Menu
WomanOnly
Zdravá výživa a stravování

Co jsou biopotraviny a jak přísné podmínky musí splňovat?

Biopotraviny se staly samozřejmou součástí nejen mnoha prodejen se zdravou výživou, ale také supermarketových řetězců. Kvalita potravin obecně se dostává do popředí zájmu a lidem není jedno, co jedí a co nabízí svým dětem. Co jsou to vlastně biopotraviny, co všechno musí splňovat a jsou skutečnou zárukou kvality potravin? Jaké jsou výhody a jaké nevýhody konzumace biopotravin?

Definice biopotravin

Pojďme si nejprve definovat pojmy biopotravina, bioprodukt a ekologické zemědělství. Tyto následující definice jsou převzaty a jejich autorem je Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

Biopotravina

Biopotravina je podle ministerstva zemědělství potravina vyrobená z bioproduktů, povolených přídavných a pomocných látek, a také vyhláškou povoleného podílu surovin nepocházejících z ekologického zemědělství, a to za podmínek stanovených vyhláškou. Také na biopotravinu musí být vydáno osvědčení o původu.

Bioprodukt

Bioprodukt je surovina rostlinného nebo živočišného původu získaná v ekologickém zemědělství a určená zejména k výrobě biopotravin, na níž bylo vydáno osvědčení o původu bioproduktu.

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství je zemědělství, které respektuje vzájemné vztahy organizmů i člověka a jeho šetrných vztahů k životnímu prostředí. Ekologické zemědělství je tedy zvláštní druh hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení či zákazů používání látek a postupů, které zatěžují, znečišťují nebo zamořují životní prostředí nebo zvyšují rizika kontaminace potravního řetězce, a který zvýšeně dbá na vnější životní projevy a chování a pohodu chovaných zvířat.

Legislativa upravující ekologické zemědělství a bioprodukci se opírá o Nařízení komise ES č. 889/2008, Nařízení rady ES č. 834/2007 a zákon č. 242/2000 Sb.

Co všechno můžete u nás koupit v biokvalitě?

V bio kvalitě se dá u nás koupit takřka cokoliv, a co není naší vlastní produkcí dovážíme ze zahraničí, zejména Rakouska, Německa a Švýcarska, kde je kvalita i produkce biopotravin vysoká. U nás se můžeme nejvíce setkat s bio ovocem a zeleninou, případně vejci a masem z bio farem, ale také bylinkami, kořením a míchanými bylinnými čaji. Rakousko, Německo a Švýcarsko jsou zase specialisté na kvalitní bio mléko a mléčné produkty jako jogurty a sýry. Samozřejmostí je také ekologické pěstování obilovin a luštěnin, které jsou dováženy z různých zemí. Žádané jsou i bio ořechy a semena a oleje z nich lisované.

Výhody konzumace biopotravin

Výhodou konzumace biopotravin je především to, že si nezanášíme organismus chemickými látkami, které bývají běžně používány při pěstování i zpracovávání potravin. Pro větší produktivitu půdy se v zemědělství zcela samozřejmě používají nejrůznější pesticidy, herbicidy, fungicidy a další látky, které podporují produkci a hubí škůdce. Herbicidy, pesticidy a snaha vyzískat z půdy maximum navíc způsobuje i erozi půdy.

Biopotraviny se však vyrábí daleko šetrnějším způsobem. Nepoužívají se žádná hnojiva ani konzervanty. Navíc je třeba v úvahu i etický přístup ke zvířatům. A nejen ten…

„Nejde jen o etický přístup ke zvířatům. Zdravé a spokojené zvíře přirozeně produkuje výživnější mléko, vejce i maso. O množství adrenalinu a dalších stresových hormonů masivně vyplavených do krevního řečiště při mnohdy dlouhých transportech na jatka a průchodem uličkou smrti ani nemluvě, “ vysvětluje majitelka bezobalového obchodu s biopotravinami Silvie Kladivová z Frenštátu pod Radhoštěm.

