Menu
WomanOnly
Psychologie

Hypnózou lze dnes léčit deprese či závislosti. Jak terapie funguje?

Asi každý z nás bude mít jistou představu zhypnotizovaného člověka. Do určité míry byla stereotypní představa vytvořená jevištním prostředím, kdy nějaký kouzelník někoho zhypnotizuje a on dělá vtipné věci. Podobně je hypnóza atraktivním prvkem třeba i pro různé knižní a filmové zápletky. Jak je to však s hypnózou ve skutečnosti? Na to se podíváme v tomto článku.

Hypnóza jako změněný stav vědomí

Z psychologického pohledu je hypnóza změněný stav vědomí (nejedná se o spánek ani bdělý stav), je to určitý druh transu, do něhož se člověk dostává v rámci dobrovolné psychoterapie tzv. hypnoterapie. Podle Americké psychologické asociace (APA) je hypnóza specifický stav vědomí, který zahrnuje soustředěnou pozornost na konkretní věci a prožitky, se zvýšenou schopností reagovat na sugesci. Člověk při hypnóze je tak například daleko citlivější na otázky, které mu pokládá terapeut. V tomto smyslu ji lze připodobnit ke stavu meditace a relaxace. Nicméně se od nich také v mnohém liší. Hypnóza je sice spojena s relaxací, ale je to spíše nástroj, jak uvolnit mysl, aby otevřela své nevědomé mechanismy, do nichž byla zacyklena vlivem vlastního přetížení (strachem, úzkostmi, potlačením apod).

Hypnóza se využívá k hypnoterapeutickému výcviku prostřednictvím hypnoterapeuta. Ten ji využívá jako primární nástroj, jenž má klientům pomoci dosáhnout svých cílů – není to pouze psychoterapie, ale také různé rozvojové mechanismy osobnosti a třeba i coaching. Změněné stavy vědomí se využívají ke zlepšení fyzické a psychické pohody. Hypnóza zahrnuje učení se, jak používat svou mysl a myšlenky ke zvládání negativních či problematických emocionálních stavů (stres, deprese) i nepříjemných fyzických projevů (bolest po operacích, nevolnost). Hypnóza ale také dokáže změnit návyky, které vám znepříjemňují život (bulimie, přejídání se, kouření).

Celostní medicína a její metody. Proč ji vyhledává čím dál tím více lidí?

Jak hypnóza funguje

První fáze hypnózy je tzv. indukční. Navozuje změnu na úrovni těla, která se promítne také do vaší mysli. Nejprve jde o uvolnění svalového napětí, aby tělo začalo pracovat jiným způsobem (uvolnění neurotransmiterů), avšak stále v mezích vědomé úrovně. Často si máte představit klidnou scénu, okamžik, který má navodit uvolnění. Záhy je potřeba se zaměřit na to, čeho potřebujete během sezení pomocí hypnózy dosáhnout.

Druhá fáze je aplikační. Terapeut by měl nabídnout návrhy, jak se sebou pracovat (pokud řešíte úzkosti – terapeut vám navrhuje, že budete klidnější). Návrhy jsou klíčové pro samotnou hypnózu, jelikož jsou zaměřeny na léčbu specifických příznaků.

Přijde vám to abstraktní? Psychoterapeutka Alexandra Schneider Hrouzková v podcastu Balanc na radiowave vysvětluje jednoduše hypnózu přirovnáním k divadlu. Při divadelní hře divák pozoruje děj a ten je tak zajímavý, že ho vtáhne dovnitř a prožívá jej spolu s herci. Přitom zapomíná na vlastní problémya částečně i na to, že je „pouze“ v divadle – pozoruje herce, jak hrají vlastní scénář. A něco podobného se děje právě při hypnóze.

V hypnóze nehrozí žádné nebezpečí, aneb krátce o pověrách

Spousta lidí má o hypnóze mylné představy, které pochytili ve filmech, seriálech, knihách a tak dále. Především jde o mýtus, že hypnóza může být využita k nekalým účelů, nebo že v transu zůstaneme uvíznutí již napořád. Takhle to ale ve skutečnosti nefunguje. Není tu žádné nebezpečí, pokud tedy za nebezpečí nebudete považovat svůj osobnostní růst.

