×
WomanOnly

Děti ohrožené pornem a lovci na síti. Sexuální průzkum odhalil šokující skutečnosti

Děti ohrožené pornem a pedofily

Dvě ženy, sexuoložka prim. MUDr. Petra Sejbalová ze sexuologického oddělení fakultní nemocnice Brno a autorka dětských knížek o sexuální výchově MUDr. Jana Martincová, provedly v září 2020 sexuální výzkum u žáků ZŠ a studentů gymnázií v ČR. K čemu dospěly?

Proč byl proveden sexuální průzkum u dospívajících a jaké jsou jeho cíle?

K sexuálnímu průzkumu u dospívajících dětí vedly také rizika setkávání dětí se sexuální tématikou a sexuálními agresory na internetu. Toto téma již krásně otevřel velmi úspěšný a šokující dokument z letošního roku nazvaný V síti. Nynější sexuální průzkum vycházel z kazuistik sexuologů, dětských lékařů a pedagogů a také z anonymních dotazů v poradně internetového portálu Babyonline, na kterém také byly zveřejněny výsledky této studie. Lékařky provádějící tento výzkum pokládaly otázky, na které si můžete jako rodiče zkusit nejprve odpovědět sami.

“Kdo nejvíce ovlivňuje děti v sexuální výchově? Má v ní nějaké slovo rodič? Zahajují děti sexuální život dříve, než se k nim potřebné informace dostanou? Kdy potřebují děti informace o dospívání, vztazích a sexu? Odkdy bývají děti kontaktovány sexuálními online agresory? Odkdy a jak tomu čelí, pokud vůbec? Kdy je o tom informovat?”

Cílem dotazníkové studie tedy bylo zjistit, od jakého věku jsou děti vystaveny vlivu pornografie na internetu a napadány sexuálními agresory, a jak si s touto zkušeností dokáží poradit. Je alarmující, že se v praxi objevil případ, kdy dítě sledovalo porno již od svých osmi let!

Tajemství ženského orgasmu. Zajímavá fakta pro muže i ženy

Respondenti sexuálního průzkumu

Tento anonymní průzkum byl proveden v září 2020 u dětí ve věku od 13 do 20 let z různých škol po celé České republice. Šlo o žáky základních škol i studenty gymnázia. Dotazník vyplnilo celkem 1655 respondentů, z toho 57 % dívek a 43 % chlapců.

Odkud děti získávají informace o sexu?

Na základě průzkumu bylo zjištěno, že děti získávají informace o sexu nejvíce od svých spolužáků a z internetu. Rodiče jim poskytují ohledně sexuální výchovy rady pouze tak v 15 %, škola v 9 %. 7 % dětí čerpalo zkušenosti přímo z porna! Dívky pak mají informace více od kamarádek, z domova, knih a ze školy, kdežto chlapci uváděli jako jednoznačný zdroj internet a porno.

Jak moc jsou nebezpečné tampony? Dívka kvůli nim přišla o nohu

Od jakého věku děti nejčastěji navazují vztahy a začínají s někým chodit?

Na otázku, zda mají dospívající vážnou známost, odpovídali dotázaní vcelku vyrovnaně. Odpovědi ANO se vyskytly ve 49 %. odpovědi NE v 51 %. Ve věku 13 a 14 let dívky odpovídaly ve vyšším procentu NE, ale od věku 16 let již byl poměr kladných a záporných odpovědí vyrovnaný.

Seznámení s porno stránkami na internetu

Alarmující je, že děti do 10 let ve 12 % na otázku, zda byly na pornu, odpověděly ANO! Tyto děti se na porno stránky dostaly buď vlastní iniciativou, anebo také zcela náhodně, například když rodič nesmazal historii stránky v počítači. Chlapci obecně sledují porno dříve, od 14 let se poměr mezi chlapci a děvčaty vyrovnává. Starší chlapci pak navštěvují porno stránky častěji. 23 % starších respondentů uvedlo, že sledují také neobvyklé a zvrhlé sexuální praktiky. Sklon k větší touze po experimentování byl zaznamenán hlavně u chlapců. U dívek se objevuje větší odpor k těmto bizarním praktikám.

Na otázku, zda běžné porno odpovídá reálnému sexuálnímu chování, odpovědělo až 34 % respondentů, že se pornoherci tak z poloviny chovají jako v realitě. Více si to mysleli chlapci a mladší žáci. Většina dětí naštěstí na tuto otázku odpověděla záporně.

