Menu
WomanOnly
Snář

Sny o pavoucích, hadech a jiných zvířatech. Proč se jich tak bojíme?

Sny o zvířatech bývají poměrně časté. Zvířata jsou našimi průvodci a společníky, pojí se s celou škálou různých emocí a symboliky. Od pavouků a hadů až po medvědy a tygry – se všemi těmito živočichy se můžeme setkat ve snu. Některá zvířata nás děsí, jiná v nás vzbuzují pozitivní emoce a dodávají nám sílu a mnohé vlastnosti, které si právě od těchto zvířat leckdy potřebujeme vypůjčit. Jaká symbolika se tedy pojí se zvířaty, která se nejčastěji objevují v našich snech?

Sny o hadech a pavoucích nás obvykle děsí

Pavouků a hadů se většina z nás bojí i ve skutečnosti. Jistá zakódovaná štítivost, která se objevuje častěji u žen, bývá některými psychology spojována s dávným obdobím, kdy naši předkové tuto havěť vyháněli z jeskyní a z dalších svých příbytků. Pavouci a hadi většinou ale už svým nelíbivým vzhledem leckoho odpuzují a vyvolávají odpor. Ve snech bývají spojování se strachem a s negativními pocity. Mohou se nám objevovat v nadměrné velikosti a symbolizovat naše vlastní strachy. Například had nemá zrovna nejlepší pověst, vždyť to byl právě on, kdo svedl Evu k hříchu a nabídl jí jablko, které pak Eva ve své nevědomosti podala Adamovi.

O některých lidech říkáme, že jsou bezpáteřní jako hadi, nebo třeba řekneme, že je někdo slizký jako had. Had bývá i symbolem falše, zrady, nečestných nepřátel a různých potíží. Kousnutí hadem ve snu znamená obvykle nějaké problémy, mnohdy i zdravotní potíže, zradu přítele a podobně. Had je ale také sexuálním symbolem, a to už kvůli Adama a Evy, které vlastně svedl k prvotnímu hříchu. Had se pojí s ženskou energií, i když svým tvarem připomíná falický symbol podle rozdělení psychoanalytika Sigmunda Freuda. Pokud se nám tedy zná o hadech, nikdy to není jednoznačné a záleží na ději celého snu i na pocitech, jaké jsme ve snu prožívali.

Tygr ve snu, lev, medvěd, vlk a další silná zvířata ve snech

Výrazná, silná a nebezpečná zvířata ve snech, jakými jsou například tygr, lev, medvěd, vlk, ale i třeba orel, rys nebo liška, zkrátka převážně šelmy či dravci, mohou představovat naše pudové složky. Tato zvířata jsou mnohdy považována za totemová. To znamená, že pokud se nám častěji objevují ve snech, poukazují na jisté sympatie a zrcadlení vlastností, jaké jsou jim přisuzovány. Například se nám často zdá o tygrech, protože se nám líbí jejich síla a odvaha, kterou bychom sami v určitém období svého života potřebovali. Možná jsme ale i sami také takoví a máme s tygry jisté duševní spojení.

Šelma nebo dravec ve snu nám ale může symbolizovat i konkrétní osobu, kterou známe v našem skutečném životě. Může jít o přítele či o nepřítele, záleží na povaze snu. My sami si můžeme díky těmto zvířatům uvědomit jisté skutečnosti, vzít si ponaučení, učit se od nich. Například si zapůjčit některé z vlastností těchto zvířat, které nám zrovna chybí. Konkrétní zvířata se mohou ve snech objevovat častěji třeba jen po určité období našeho života, a pak zmizí, anebo se začne objevovat zvíře jiné. Některých šelem se ve snech učíme nebát, postupně s nimi navazujeme vztah a snažíme se jim porozumět. Mnohá z nich totiž představují části osobnosti nás samotných, například i naše temné pudové stránky nebo naši nenaplněnou sexualitu!

Koně ve snech, krávy, stáda a zvířata, která lidem slouží

Jinou skupinou jsou zvířata, která obvykle slouží lidem, například koně, ovce, krávy, slepice a další hospodářská zvířata. I jejich symbolika je ve snech velice zajímavá a důležitá. Většinou bývá spojována s tím, jak na taková zvířata nahlížíme a s čím si je spojujeme. Poukazuje třeba sen o slepicích na vaše nevyřešené vztahy s kolegyněmi na pracovišti? Představuje jízda na koni ve snu váš nenaplněný sexuální život? Co třeba stádo krav, před kterým jste ve snu prchali? Je to katastrofální situace ve vašem manželství, které hrozí rozvodem? Tohle jsou všechno otázky k zamyšlení.

Zajímavou symboliku mají koně. Je to silný symbol, protože spojení člověka a koně, stejně jako člověka a psa, bývá odpradávna velmi emotivní a důležité. U takových zvířat třeba ve snu rozhoduje i barva, například černý kůň může znamenat něco temného, divokého a nezkrotného, bílý kůň zase naopak dobro, lásku, duševní sílu a pomoc.

Ptáci ve snech znamenají touhu po svobodě

Holubička ve snu bývá často symbolem lásky, míru, poklidu a něčeho pozitivního, s havranem to bude asi opačně, ale o sovám třeba zase víme, že jsou moudré. Každou tuto symboliku můžeme aplikovat také do oblasti výkladu snů. Obecně ale u ptáků víme, že jim vlastně jako lidé tak trochu závidíme to, že mohou létat. Ptáci ve snu tedy často znamenají nějaké osvobození nebo touhu po svobodě.

Sny o koťatech a štěňatech

Ženám se často zdává, že ve snu pečují o malá, roztomilá nebo bezbranná zvířata. Mohou to být koťata, kočky, pejsci, nebo také ptáčci. Je tam zjevná péče nebo i radost, kterou to přináší, případně také starost. Zde se dá uvažovat o symbolice mateřství a péči o děti a jiné bezbranné tvory, pečovatelský syndrom či mateřský komplex. Obecně u takového snu může jít významově o pocit zodpovědnosti, vzpomínky na dětství, touhu po dítěti a podobně. Ne vždy však tyto sny znamenají, že to my potřebujeme o někoho pečovat! Může to být i zcela naopak, zvířátka někdy představují části nás samotných, když jsme zrovna v situaci, kdy potřebujeme, aby se někdo postaral i o nás!

Ohodnoťte tento článek:
3,7
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Sny o pavoucích, hadech a jiných zvířatech. Proč se jich tak bojíme?