Menu
WomanOnly
Velikonoce

Zelený čtvrtek: Jaké tradice jsou s ním spojeny a proč je zelený?

Zelený čtvrtek je dle křesťanské tradice pátým dne Pašijového týdne. Začíná jím vrchol Velikonoc, jímž je tzv. velikonoční triduum. Nejvýznamnější událostí, kterou si na Zelený čtvrtek připomínáme, je poslední večeře, jež předcházela ukřižování Ježíše Krista na Velký pátek a jeho zmrtvýchvstání na Velikonoční neděli.

Zelený čtvrtek a jeho význam

Zelený čtvrtek je posledním čtvrtkem před Velikonocemi. Je součástí tzv. Pašijového týdne, který lze znát také pod označením Svatý týden nebo Velký týden. Jedná se o důležité období církevního roku, během kterého se připomínají poslední dny Ježíšova života na zemi, jeho zajetí, ukřižování a zmrtvýchvstání.

Se Zeleným čtvrtkem jsou spojeny různé tradice, které se dodržovaly především v lidovém prostředí. Většina z nich měla zajišťovat dobré zdraví, dobré mezilidské vztahy, dostatek peněz a bohatou úrodu. Na Zelený čtvrtek se také připravovaly různé pokrmy v zelené barvě, a to navzdory skutečnosti, že název „Zelený“ vznikl s velkou pravděpodobností omylem.

V roce 2022 Zelený čtvrtek připadá na 14. dubna. Následuje Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle a nakonec Velikonoční pondělí, které letos vychází na 18. dubna.

Poslední večeře Páně je součástí Velikonoc i kulturního dědictví. Vybrali jsme pro vás několik zajímavostí!

Proč je zelený čtvrtek zelený?

Není jisté, jak označení Zelený čtvrtek vlastně vzniklo. Je dost dobře možné, že se jedná o pouhou zkomoleninu původního německého názvu Greindonnerstag, což lze přeložit jako „lkavý čtvrtek“. Z tohoto německého slova se zřejmě stal Gründonnerstag, kdy grün znamená zelený. To by znamenalo, že původně na Zeleném čtvrtku nic zeleného nebylo a světský zvyk připravovat zelené pokrmy s křesťanským obsahem velikonočního tridua nijak nesouvisí.

Druhá teorie praví, že název Zelený čtvrtek je odvozen od zelené louky v Getsemanské zahradě, na které se Ježíš modlil po poslední večeři. Poté již následovalo jeho zatčení, které podle legendy umožnil Jidáš, jeden z dvanácti Kristových učedníků.

Poslední večeře Krista

V podvečer Zeleného čtvrtku si připomínáme poslední večeři Krista, která se dle historických pramenů skutečně odehrála ve čtvrtek. V tento den Ježíš slavil se svými učedníky Pesach, což je jeden z nejvýznamnějších židovských svátků a také nejstarších svátků vůbec.

Během večeře jim rozděloval chléb a víno se slovy „toto je mé tělo“ a „toto je má krev“ a přikázal jim, aby to opakovali na jeho památku, čímž ustavil svátost eucharistie. Ta se společně se křtem řadí mezi svátosti, které uznává naprostá většina křesťanských církví.

Jarní židovský svátek Pesach letos začne 15. dubna. Co vše byste o něm měli vědět?

Odlet zvonů do Říma

Se Zeleným čtvrtkem je spojena tradice „odletu zvonů do Říma“. Ty se do Říma přesouvají proto, aby jim papež mohl požehnat za službu. Ve čtvrtek tedy zvony nezvoní, opět se rozezní až na Bílou sobotu. V minulosti byly zvony nahrazovány řehtačkami, klapačkami a dalšími hlučnými nástroji, s nimiž chlapci procházeli vesnicí a svolávali tak její obyvatele k bohoslužbě. Také se věřilo, že rámus vyžene nečisté síly z obydlí.

Lidové zvyky a tradice na zelený čtvrtek

  • Brzké vstávání a opláchnutí ranní rosou má zajistit dobré fyzické zdraví.
  • Jako připomínka Jidášovy zrady se pečou kynuté jidáše, což je sladké pečivo ve tvaru provazu. Kdo stihne spořádat jidáše ještě před tím, než na Zelený čtvrtek vyjde slunce, se bude po celý rok těšit dobrému zdraví.
  • Na Zelený čtvrtek se tradičně připravují pokrmy ze zelených surovin. Dříve šlo hlavně o polévky ze sezónních bylin, například kopřiv, pampelišek nebo petrželky. Dnes máme na výběr z mnohem širšího spektra možností. Připravit lze například zeleninové saláty, špenát, brokolici nebo medvědí česnek na různé způsoby.
  • Další zvyk se týká mezilidských vztahů. Během Zeleného čtvrtku bychom se neměli s nikým hádat, aby se nám hádky vyhýbaly i po zbytek roku.
  • Pokud chcete mít během roku dostatek peněz, neměli byste si dle tradice na Zelený čtvrtek od nikoho nic půjčovat.
  • V okamžiku, kdy se ve středu zvony rozezní naposledy, nezapomeňte zacinkat penězi. Podle tradice vás po celý rok nezastihne finanční nouze.
  • Dříve se také během posledního zvonění kostelních zvonů třáslo ovocnými stromy, aby vydatně plodily.

Kromě zvyků a tradic se k Zelenému čtvrtku vážou také různé pranostiky. Jedna z nich praví, že je-li Zelený čtvrtek bílý, bude léto teplé. Vzhledem k tomu, že je počasí v posledních letech doslova nevyzpytatelné, však na toto tvrzení nelze příliš spoléhat.

Ohodnoťte tento článek:
4,4
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Zelený čtvrtek: Jaké tradice jsou s ním spojeny a proč je zelený?