Menu
WomanOnly
Zábava a volný čas

Sova nebo skřivan? Nejde jen o ranní vstávání, sovy jsou prý chytřejší

Znáte rozdělení lidí na sovy a skřivany? Sovy chodí pozdě spát, skřivani zase brzy ráno vstávají. Každý typ je podrobně popsán z hlediska povahy, vlastností, schopností, ale třeba i inteligence. Víte, ke kterému typu patříte? Třeba se ještě něco nového o sobě dozvíte…

Inteligence a hloubavost je typická pro sovu

Jsou lidé, kteří vydrží být aktivní dlouho do večera a chodí spát pozdě v noci. Říká se jim sovy. Nejde o to, že by po večerech bezcílně “houkali”, popíjeli alkohol nebo holdovali zábavě, vysedávali u internetu a podobně. Jejich schopnost tvořit a mentálně pracovat je zkrátka vyšší a v noci na to bývá nejvíce klidu. Sovy jsou považovány za moudré a druzí si k nim v pohádkách chodí pro radu.

A dá se říci, že i lidé s označením sova jsou přirozeně inteligentní, přemýšliví a hloubaví. Věnují se studiu, duševní práci a více teorii než praxi. Často to bývají intelektuálové, bohémové, IT, vysokoškoláci, vědci nebo umělci. U sov se dá předpokládat, že jejich životní styl nebude zrovna nejzdravější. Obvykle pijí hodně alkoholu, kouří a ráno do sebe lijí pořádně silné kafe, aby se vůbec probudily. Ranní vstávání jim totiž vůbec nesvědčí.

Sovám dlouho trvá, než se vůbec proberou, a protože dlouho ponocují, vstávají až později. Jejich aktivita pak stoupá v odpoledních hodinách a vrcholí večer.

Skřivan je činorodý a praktický

A jak je na tom skřivan? Jestli existuje někdo, kdo je schopen vstát brzy ráno a jít si rovnou zaběhat, je to právě skřivan. Skřivani jsou praktičtí, cílevědomí a činorodí pracanti, kteří mají rádi svůj systém a řád. Dokáží vstávat s kohoutím zakokrháním a ihned se pouštějí do práce. Večer pak ale brzy odpadají a chodí spát se slepicemi.

Dá se říci, že skřivani žijí jednodušeji a zdravěji. Rádi sportují a mají menší sklony k závislostem. Milují ranní východy slunce a jejich energie stoupá především během dopoledne, navečer už prudce klesá.

Rozhodně si nikdo nedovolí tvrdit, že je skřivan hloupější než sova. Je zkrátka větší praktik a dokáže rychle jednat. Zatímco u sovy se většina práce odehrává přemítáním v hlavě, u skřivana jsou vidět jasné výsledky, navíc žije nepochybně zdravěji.

Biorytmy a pravidelné vstávání

Každá pravidelnost je prospěšná pro fungování celého organismu. Ten už tak nějak počítá s tím, že teď přijde potrava, posléze musí ze sebe vydat nejvyšší výkon, a pak si bude moct odpočinout. Pokud člověk rozumí sám sobě a svému vnitřnímu nastavení, může si ledacos v životě usnadnit. Ne každému totiž vyhovuje ranní vstávání v půl páté, anebo třeba noční směny. Každý by měl dobře vědět, co je jeho přirozeností.

Pokud totiž své přirozené rytmy nerespektujeme, je na nás vyvíjen tlak a snažíme se být tím, kým vlastně vůbec nejsme, můžeme snadno onemocnět. Člověk se pak necítí šťastný, trpí jeho psychika, vznikají nejrůznější psychosomatické potíže a může se také dostavit vážná nemoc, která je vždy nějakým únikem z nevyhovující situace.

Čas narození a ranní vstávání

Možná jste už slyšeli o tom, že nás může ovlivňovat konkrétní čas, ve kterém jsme se narodili. Říká se, že lidé, kteří se narodili v časných ranních hodinách, se v tuto dobu automaticky probouzí a bývají poměrně aktivní. Naopak ti, kteří se narodili v noci, chodí pozdě spát, protože jsou schopni fungovat potmě a v poklidu noční atmosféry. Co je na tom pravdy, si můžete ověřit třeba na své rodině, pokud znáte přesný čas narození svých blízkých.

Je pravda, že pokud člověk naopak zažil těžký příchod na tento svět a byl například přidušený nebo utlumený, v čase svého narození má naopak energie nejméně. Ta však ale později postupně narůstá. Tělo si zkrátka všechno pamatuje. Moc dobře přece všichni víme, jak těžce se překonávají zaryté a pevně zafixované stereotypní návyky.

“Narodila jsem se nad ránem a je pravda, že se každý den přibližně v tuto dobu zcela přirozeně probouzím. Obvykle hned zajdu vyvenčit pejska, napiju se a zajdu si na toaletu, většinou pak ale ještě usínám, pokud mě nečekají žádné důležité povinnosti,” svěřuje se dvacetiletá Alena, která se narodila před šestou hodinou ráno.

Roční období a jeho vliv na naši povahu

Bylo také několikrát prokázáno, že člověka může ovlivnit nejen konkrétní denní doba narození, ale také roční období. Bez ohledu na přirozenou astrologickou symboliku může být zjevné, že počasí, síla slunce a třeba i denní teplota udělají své. Děti narozené v létě jsou tak nějak více rozzářené a šťastnější, zimní ponurost se pak naopak promítá i do lidské povahy melancholika a morouse, který se narodil třeba v lednu. Jarní děti jsou průbojnější a veselejší, podzimní plískanice mohou rovněž odpovídat konkrétní charakteristice osobnosti.

Z toho by se i jednoduše dalo odvodit, že lidé narození na jaře jsou více skřivani, a ti v zimě zase sovy, protože den je krátký a bývá brzy tma. Dá se tedy říct, že nás může ovlivňovat mnohé. Ať už je to jakkoliv, vždy je důležité zůstat sám sebou a podle toho si zařídit svůj život k co největší spokojenosti. A především rodiče by měli respektovat přirozené dispozice a rytmy svých dětí, brát je takové, jaké jsou a nesnažit se je změnit k obrazu svému. Neexistuje přece žádné: “musíš!”

Ohodnoťte tento článek:
4,7
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Sova nebo skřivan? Nejde jen o ranní vstávání, sovy jsou prý chytřejší