Menu
WomanOnly
Rodina

Nechceš pracovat ani studovat? Nemusíš. Příručka dává 15letým více svobody

Více svobody pro mladistvé, svázanější ruce pro sociální pracovníky. Nová metodická příručka, jejímž autorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, se dostala do popředí zájmu díky řadě kuriozit, které ale ministerstvo myslí zcela vážně.

Patnáctiletí mohou zanechat školy a žít na vlastní pěst

Nová metodika razantně mění dosud zavedené postupy sociálních pracovníků. Metodika jasně říkají, že patnáctiletí mají dostatek rozumu na to, aby o své životní cestě mohli rozhodovat sami. Pracovníci tedy musí jakékoliv jejich rozhodnutí respektovat, ať už se mladiství rozhodne jakkoli. Pokud se rozhodne stát drogově závislým a nebude chtít pokračovat ve studiu, má na to podle nové příručky právo. Takovou životní cestu si vybral, nebudeme zasahovat.

Na mnoho sociálních pracovníků se, od dob vydání příručky, obrací čím dál více rodičů. S úderem patnáctého roku života totiž není možnost, jak zasáhnout, pokud se dítě rozhodne pro záškoláctví, užívání drog či odstěhování. Ani sociální pracovníci s novými postupy nesouhlasí a žádají u ministerstva přehodnocení nových metodik.

Špatné rozhodnutí je také rozhodnutí

Ani po roce od vydání se ale nic nemění. Ministerstvo si za svou příručkou stojí. Podle něho má nerespektování názorů mladistvého špatný výchovný vliv, v některých případech o dost vyšší než užívání drog. Jestliže se prý naučíme brát mladistvé jako sobě rovné a budeme respektovat jejich rozhodnutí, ať jsou sebevíce špatná, zvýšíme tak jejich motivaci začít na sobě pracovat.

Ministerstvo také argumentuje tím, že původní metodická příručka nebrala ohled na nesouhlas mladistvého s umístěním do ústavu. Tento argument se jeví jako logický, ale přesto má podle řady sociálních kurátorů mezery, například je místy v rozporu se zákonem. Dalším problémem může být zneužitelnost metodické příručky. Mladiství mohou tuto nabytou svobodu snadno zneužít, například jen proto, aby se pomstili rodičům. Jak se osvědčí nová metodická příručka v praxi ale ukáže čas.

Ohodnoťte tento článek:
2,8
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Nechceš pracovat ani studovat? Nemusíš. Příručka dává 15letým více svobody