Menu
WomanOnly
Esoterika

Skarabeus jako posvátný symbol a co to znamená nosit jej jako šperk?

Skarabeus patří mezi posvátné symboly starověkého Egypta a známe jej ze spousty vyobrazení či šperků. Také dnes můžeme nosit svého skarabea jako symbol, který je pro nás důležitý. Co vlastně skarabeus znamená a s čím se spojuje?

Co je skarabeus a proč byl v Egyptě tak uctívaný?

Skarabeus je brouk, který se nazývá vruboun posvátný (Scarabeus sacer). Pochází ze Středomoří a je pro něj typické to, že jeho samička klade larvy do kuliček uválených z trusu, jež zahrabe do země. Larvy vrubounů se totiž výhradně živí trusem a dospělí brouci si válí své kuličky. Skarabeus je tedy v podstatě takový hovnivál. Vrubouna posvátného popsal v roce 1758 Carl Linné a existuje jich spousta druhů.

Skarabeus se stal pro starověké Egypťany posvátným broukem ve spojení s reinkarnací, a to nejspíše už proto, že celý svůj život válí svou kuličku, což je symbolem celoživotní námahy a přirozeného koloběhu života a smrti. Podle Egypťanů byl skarabeus symbolem slunečního boha Ra a slunečního cyklu, neboť Slunce stále dokola vychází i zapadá. A rovněž věřili tomu, že skarabeus má tu moc oplodňovat sám sebe skrze své kuličky a že se rodí ze svých vlastních výkalů a rozkladu, tedy sám ze sebe. Právě toto všechno dalo podnět k tomu, považovat skarabea za symbol věčnosti, nesmrtelnosti a znovuvzkříšení.

Minulé životy a reinkarnace. Věříte, že existuje život po smrti?

To také odpovídá egyptskému slovu cheprer, které znamená vznikat, a proto Egypťané uctívali i boha Cheprera, který měl místo hlavy hlavu skarabea a každého brouka tak spojovali s božstvem a přisuzovali mu moc tvoření. V podstatě to došlo až tak daleko, že skarabeus začal být považován za samotného stvořitele Slunce. Proto má tak nesmírnou moc a bývá v Egyptě nejvíce uctívaným symbolem.

Proč Egypťané dávali skarabea do hrobky?

Skarabeus jako symbol odjakživa doprovázel mrtvé na jejich cestě a Egypťané jej dávali mumiím přímo na srdce. Samozřejmě se jednalo o vyrobené posvátné sošky skarabea nebo šperky, nikoli o živé brouky. Byly to amulety, které Egypťané využívali i ve svém každodenním životě. Skarabeus určený do hrobky pak měl na spodní straně vyryta slova 30. kapitoly z Egyptské knihy mrtvých.

„Ó, mé srdce, ty nejvnitřnější části mé bytosti! Neobracej se proti mně jako svědek před tribunálem. Neboť ty jsi bůh, který je v mém těle, můj stvořitel, který udržuje mé údy.“

Na srdce se skarabeus pokládal právě proto, že srdce bylo ten orgán, který řídil veškerou činnost těla. Sošky skarabea se vyráběly z různých materiálů, často také ze zlata a drahých kamenů, například nefritu, malachitu nebo tyrkysu.

Proč nosit skarabea jako šperk i dnes

Síla mocného symbolu skarabea se časem nijak neoslabila a záleží jen na vás, jaký význam svému amuletu přisoudíte. Šperky se skarabeem, ať už to byly přívěšky nebo prsteny, se odjakživa nosily jako symbol nejvyšší ochrany před zlem a symbol koloběhu života, reinkarnace a v podstatě celého smyslu života vůbec. Skarabeus jako šperk také přinášel štěstí, úspěch, bohatství a naplnění osudu.

Ohodnoťte tento článek:
4,4
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Skarabeus jako posvátný symbol a co to znamená nosit jej jako šperk?