příručky právo. Takovou životní cestu si vybral, nebudeme zasahovat.

Na mnoho sociálních pracovníků se, od dob vydání příručky, obrací čím dál více rodičů. S úderem patnáctého roku života totiž není možnost, jak zasáhnout, pokud se dítě rozhodne pro záškoláctví, užívání drog či odstěhování. Ani sociální pracovníci s novými postupy nesouhlasí a žádají u ministerstva přehodnocení nových metodik.

Špatné rozhodnutí je také rozhodnutí

Ani po roce od vydání se ale nic nemění. Ministerstvo si za svou příručkou stojí. Podle něho má nerespektování názorů mladistvého špatný výchovný vliv, v některých případech o dost vyšší než užívání drog. Jestliže se prý naučíme brát mladistvé jako sobě rovné a budeme respektovat jejich rozhodnutí, ať jsou sebevíce špatná, zvýšíme tak jejich motivaci začít na sobě pracovat.

Ministerstvo také argumentuje tím, že původní metodická příručka nebrala ohled na nesouhlas mladistvého s umístěním do ústavu. Tento argument se jeví jako logický, ale přesto má podle řady sociálních kurátorů mezery, například je místy v rozporu se zákonem. Dalším problémem může být zneužitelnost metodické příručky. Mladiství mohou tuto nabytou svobodu snadno zneužít, například jen proto, aby se pomstili rodičům. Jak se osvědčí nová metodická příručka v praxi ale ukáže čas.1 Komentář Nechceš pracovat ani studovat? Nemusíš. Příručka dává 15letým více svobody

  1. V článku jsou nesmysly – příručka naprosto důsledně respektuje zákony… A to se právě pracovníkům zejména OSPOD zajídá – mají po desetiletí zavedený způsob práce, který práva zejména dětí ignoruje.Jedna agilní pracovnice OSPOD na zasedání Výboru pro sociální politiku dne 10.5.2018 z veřejnosti tam vystoupila a naplno řekla, ŽE S MNOHA SVÝMI KOLEGYNĚMI NAPŘÍČ OSPODY SE ROZHODLY PŘÍRUČKU PROSTĚ IGNOROVAT!!! Celý zvukový záznam tohoto bodu jednání je na http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4306&ido=1313&td=22&cu=12 , jde o zvukový dokument 1081.MP3 (Dokument, 147 MB) , a mnou popsaná diskuse a hlasování je v intervalu času od 03:35:47 do 04:55:45…Ale je to víceméně ztráta času.. 🙂 Milé dámy, v první řadě si ale tuto příručku prostudujte-je přístupná na https://www.mpsv.cz/files/clanky/28476/Metodicka_prirucka_pro_kuratoty_pro_deti_a_mladez.pdf. Přesvědčíte se, že vlastně neříká NIC NOVÉHO, a už vůbec ne PROTI PLATNÝM ZÁKONŮM…. 🙂

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*