Menu
WomanOnly
Esoterika

Sibyla jako symbol věštkyně. Kolik jich vlastně bylo a máme je i v Česku?

Taťána Kročková

Taťána Kročková

17. 11. 2021

Sibyla, Nostradamus, Baba Vanga. Tyto osobnosti patří mezi nejvíce skloňované v souvislosti s proroctvím o budoucnosti světa. Zatímco však Baba Vanga či Nostradamus byly skutečné osobnosti, Sibyla zůstává jaksi v mlze a v podstatě jich bylo několik. Není jen Sibyla nějaký mýtus či archetyp? Představa starověké věštkyně? Kdo vlastně Sibyla doopravdy a jaká proroctví po sobě zanechala?

Kdo byla Sibyla?

Za Sibylu je považována starověká věštkyně. V podstatě samotné slovo sibulla z latiny nebo Σίβυλλα z řečtiny označuje významově proroka či věštkyni, starou ženu, která věští budoucnost. Proto vlastně usuzujeme, že Sibyla nebyla konkrétní věštkyně tohoto jména, ale takových žen napříč staletí bylo hned několik. Jen za celé období starověku bychom z různých dochovaných písemností mohli takových Sibyl najít celé desítky. Nejznámější z nich byla Královna ze Sáby a delfská Pýthie.

Co všechno předpověděla Baba Vanga a která proroctví se už splnila

Královna ze Sáby

Královna ze Sáby byla jedna z nejznámějších Sybil. Patří k jedné z profláknutých postav Starého zákona a má co do činění s králem Šalamounem. Žila přibližně v 10. století před naším letopočtem na území dnešního Jemenu. Protože se doslechla o moudrosti krále Šalamouna, rozhodla se ho přijet navštívit a poctít mnoha vzácnými dary. Zřejmě i jiskra přeskočila a údajně porodila Šalamounovi několik dětí. Své věštby prý sepsala do knih a prorokovala v nich budoucnost mnoha různých zemí včetně Izraele a předpověděla i příchod Ježíše Krista. Je možné, že se tyto knihy dostaly do Jupiterova chrámu v Římě, kde byly nakonec při požáru zničeny…

Kolik těch Sibyl vlastně bylo?

Kde vlastně Sibyla žila a věštila? Snad každé starověké město mělo svou Sibylu. Mezi nejznámější Sibyly patří Perská neboli Babylonská Sibyla a Libyjská Sibyla, které byly spojovány s Alexandrem Velikým, pro kterého prý věštily. Další známou Sibylou byla Delfská Sibyla. Historické záznamy hovoří také o Cimmerijské Sibyle, ale známější byla Erythrejská Sibyla. Ta byla spojována s velmi známou Kumskou Sibylou, která byla údajně ta pravá Sibyla, jež po sobě zanechala dochované věštby.

Vynechat nelze ani Samoskou Sibylu, Hellespontskou Sibylu neboli Trojskou Sibylu, Frygickou Sibylu a Tiburskou Sibylu, jejíž věštby souvisí s křesťanstvím a jejíž poselství můžeme datovat již do období středověku. Za Sibylu byla také považována královna ze Sáby. Poslední zajímavou Sibylou byla Lochotínská Sibyla. Ta se objevila na našem území a byla to poněkud moderní Sibyla 20. století.

Královna ze Sáby

Král Šalamoun a královna ze Sáby, Florencie

Kumská Sibyla a její věštby

Kumská Sibyla pocházela z Itálie a nazývala se také Herofila. Právě ona měla k dispozici sepsané věštby od Erythrejské Sibyly, které údajně prodala římskému panovíkovi Tarquiniovi.

Lochotínská Sibyla

Záznamy o Lochotínské Sibyle se dochovaly v plzeňské kronice z období kolem roku 1910. Tato žena, které se přezdívalo Bebu, byla považována za věštkyni, která předpovídala budoucnost.

Delfská věštírna a Pýthie

První známá věštírna se nacházela v Delfách, což bylo nad městem Delfy ve Fókidě nedaleko od Athén. Tato slavná věštírna se nacházela na posvátném místě a pojila se se starořeckou mytologií. Nad jejím vchodem byl proslulý nápis Γνῶθι σαυτόν (Gnóti seautón), což znamenalo poznej sám sebe.

Delfská věštírna se pojí se třemi Pýthiemi, což byly kněžky Apollónova chrámu, co prorokovaly budoucnost a sedávaly na typické trojnožce. V některých dobách byla Pýthie pouze jedna. Pro její práci bylo zapotřebí dodržet určité rituály, mezi něž patřila například koupel a pití z různých pramenů, sezení na oné trojnožce a vdechování výparů z bylin nebo žvýkání listů vavřínů, čímž se dostávala do transu. Tato Pýthie byla jedna z mnoha Sibyl, takže slovo Pýthie je vlastně synonymum pro Delfskou Sibylu.

Za věštby se platilo různými dary, mezi něž patřily například sochy, keramika, různé drahocenné předměty, nádobí nebo třeba i trojnožka. Tyto předměty patřily chrámu a uchovávaly se na daném místě v pokladnicích, samotná Sibyla z nich nejspíše žádný užitek neměla.

Delfská věštírna byla navštěvovaná významnými osobnostmi, vojevůdci a státníky, kteří se radili o závažných rozhodnutích. Největší význam měla přibližně v 6. až 7. století před naším letopočtem. Od zákazu uctívání pohanských kultů, který vydal s nastupujícím křesťanstvím císař Theodosius roku 395, pak vliv Delfské věštírny a dalších jí podobných věštíren upadal.

Jsou věštby Sibyly pravdivé?

Když se to vezme kolem a kolem, Sibyl bylo hodně. A spousta fantastických věšteb o konci světa či o různých významných událostech, které bývají Sibyle přisuzovány, nejsou rozhodně pravdivé, takže v podstatě nevíme, jaká proroctví po sobě Sibyla zanechala. A co se týká různých věšteb a proroctví, na slavných jménech se vždy přiživují ti, kterým se vymyšlené věštby hodí do krámu, ať už jde o politiku, náboženství, peníze, dosažení nějakého cíle či upevnění moci.

Ohodnoťte tento článek:
5
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Sibyla jako symbol věštkyně. Kolik jich vlastně bylo a máme je i v Česku?