Menu
WomanOnly
Rodina

Rozvod s cizincem může být velmi komplikovaný. Jak začít?

Redakce

Redakce

2. 2. 2014

Nepovažujte mě prosím za xenofoba, ale je krutou pravdou, že vzít si cizince je velké riziko právě proto, že jde o osobu jiné národnosti a na tu se vztahuje jiný právní řád, což má spoustu nepříjemných důsledků v případě vašeho sporu.

Pravomoc soudů

V prvé řadě je poměrně složité určit, který soud bude příslušný vaše manželství rozvést. Toto je třeba vždy řešit případ od případu, protože na každou zemi se vztahují jiná pravidla (normy Evropské unie, mezinárodní úmluvy, dohody států). Chcete-li se rozvést a manžel je cizinec, vždy vyhledejte pomoc advokáta.

Rozhodné právo

Další otázkou k řešení je, podle práva kterého státu bude rozvod řešen. Zejména mimoevropské státy upravují rozvod a postavení manželů odlišně od našich zvyků. V islámských zemích je žena silně znevýhodněna.

Rozvod v ČR

Nejjednodušší a také nejlevnější je pro Čecha rozvod před českými soudy podle českého práva. České soudy budou rozhodovat, pokud mají oba manželé české státní občanství. Obdobně budou příslušné české soudy, pokud zažádá o rozvod Čech a poslední společné bydliště bylo v České republice nebo pokud mají oba trvalý pobyt v České republice. Ve všech ostatních případech se situace značně komplikuje.

A co děti

Internetem i médii často kolují příběhy o ženách, které se provdaly za … Tunisana/Alžírana/Íráčana, který na ně byl před svatbou hodný, pozorný a milý. Po svatbě se odstěhovali do jeho rodné země a se ženou začal jednat jako s onucí. Žena porodila dítě, situace se postupně zhoršovala. Žena z posledních sil vzala dítě, utekla od manžela a vrátila se domů k rodičům. Jak to, že je to považováno za únos?

Ano, jde o únos a v řadě států to může být dokonce považováno za trestný čin. Důsledkem toho může být, že o dítě opravdu definitivně přijdete. Místo pobytu dítěte vždy určují rodiče společně.

Kdo vám pomůže

Pokud žijete s manželem v zahraničí a chcete se rozvést, obraťte se na český zastupitelský úřad v dané zemi. Pomohou vám zvolit správný postup a předají vám kontakty na další organizace, které vám poradí. Částečně se tak dorovná váš kulturní a jazykový handicap, který vůči manželovi v jeho rodné zemi máte.

Pokud žijete oba v České republice, zkuste nejprve svoji situaci řešit s mediátorem. Je to nestranný vyškolený profesionál, který bude hledat řešení schůdné pro obě dvě strany a ušetří vám tak spoustu peněz za vleklé soudy. Až poté, co se s manželem dohodnete nebo už opravdu nebude jiné cesty, se obraťte na český soud se žalobou o rozvod. Připravte se, že řízení může trvat déle než rok.

Pokud od vás manžel odešel i s dítětem, obraťte se na Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, který sídlí v Brně, a žádejte nařízení návratu dítěte zpět.

Ohodnoťte tento článek:
3
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Rozvod s cizincem může být velmi komplikovaný. Jak začít?