“Do mé ordinace se dostavil 17letý chlapec, který přišel s obavami, že má dívku a chce zahájit sexuální život, ale bojí se, že nemá výdrž jako ti pornoherci na internetu, kteří vydrží například hodinu, sám vydrží pouze patnáct minut. Měl představu, že sexualita bude probíhat tak, jak vídá právě na internetu. Takže jsme museli probrat skutečnost,” uvádí MUDr. Petra Sejbalová kazuistiku ze své praxe pro magazín Babyonline.

Aplikace Family Link pomáhá chránit vaše děti v kyberprostoru

Příklady z praxe MUDr. Petry Sejbalové

“Je to i velmi důležité z klinické praxe, kdy si vzpomínám, že ze základní školy mi poslali 13letého chlapce kvůli tomu, že předváděl před ostatními dětmi kopulační pohyby. Například pomocí pet lahve předváděl výron semene a tím kropil vodou spolužáky. Později se i obnažil před učitelkou, která odjížděla v tramvaji. Ten chlapec byl léčen na psychiatrii pro hyperkinetickou poruchu chování a měl již dřívější poruchy chování, ale tyto škole opravdu vadily. Při vyšetření se zjistilo, že snaha toho chlapce byla získat pozornost a dominantní postavení ve třídě mezi spolužáky. Když jsme to spolu probírali, tak vyplynulo, že vlastně dělal to, co viděl na pornu na internetu, které sleduje od svých 8 let spolu se svým starším bratrem.

Vzpomínám si také, že jsem jednou řešila případ 21letého mladíka, který byl stále panic, a přišel pro pomoc k nám do sexuologické ambulance. Posléze vyplynulo, že masturbuje u internetu asi od svých 13 roků, a to i několikrát denně. Zkoušel se seznámit s několika dívkami, ale vždy selhal, protože pro svoje vzrušení potřeboval, aby se dívka chovala jako pornoherečka na internetu, což se samozřejmě u těchto dívek nevyskytovalo. Fyzického kontaktu s dívčím tělem se velmi bál,” sděluje Petra Sejbalová pro magazín Babyonline.

Mladí odkládají první sex ze strachu ze sociálních sítí. Každý osmý je v 26 letech pannou nebo panicem

Byly děti osloveny online sexuálními agresory?

Na základě sexuálního průzkumu bylo zjištěno, že třetina dětí byla na internetu oslovena sexuálními agresory, častěji dívky. Nejčastěji po dětech požadovali nahé fotky nebo videa a také fotky či videa přirození. Nejvíce byly oslovovány dívky ve věku 13 let. U jedné třetiny oslovených dívek znal agresor jejich skutečný věk. ve ¾ případů dívky reagovaly okamžitým odmítnutím návrhů agresora, avšak desetině odmítnuvších dětí bylo ze strany agresory nejrůznějšími způsoby vyhrožováno.

Výsledky sexuálního průzkumu, závěr a doporučení rodičům

Na základě provedeného průzkumu byly zjištěny tyto závěry:

  • Nejvhodnější věk pro předání informací o dospívání a sexu je u dívek kolem 11. roku, u chlapců v rozmezí 11-13 let, protože třetina dívek a polovina chlapců má již ve 13 letech vážnou známost.
  • Ochrana před pornografií a online sexuálními agresory by měla probíhat minimálně od 8 let. Mladší děti snadno podléhají dojmu, že se v pornu jedná o reálný sexuální život, proto jsou nejohroženější ze strany manipulátorů, kteří je mohou přesvědčit, že to, co po nich chtějí, je zcela normální. Proto se tyto informace musí dětem předat do nejdříve.
  • Sexuálními agresory bývají osloveny častěji dívky než chlapci, v obou případech nejčastěji ve věku 13 a 12 let. Nejvíce agresoři vyžadují posílání nahých fotek a videí nebo fotek a videí přirození. 3/4 takto oslovených komunikaci ukončily ihned. Více než 1/2 dětí se s tím někomu svěřila, nejčastěji kamarádům.
  • Téměř všichni studenti odpovídali pravdivě, dotazník je nepohoršil a dívky byly rády, že se problematika u nich ve škole řeší.
  • Děti, které sledují porno již ve věku 6-10 let, jsou více ohroženy oslovením online agresorů a sexuálními lovci na síti a nedokáží tak dobře čelit těmto útokům.
  • Výzkum jednoznačně prokazuje, že čím dříve dítě přijde do kontaktu s pornografií, tím častěji se stává potencionální obětí online agresora.

5/5 - (2 votes)


Diskuse

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*