Menu
WomanOnly
Esoterika

První žena světa Lilith nechtěla ležet pod Adamem. Co se s ní stalo?

O tom, jak velkou moc mají mýty, nemůže být pochyb. Právě ony utvářejí náš svět a jsou na symbolické úrovni neodmyslitelně spjaty se životem v realitě, jakou známe. Za prvního muže a ženu světa můžeme symbolicky považovat Adama a Evu, přičemž víme, že jejich úlohy jsou jasně dané, včetně submisivní role ženy a dědičného hříchu. Eva představuje takovou ženu, která se plně podřizuje svému muži a v bolestech rodí jeho děti. V židovském náboženství ale můžeme najít také ženu, která je jejím pravým opakem – Lilith. Co všechno o ní víme a proč je sympatická feministkám?

Kdo byla Lilith?

Lilith je bájná mytologická postava ženy, která podle některých náboženských textů (midraš) byla považována za první ženu Adamovu stvořenou ze stejné půdy jako on. A proto také chtěla rovnost. Můžeme ji též charakterizovat jako pořádnou rebelku a feministku či naivní ženu plnou ideálů, která si představovala, že její život bude zcela jiný, než se od ní očekávalo. Právě Lilith je pověstná tím, že se nechtěla podřídit Adamovi a požadovala rovnoprávnost a nezávislost, a to už v posteli.

„Proč bych měla ležet pod tebou? I já jsem byla stvořena ze země a jsem ti rovna!” (midraš 8. – 11. století připisovaný Ješuovi ben Sirovi). A protože se zklamala, odešla z Edenu, aby žila svým svobodným životem.

Dominantní muž ve vztahu. Jaké ženy po něm touží a které by ho nejraději zabily?

Příběh o Lilith z židovských textů

Příběh o Lilith dále vypravuje, že Bůh za uprchlicí poslal tři anděly, aby ji získali zpět. Našli ji v jeskyni s dětmi, ale odmítla se vrátit zpět. Za trest vznikla kletba, že denně zemře stovka jejích dětí. Lilith se stala démonem v ženské podobě a začala se mstít. Bývá spojována s náhlým úmrtím kojenců a nočními erotickými sny mužů, které okrádá o jejich semeno jako sukuba. Židovské náboženství zakazuje plýtvání mužským semenem, čehož vlastně využívá Lilith při masturbaci mužů, jímž semeno bere pro zplození svých démonických dětí.

Podle židovských textů hrozí novorozencům hněv Lilith do osmi dnů po narození do obřízky, u dívek je to dvanáct dní. Proto se také používaly pro narozené děti různé ochranné amulety.

Symbolika Lilith dnes

Lilith představuje symbol zvrhlé pudovosti a ženské destruktivní síly, která bojuje proti mužům. Lilith zosobňuje krásnou ženu vamp svádící muže, přivádějící je k šílenství a okrádající je o jejich sílu a energii. Pro feministky je symbolem nezávislosti a moci, která se umím postavit tradičnímu ženskému údělu, mužské nadvládě a povinnosti rodit děti. Proto je také démon Lilith vyobrazován jako žena mstící se mužům a dětem.

Hypnózou lze dnes léčit deprese či závislosti. Jak terapie funguje?

Podle psychoanalytika Sigmunda Freuda se Lilith pojí s jeho Id představujícím nízké pudové složky, nad nimiž nemáme kontrolu. Pojem Lilith se také objevuje v astrologii, kdy představuje Černou Lunu, tedy temnou odvrácenou stranu Luny zastupující mírnou, pokornou, laskavou a obětavou Evu – matku.

Zdroje: britannica.com, wikipedia, myjewishlearning.com, www2.kenyon.edu

Ohodnoťte tento článek:
4,3
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

První žena světa Lilith nechtěla ležet pod Adamem. Co se s ní stalo?