Menu
WomanOnly
Rodina

Jak přijmout dítě do pěstounské péče a co to obnáší?

Redakce

Redakce

4. 10. 2013

Z hlediska náhradní rodinné péče co do počtu dětí druhé místo zaujímá tzv. pěstounská péče. Do ní jsou umisťovány děti, které nejsou právně volné, tudíž nemohou být adoptovány. Pojďmě si ji blíže představit.

Co je pěstounská péče dlouhodobá

Poslání pěstounství je předat dětem potřebnou rodičovskou lásku, léčit jejich často bolavou duši od nelehké minulosti, ale také vycházet s biologickými rodiči, pokud se v životě dítěte vyskytují.

Pěstoun nemá na rozdíl od osvojitele stejná práva. Stále zůstávají zákonnými zástupci dítěte biologičtí rodiče, kteří mají právo, pokud soud neurčí jinak, na návštěvy svého dítěte. Dítěti zůstává příjmení svých biologických rodičů a po dosažení plnoletosti pěstounská povinnost zaniká.

Pěstouni mohou zastupovat dítě v každodenních záležitostech, při zásadních rozhodnutích v životě dítěte nikoli. Jinými slovy nemohou zasahovat do výběru vzdělání, při lékařských vyšetření či vydávání osobních dokladů.

Pokud biologičtí rodiče najdou způsob, jak se o své dítě mohou postarat, či změní svůj dosavadní život, mohou zažádat soud o vrácení dítěte do péče. Na základě žádosti a důkladném prošetření soud rozhodne, zda žádosti vyhoví či ji zamítne.

Pěstounská péče se dělí na dva základní typy: individuální a skupinovou. Individuální probíhá v okruhu rodinném, zatímco skupinová je realizována v tzv. zařízeních pro výkon pěstounské péče nebo v SOS dětských vesničkách.

Podání žádosti v Praze

Postup podání žádosti je stejný jako u podávání žádosti o adopci. Podrobný postup naleznete v článku Jak adoptovat dítě.

Přípravné kurzy
Přípravný kurz
Psychologické aspekty pěstounské péče dlouhodobé, příběhy z praxe
Kurz pěstounské péče
Odborné přednášky
Kurz první pomoci
Psychologické testové vyšetření
Individuální psychologická konzultace

Následuje zdravotní zpráva od posudkové lékařky a dokumentace se vrací zpět na magistrát. Poté jsou žadatelé pozváni na závěrečný pohovor, kde znovu vyplňují dotazník a uvádějí jaké děťátko se cítí přijmout do rodiny.

Pokud se žadatelé stanou pěstouny a přijmou do rodiny dítě, musí každý rok absolvovat povinné vzdělávání v rozsahu minimálně 24 hodin. Dále mají pěstounské rodiny na rozdíl od adoptivních právo na odměny a dávky pěstounské péče.

Ohodnoťte tento článek:
1
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Jak přijmout dítě do pěstounské péče a co to obnáší?