Nespornou výhodou konzumace biopotravin je samozřejmě také jejich přirozeně lahodná (a nikoli umělá) chuť. Bio ovoce a zelenina rozhodně nechutnají jako mýdlo a obsahují také prokazatelně více vlákniny, vitamínů a minerálů!

Proč jíst biopotraviny?

Pojďme si tedy shrnout výhody konzumace biopotravin:

  • jsou podstatně zdravější (neobsahují škodlivé látky, mají více vitamínů)
  • jsou mnohem chutnější
  • jejich produkce nezatěžuje životní prostředí, neubližuje zvířatům

Nevýhody biopotravin

Eko Životní styl zahrnující také preferenci biopotravin a produktů ekologického zemědělství má i své nesporné nevýhody. První touto nevýhodou je vyšší cena biopotravin oproti konvenčním potravinám. První příčinou toho, že jsou biopotraviny drahé, je nižší poptávka a malovýroba, což není nic, co by se v budoucnu nemohlo změnit. Majitelka bezobalového obchůdku Kredenc na severní Moravě ve Frenštátě pod Radhoštěm tuto problematiku vysvětluje obšírněji:

„V ceně biopotraviny se odráží náklady na celý systém pěstování, který se od konvenčního liší od samotného počátku – výběrem půdy, která musí 2-3 roky projít tzv. přechodným obdobím, aby se zajistilo, že půda bude očištěna od předchozí zátěže těžkými kovy, pesticidy atd. Během této doby se vypěstované potraviny nesmí označovat jako bio. Dále se liší šetrným zacházením s půdou, které se dává čas na regeneraci, a velmi omezeným množstvím povolených šetrných pesticidů. Totéž platí v živočišné výrobě, kdy je zvířatům zajištěn důstojný život i smrt.

Proč je vhodné jíst maso v bio kvalitě a kde ho koupit

V cenách se odráží i cena za systém kontrol a certifikací. Kontroluje se všechno a pravidelně. Ekologické zemědělství upravují v ČR tyto zákony: Zákon č. 242/2000 Sb. a vyhláška č. 16/2006 Sb.”

Druhou nevýhodou jsou plísně, které vznikají hlavně při skladování chemicky neošetřených biopotravin.

„To je však časté a s oblibou používané laické tvrzení, které se na pravdě zakládá jen z části. Vychází z mylného předpokladu, že bez konvenčních pesticidů a herbicidů pěstované rostliny, musí být automaticky semeništěm plísní a bakterií. Stát se to samozřejmě může, ale není to rozhodně pravidlem. Například v několika pořadech A dost! se při chemických rozborech prokázalo, že testované bio potraviny v drtivé většině neobsahovaly ani stopu plísní.

Mimochodem bio potraviny odpovídají svou kvalitou nárokům na kojeneckou stravu – 0,001 mg pesticidů na 1 kg potraviny. Proto je to takový poprask, když testování odhalí vyšší hladinu pesticidů,” uvádí Silvie Kladivová.

Certifikace biopotravin v ČR

„Získání certifikace pro ČR zpracovávají 4 organizace:

(KEZ (CZ-BIO-001
ABCert (CZ-BIO-002
Biokont (CZ-BIO-003)
BUREAU VERITAS (CZ-BIO-004)

Zájemce musí naplnit všechny zákonem požadované povinnosti. Není to tak, že by si zemědělec certifikaci koupil. Stejně jako si absolvent autoškoly nekupuje řidičský průkaz. Školení si sice zaplatí, ale aby dostal oprávnění k řízení motorového vozidla, musí prokázat znalosti i schopnosti.

Zemědělci každý rok absolvují jednu pravidelnou kontrolu a klidně i několik namátkových. Kontroluje se všechno: půda, pěstování, krmivo pro zvířata, způsob chovu zvířat, skladování produktů, přeprava a nakonec i finální biopotraviny. To všechno je finančně nákladné: provoz kontrolních organizací, laboratorní testování a nezanedbatelný nárok na pečlivé dokumentování všech postupů ze strany zemědělce,” dodává Silvie.

Ohodnoťte tento článek:
5
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Co jsou biopotraviny a jak přísné podmínky musí splňovat?