Menu
WomanOnly
Rodina

Trénink všímavosti, tzv. mindfulness, u dětí pomáhá s kontrolou emocí i myšlení

Redakce

Redakce

29. 7. 2019

Je známo, že všímavost (mindfulness) je pro nás prospěšná. Všímavost nám umožňuje žít v přítomnosti a uvědomovat si to, co jsme a co děláme. Může nám pomoct správně zareagovat a nepodlehnout vnitřním reakcím. Pokud praktikujeme všímavost, máme schopnost naladit se na vlastní smysly v přítomném okamžiku a nesoustředit se na minulost ani na snění o budoucnosti.

Všímavost je v dnešní době všudypřítomná. Slouží ke zmírnění stresu, úzkosti, celkové kvality života i při boji se závislostmi. Nové výzkumy naznačují, že všímavost přináší výhody i jako forma léčby behaviorálních závislostí, například při překonávání problémového hráčství. Experti se domnívají, že může hrát zásadní roli při snižování impulsivnosti, která se běžně podílí na problémovém hráčství a relapsech při léčbě.

A všímavost není dobrá jen pro nás, dospělé, ale může mít přínos i pro naše děti. Objevuje se řada výzkumů, které říkají, jak může být všímavost prospěšná pro naše děti, protože u nich podporuje kontrolu emocí a soustředění kognitivních funkcí. Slouží u nich k prodloužení doby soustředění, poskytuje jim nástroje, aby se mohly uklidnit, pokud se dostanou do stresu, a umožňuje jim činit lepší rozhodnutí, a to nejen ta instinktivní.

Proč by měly děti praktikovat všímavost?

Když se člověk z dětství přehoupne do puberty a pak do fáze dospívání, život začne být komplikovanější a mladí lidé se pak častěji dostávají do svízelných situací. Stresující situace na nás číhají všude, ať už jsou to nové vztahy, škola nebo osamostatňování. A stresující může být celé dospívání, což pak vede k úzkostem, nespokojenosti a potenciálním negativním vlivům na emoční i fyzické zdraví.

Když se děti naučí všímavosti, můžou faktory spouštějící stres a úzkost potlačit. Nikdo ale netvrdí, že když dítě bude praktikovat všímavost, nikdy se nedostane do stresující situace ani nezažije záchvat vzteku. Ostatně naučit se pracovat s těmito vývojovými změnami je součástí dospívání. Všímavost může nicméně poskytnout úlevu od případných těžkostí. Praktikování všímavosti spočívá v tom poskytnout dětem nástroje a prostředky ke zvládání těchto situací, a to pak snižuje míru úzkosti a umožňuje celkově spokojenější život.

Andy Puddicombe, spoluzakladatel aplikace Headspace na podporu meditace, se domnívá, že meditace je pro děti jako stvořená. Říká, že děti mají „elastickou a svobodnou mysl“, která je doslova předurčuje k tomu, aby těžily z praktikování všímavosti. Umožní jim žít nezávisle na vnějších vlivech a plně v přítomném okamžiku.

Návyky vytvořené v rané fázi života můžou pomoct při utváření chování v dospělosti. Všímavost dětem poskytne nástroje ke zvládání těžkostí, které jim v životě vstoupí do cesty, a při dospívání jim dodá větší emoční sílu.

Prosazování všímavosti

Všímavost se nejlépe prosazuje příkladem. Rodiče a opatrovníci jí můžou děti naučit tím, že ji budou sami praktikovat. Být rodičem může být samo o sobě velmi stresující zkušeností, proto při výchově dětí může být praktikování všímavosti prospěšné nejen pro děti, ale právě i pro samotné rodiče.

Když opatrovníci půjdou dětem příkladem, dají jim nástroje pro zvládání těžkostí, budou s nimi sdílet umění spokojenosti a přijetí a zároveň tím prospějí i sami sobě. To je důležité, protože blaho dětí je úzce spjato s blahem rodičů.

Pokud chcete vlastní dítě naučit všímavosti, prvním krokem je začít ji také praktikovat. A není se čeho bát, všímavost můžete do každodenní rutiny zařadit po malých krůčcích. Jakmile si koncept všímavosti osvojíte, můžete začít jít příkladem a seznámit s ním své děti. Při učení dětí všímavosti je důležité chovat se přirozeně a autenticky. Nic by nemělo být nucené ani vnímané jako trest.

Spokojené a zdravé děti

Každý rodič chce, aby jeho dítě bylo zdravé a spokojené, a to nejen v dětství, ale i po zbytek života. Když děti naučíte všímavosti, neznamená to, že je v životě nepotká žádná nepřízeň osudu. Ale mají-li si být více vědomy svých prožitků, lepší kontrola nad emocemi, větší pozornost a hlubší soucit a empatie jim v tom pomůžou.

Když dětem představíte všímavost už v dětství, získají nástroje, na kterých budou moct stavět v budoucnu. Budou umět rozvíjet svoji mysl, zvládat těžké situace a být při dospívání spokojenými a zdravými lidmi. Navíc rodiče a opatrovníci, kteří půjdou při výuce všímavosti příkladem, dbají i o své blaho.

Ohodnoťte tento článek:
2,1
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Trénink všímavosti, tzv. mindfulness, u dětí pomáhá s kontrolou emocí i myšlení