Menu
WomanOnly
Rodina

Společná péče rodičů o dítě po rozvodu. Jde to, ale musíte spolupracovat

Redakce

Redakce

10. 4. 2017

S rozvodem manželství souvisí i řešení otázky, kdo bude pečovat o nezletilé děti. Manželé se na péči o dítě můžou dohodnout nebo za ně rozhodne soud. V každém případě soud bude zjišťovat zájmy a názor nezletilého dítěte. Kdyby dohoda rodičů neodpovídala zájmům dítěte, může soud rozhodnout i jinak.

Jak postupuje soud v řešení otázky péče o dítě

Co tedy soud hodnotí? Prakticky všechno, co se dítěte týče. Bere ohled na osobnost dítěte, jeho vlohy, schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, citovou orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti každého z rodičů, stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, ve kterém má dítě vyrůstat, citové vazby dítěte nejen k rodičům, ale i k sourozencům, prarodičům a také k dalším příbuzným a nepříbuzným osobám.

Pro soud je důležité i to, kdo z rodičů doposud o dítě řádně pečoval a dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu a kde jsou lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje dítěte.

Závěrem tohoto posuzování je rozhodnutí, zda bude dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče obou. Soud dokonce může dítě svěřit i do péče jiné osoby než rodiče, třeba do péče babičky.  Přitom vždy upraví i to, jakým způsobem se bude dítě stýkat s rodičem, kterému do péče svěřeno nebylo, protože i tento má nárok na osobní styk s dítětem.

Styk s dalšími členy rodiny

Je vhodné, aby soud nebo dohoda rodičů upravily i styk dítěte s ostatními příbuznými, případně třeba s chůvami, přáteli apod. Tedy s těmi, ke kterým má dítě dlouhodobý citový vztah a nestýkání se s nimi by pro dítě znamenalo újmu.

Svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, nejčastěji matky, je prozatím nejběžnější praxe. Otec si bere dítě jednou za čtrnáct dní na víkend, platí alimenty a vše je oficiálně v pořádku. Nerovnost je ale zřejmá a vztah mezi dítětem a otcem tím obvykle značně utrpí.

Jsou případy, kdy jsou bývalí manželé spolu schopni vyjít, tedy se potkávat a domluvit se na základních věcech týkajících se péče o dítě. Pak je možné, využít péče střídavé nebo společné. S oběma musí rodiče souhlasit a mít pro to vybudované vhodné podmínky.

Co je společná péče rodičů

Nejvolnější variantou je, pokud soud rodičům schválí společnou péči o dítě. Znamená to, že rodiče nebudou mít přesně dáno, kdy se kdo o dítě bude starat a jak. Vše záleží jen na dohodě a aktuálních potřebách dítěte a rodičů. V tomto případě je ale naprosto nezbytné, abyste byli s bývalým manželem schopni kooperace. Pokud společná péče nefunguje, zažádejte o úpravu poměrů k nezletilému dítěti.

Střídavá péče může být alternativou

O střídavé péči se teď poměrně hodně mluví. Jedni odborníci jsou pro, další proti. Vždy to záleží na individualitě dítěte i rodičů a na jejich majetkových a jiných poměrech, zda jsou schopni tuto situaci zvládat. Jde o to, že dítě bydlí např. měsíc u jednoho rodiče a měsíc u druhého. U obou rodičů musí mít veškeré potřebné zázemí (ideálně vlastní pokoj).

Zpravidla čím menší dítě, tím kratší interval střídání. Pokud jeden z manželů bydlí po rozvodu v Praze, druhý v Brně a dítěti je sedm let, je střídavá péče realizovatelná jen stěží. Soud v tomto případě bude zkoumat možnost dítěte navštěvovat školu a kroužky a pravděpodobně svěří dítě do péče jen jednomu z rodičů.

U střídavé péče je třeba si dohodnout, kde bude mít dítě oficiálně trvalé bydliště, a jak budou rodiče přispívat na úhradu potřeb dítěte a cestovné.

Znám rodiny, co jim tento styl vyhovuje a děti jsou spokojené, protože si užívají obou rodičů stejně. Znám také jeden pár, který se rozhodl, využít střídavé péče naruby. Děti žijí v bytě poblíž své školy a veškerých zájmových aktivit a 14 dní s nimi v bytě bydlí jeden rodič s partnerem, 14 dní druhý. Děti mají stálé zázemí, nemusí si přenášet knížky, počítač a další potřeby, ale rodiče i jejich noví partneři se musí přizpůsobit.

Při úvahách o péči o děti dejte stranou všechnu zášť a spory. Děti jsou vás obou a oba pro ně chcete jen to nejlepší. Najděte to!

Ohodnoťte tento článek:
3,8
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Společná péče rodičů o dítě po rozvodu. Jde to, ale musíte spolupracovat