Menu
WomanOnly
Zdraví a výživa

Kodein: Dobrý sluha, zlý pán. Kdy se užívá a jaká rizika jsou s ním spojena?

Kodein je přírodní opiát, který se vyskytuje v máku setém, především ve šťávě nezralých makovic. Jeho užívání přináší úlevu od bolesti a silného kašle, dříve se rovněž předepisoval osobám trpícím průjmy. Kodein je zřejmě nejpoužívanějším opiátem na světě, nicméně vedle prokázaných pozitivních účinků má také jistá rizika, z nichž největším je vznik závislosti. Kdy a jak se kodein užívá, jaké má vedlejší účinky a jak člověk pozná, že se stal na kodeinu závislým?

Léky s obsahem kodeinu neboli methylmorfinu se dnes užívají k tišení mírné až středně silné bolesti a léčbě kašle. Účinek je umožněn tím, že se kodein v organismu přeměňuje na morfin. Prodej některých léčiv s kodeinem je v EU vázán na lékařský předpis, jiné jsou volně prodejné. Zároveň se kodein prodává buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými látkami, jako je například paracetamol.

V České republice je registrováno celkem pět léků obsahujících methylmorfin a všechny jsou k sehnání pouze na předpis. Do roku 1987 byl u nás ve volném prodeji lék Analgon, který se však pro zneužívání drogově závislými v roce 2011 přestal vyrábět.

Kdy a jak se kodein užívá?

Kodein je běžně používaný přírodní opioid, který ulevuje od bolesti a mírní symptomy kašle a nacházení. Za jeho účinky vděčíme tomu, že se v těle přeměňuje na morfin. U některých osob k této přeměně dochází rychleji než u jiných, což může vést k různým nežádoucím účinkům, jako je například dušnost. Při dlouhodobém užívání může kodein vyvolat také závislost, což znamená, že po vysazení následují abstinenční příznaky. V případě krátkodobého užívání podle pokynů lékaře je však vznik závislosti nepravděpodobný.

Léky obsahující kodein mají většinou podobu tablet nebo tobolek, které se podle portálu Linkos užívají perorálně třikrát až šest denně. Dále existují také čípky, které se zavádějí do konečníku. Pokud jde o dávkování a způsob užívání kodeinu, je vždy nutné se řídit pokyny lékaře. Vyšší dávky nebo delší doba užívání, než která byla nařízena lékařem, zvyšuje riziko nežádoucích účinků.

Antidepresiva zobeme jako lentilky. Proč to s nimi přeháníme a kdy jsou nutná?

Rizika užívání kodeinu

Kodein je obecně méně návykový než ostatní opiáty, nicméně závislost, a to jak fyzickou, tak psychickou, samozřejmě vyvolat může. Mezi další nežádoucí účinky kodeinu patří:

 • nevolnost
 • zvracení
 • euforie
 • svědění
 • únava
 • zácpa
 • sucho v ústech
 • zúžení zornic
 • potíže s močením
 • respirační útlum
 • erektilní dysfunkce

Nejzávažnějším nežádoucím účinkem kodeinu je respirační útlum neboli dechová nedostatečnost. Hrozí především při užívání vyšších dávek a bývá příčinou úmrtí při předávkování. U některých lidí se může objevit také alergická reakce na kodein, jejímiž symptomy jsou otoky a vyrážka.

Zároveň se léky s kodeinem užívají jako droga, která je mnohými lidmi považována za bezpečnější alternativu běžných pouličních drog.

Podle informací uvedených na portálu SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) nesmí být kodein podáván dětem do 12 let, protože u této věkové kategorie existuje vyšší riziko nežádoucích účinků. Léky s kodeinem nesmí užívat ani kojící matky, vzhledem k tomu, že se kodein může dostat do mateřského mléka a následně přejít do organismu dítěte. Pro osoby ve věku do 18 let, které mají problémy s dýcháním, jsou léčivé přípravky s obsahem kodeinu rovněž nevhodné.

Je také nutné mít na paměti, že kodein může zhoršit pozornost potřebnou například pro řízení automobilu nebo obsluhu strojů. O všech potenciálních rizicích však pacienta informuje lékař, který o léčbě pomocí kodeinu rozhodl, popřípadě lékárník.

Jak se projevuje závislost na kodeinu a jak se jí zbavit?

U lidí, kteří kodein užívali ve vysokých dávkách nebo po dlouhou dobu, se po vysazení mohou objevit abstinenční příznaky. Z tohoto důvodu může lékař doporučit vysazovat daný lék postupně. Abstinenční příznaky mohou být podle lékařského portálu WebMD následující:

 • neklid
 • změny nálad
 • psychické potíže (úzkosti, sebevražedné myšlenky apod.)
 • změny chování
 • problémy se spánkem
 • nevolnost
 • rýma
 • slzení očí
 • bolesti svalů
 • průjem
 • pocení

Pokud se příznaky možné závislosti na kodeinu po vysazení léků objeví, je nutné o tom informovat lékaře.

Riziko závislosti se zvyšuje v případě, že je kodein užíván dlouhodobě (déle než několik týdnů) nebo ve vysokých dávkách. Jak upozorňuje medicínský web HealthLine, samotné závislosti předchází rozvoj tolerance vůči kodeinu, což jednoduše znamená, že daná léčiva pomalu, ale jistě přestávají účinkovat. Člověk pak potřebuje stále větší množství léku, aby pocítil kýženou úlevu od bolesti.

To, za jak dlouho se tolerance vyvine, závisí na několika faktorech, zejména na genetické výbavě pacienta, délce užívání léku a podávaných dávkách. Riziko závislosti je také vyšší u osob, které obecně tíhnou k závislostem na návykových látkách.

Potraviny a léky, které nejdou dohromady. Kdy se vyhnout citrusům a kdy kávě?

Abstinenční příznaky mohou přetrvávat i po dobu několika měsíců po vysazení kodeinu. Většina z nich však vymizí do dvou týdnů, popřípadě postupem času značně zeslábne.

Vždy je nutné léčiva užívat podle pokynů lékaře a nepřekračovat předepsanou dávku ani dobu užívání. Pokud se abstinenční příznaky po vysazení léků objeví, je lepší co nejdříve kontaktovat lékaře a poradit se s ním o dalším postupu.

Případná léčba závislosti na kodeinu se bude odvíjet mimo jiné od toho, jak moc jsou abstinenční příznaky silné. Někdy postačí pomocí různých metod mírnit konkrétní symptomy, jako jsou například úzkosti, průjem nebo potíže se spánkem. Ve vážnějších případech může lékař doporučit podávání léků proti závislosti na opiátech, mezi něž patří metadon a buprenorfin.

Zdroje: healthline.com, linkos.cz, sukl.cz, webmd.com, wikipedia.org

Ohodnoťte tento článek:
3
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Kodein: Dobrý sluha, zlý pán. Kdy se užívá a jaká rizika jsou s ním spojena?