Menu
WomanOnly
Nemoci a jejich příznaky

Parkinsonova choroba: léčba konopím nebyla stále prokázána

Markéta Pešková

Markéta Pešková

5. 10. 2014

V České republice trpí Parkinsonovou nemocí asi 12 až 15 tisíc pacientů. Dnešní den – 11.duben – je Světovým dnem Parkinsonovy nemoci. Co je to vlastně Parkinsonova nemoc, jaké jsou její příznaky a jakým způsobem se dá léčit?

Parkinsonova nemoc je chronické degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy a mozku související s nedostatkem dopaminu, který umožňuje přenos signálů mezi nervovými buňkami. Dopamin je za normálních okolností produkován nervovými buňkami. Příčina odumírání nervových buněk není známá a vážné následky nedostatku dopaminu spočívají v tom, že člověk postupně přestává kontrolovat a ovládat svůj pohyb.

Příznaky onemocnění

Většina z nás má Parkinosona spojeného s třesem rukou. Je důležité vědět, že pro tento třes je ale typické to, že probíhá v klidu. To znamená, že nemocní nemívají problémy při kontrolované činnosti, ale třesou se jim ruce pokud je mají např. volně podél těla. Třes může probíhat i v jiných částech těla nežli rukou, ale třeba i na hlavě apod.

Dalším typickým příznakem nemoci je cupitavá chůze, kdy nemocní mají potíže udělat delší krok. Tento příznak ale odeznívá, pokud se setkají s překážkou. Nemoc postihuje častěji muže.

V pokročilejších stádiích pak může dojít i k ovlivnění celé řady funkcí spojených s vnímáním, uvažováním a intelektem a rozvoji tzv. demence u Parkinsonovy choroby. Toto onemocnění bylo poprvé popsáno v roce 1817 britským lékařem Jamesem Parkinsonem a nese podle něj také svůj název.

Nemoc se objevuje až ve středním věku, nejčastěji propuká kolem 50. až 60. roku, nezřídka také později. Existuje zde i riziko genetických dispozic. Ve výjimečných případech se nemoc vyskytuje u mladších lidí. Jako příklad si uveďme oblíbeného herce Michaela J. Foxe, kterého můžeme znát například z filmu Návrat do Budoucnosti.

Jak nemoc začíná

Mezi první obtíže patří bolesti ramen, šíje, pocity tíže končetin, poruchy spánku, nespavost, deprese, snížení sexuální výkonnosti, tichost a monotónnost hlasu, zhoršení písma. Teprve o mnoho měsíců nebo let později se objevují specifické příznaky jako třes, svalová ztuhlost, celková zpomalenost pohybů, poruchy stoje a chůze, poruchy vegetativního nervstva a psychické problémy.

Možnosti léčby

Parkinsonova nemoc se nedá zcela vyléčit, ale její průběh se dá zmírnit. Podstatou je doplnění chybějícího dopaminu v mozku. Je nutné ale postupně vychytat správné dávkování, jelikož předávkování dopaminem má celou řadu vedlejších účinků.

Další oblastí, kterou se musí nemocný zabývat je i rehabilitace a naučení se různých mechanismů, jak s nemocí žít, jelikož ovlivňuje naše každodenní aktivity. V této souvislosti je vhodné kontaktovat odborníky z řad rehabilitačního týmu.

V dnešní době je také značná pozornost věnována lečebným účinkům konopí. Dosud nebyla prokázána jeho prokazatelná léčebná účinnost. Na univerzitě v Praze ale byla vytvořena studie s 630 pacienty z nichž 25 % uvedlo, že konopí užívají. Z toho množství zhruba polovina pacientů (46 %), kteří vyzkoušeli konopí, udává, že na sobě pozorovali utišení symptomů onemocnění. Došlo ke zlepšení třesavky (31 % pacientů), zlepšení hybnosti (45 %) a svalové ztuhlosti (38 %) a také ke zlepšení u některých poruch hybnosti zapříčiněných užíváním levodopy. Zlepšení se ukázalo v průměru po 7 týdnech konopné terapie.

Ohodnoťte tento článek:
3
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Parkinsonova choroba: léčba konopím nebyla stále prokázána