V Česku hypnóza pořád ještě trpí předsudky veřejnosti, zároveň však začíná být stále častěji používána k terapii. Rozhodně se nemusíte bát, že budete pod vlivem terapeuta a ten vás bude nutit dělat něco, co nechcete. Bez ohledu na to, jak moc hluboko jste ponořeni do hypnotického stavu, máte po celou dobu sezení nad svým tělem i myslí kontrolu. Jak v podcastu uvádí Schneider Hrouzková, člověk není v úplném bezvědomí, vnímá slova terapeuta, vnímá prostředí a část vědomé myslí ví, co se děje, zároveň však je druhá část mysli zaměřená na problém, která se v aktuální hypnóze řeší. Neděláme nic, co bychom nechtěli právě díky tomu, že nás chrání naše podvědomí.

Terapie pomocí kvantové transformace mysli. Jak nám může pomoci?

Hypnóza je jen jedna, liší se v hypnoterapii

Základem je, že hypnóza je stav mysli a proto může být z podstaty věci jen jedna. Zato však existuje hned několik hypnoterapií, které se liší způsobem navození hypnózy. Asi nejznámější je hypnoterapie ericksonovská. Psychoterapeutické výsledky Ericksona se považují za revoluční a jeho princip spočívá v sugesci a vyprávění příběhů, což má vést ke změně chování. Další známou hypnoterapií je kognitivní. Tato technika je založená na principu souladu mezi podvědomím, vědomím a chápáním reality. Částečně je propojená s kognitivně behaviorální terapií, která se používá často k léčbě úzkostí a fóbií.

Škála, co všechno se dá pomocí hypnoterapie řešit a léčit jsou různorodé – podle Mezinárodní klasifikace nemocí jsou to neurotické, stresové a psychosomatické poruchy, deprese, obsendantně-kompulzivní porucha, poruchy osobnosti, závislosti, poruchy řeči, specifické vývojové poruchy, Aspergrův syndrom, ADHD, fobie, bolesti a třeba i migréna.

Hypnóza jakožto spirituální cesta?

Hypnóza může být také nástrojem ke spiritualitě, jak uvádí Schneider Hrouzková. Lidé prý při této hypnóze popisují vzpomínky na minulé životy, výstup z vlastního těla apod. Nemusí to být nutně ezoterická metoda, ale týká se to také umění ponořit se do vlastního nevědomí či kolektivního vědomí, jak se dnes popisuje „napojení na vesmír“. Z klinického hlediska v tomto případě může jít o to, co již popisoval Freud jako superego nebo co naopak Jung označoval za archetypy. Nicméně pokud chcete využít hypnózu k duševnímu rozvoji, počítejte s tím, že s touto technikou se v psychoterapii nepracuje a jedná se o odklon od klinické hypnózy.

Minulé životy a reinkarnace. Věříte, že existuje život po smrti?

Kdo může provozovat hypnoterapii

Bohužel, v Česku není zákonem ustanoveno, kdo smí provozovat hypnoterapii, neboť (dosud) nespadá do lékařských či zdravotnických povolání. Provozovat ji tak může prakticky každý bez ohledu na vzdělání. Pokud chcete jít na hypnózu z důvodů terapie, psychoterapeut by měl projít výcvikem v hypnoterapii. Sice existují různé kurzy, ale seriózní hypnoterapeut, který chce vykonávat hypnózu, by měl mít profesionální certifikát, například od European Association for Hypno-Psychotherapy. V Česku také existuje Česká psychoterapeutická společnost, která sdružuje mimo jiné i terapeuty vykonávající hypnózu.

Kolik si za hypnózu zaplatíte

Cena hypnoterapie se značně liší regionálně (Praha bude oproti jiným městům dražší), také záleží na druhu psychoterapeuta, i na délce sezení. Hypnoterapie není hrazena ze zdravotního pojištění a počítejte tedy s tím, že terapie bude stát přibližně tolik jako sezení u soukromého terapeuta (psychoanalytika, párového terapeuta apod). Tedy přibližně kolem jednoho tisíce.

Ohodnoťte tento článek:
1
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Hypnózou lze dnes léčit deprese či závislosti. Jak terapie funguje?