Menu
WomanOnly
Zdraví a výživa

Kdo je melancholik a jak jej poznat od člověka trpícího depresí

Taťána Kročková

Taťána Kročková

11. 11. 2021

Melancholik je označení pro jedno ze čtyř základních typů temperamentu. Jak poznáme, k jakému typu patříme, jaká je jejich charakteristika a jak poznat, když se něco poněkud vrhne? Pakliže je melancholický člověk smutný, jak rozeznáme melancholika od člověka, který již trpí depresí?

Teorie temperamentu, jak vznikla a kdo je jejím tvůrcem

Tvůrcem teorie temperamentu je psycholog Hans Eysenck (1916 – 1997), který pod vlivem I. P. Pavlova zkoumal typy nervové soustavy a již existující 4 Hippokratovy typy temperamentu – sangvinika, cholerika, melancholika a flegmatika obohatil přiřazením k typu nervové soustavy a emoční stabilitě či labilitě. Tak vznikla introverze a extraverze. Kdybychom se vrátili ke slavnému antickému lékaři Hippokratovi (460 – 370 př. n. l.), ten byl vlastně první, kdo položil teorii temperamentu své základy. Podle něj temperament člověka určuje nadbytek životních šťáv, a to krve u sangvinika, žluči u cholerika, černé žluči u melancholika a hlenu u flegmatika.

Na Hippokrata pak navazuje další antický lékař Galenos (2. st. n. l.), který teorii temperamentu ještě vylepšil. Ale nebyl jediný, o další typy teorii temperamentu rozšířil například psychiatr Ernst Kretschmer (1888 – 1964), který určil čtyři základní typy konstituční teorie (astenik, pyknik, atletik, dysplastik), u nichž popsal souvislost fyzické stavby těla s dispozicemi k duševnímu onemocnění. A dalším badatelem byl William Sheldon (1898 – 1977), který se snažil Kretschmerovu konstituční teorii statisticky a prakticky potvrdit.

Kdo je introvert a proč se řada celebrit za ně prohlašuje?

Typy temperamentu a jak poznat, kam patříme

Charakteristika sangvinika

Sangvinik je družný, společenský, otevřený a komunikativní člověk, který je rád obklopen lidmi. Je velmi aktivní, vcelku vyrovnaný, spíše optimista. Umí se dobře přizpůsobit novým situacím, nevadí mu změny, bývá spontánní, někdy lehkomyslný. K sangvinikovi se přiřazuje extrovertní založení – emočně stabilní extrovert.

Charakteristika cholerika

Za cholerika je považován člověk, který snadno vybuchne a podléhá svým emocím. Přesto ještě zůstává extrovertním, je otevřený druhým lidem, ale mívá komplikovanou povahu a obtížně se ovládá. Může se chovat agresivně, panovačně, snadno se rozruší a vypění. Je zkrátka velmi reaktivní. Jeho nálady se však rychle mění, umí se i rychle uklidnit. Bývá impulzivní, značně proměnlivý. Je to emočně labilní extrovert.

Sova nebo skřivan? Nejde jen o ranní vstávání, sovy jsou prý chytřejší

Charakteristika flegmatika

Flegmatik bývá zdánlivě nevýrazný člověk, který je spíše chladnější povahy a umí se dokonale kontrolovat a ovládat. Je považován za introverta, má bohatý vnitřní svět, je mírný a klidný, navenek se moc neprojevuje. Může to být pedant vyžadující kontrolu, mívá vypočítavé a alibistické chování. Vzruší ho pouze velmi silné podněty, zdá se někdy být až emočně plochý. Působí lhostejně a vyrovnaně, obtížně navazuje vztahy s druhými lidmi. Jedná se o emočně stabilního introverta.

Charakteristika melancholika

Kdo je melancholik? Melancholik se řadí mezi introvertní osobnosti a jeho prožívání je velmi hluboké. Často jde o velmi inteligentní, kreativní či umělecky založenou osobnost, člověka typu filozofa nebo myslitele, vědce či badatele. Je hluboce ponořen do svého světa, všechno se ho velmi niterně dotýká, mívá velmi zranitelné emoce. Jeho smýšlení bývá více pesimistické, snadno se rozruší a může prožívat strach, lítost, beznaděj. Hluboce si bere veškeré křivdy celého světa. Melancholik nemá rád změny, mívá pocit strachu z budoucnosti nebo existenciální úzkost. Potřebuje mít svůj klid, nesnáší vypjaté situace, obtížně zvládá stres a příliš mnoho vzruchů a podnětů.

Melancholik obtížně navazuje nové vztahy, anebo partnerské vztahy vůbec. Bývá rád sám, vztahy ho obecně vyčerpávají. Pokud se ale zamiluje, miluje hluboce a dlouho, obtížně se srovnává s rozchodem a vytváří si dlouhodobé citové vazby. Trvá mu dlouhou dobu, než začne naplno důvěřovat novému, pro něj cizímu, člověku. Je považován za emočně labilního introverta.

Jak poznat melancholii od deprese

Melancholie tedy patří mezi základní typy temperamentu a leckoho provází po celý jeho život. Být melancholikem ale není nic hanlivého, naopak jde často o velice výrazné individuality a nadané osobnosti, které mají bohatý vnitřní svět a velkou vnímavost. Protože jde o konkrétní znaky osobnosti, nelze melancholii považovat za nějaký předstupeň deprese. To, že je člověk melancholik, neznamená, že bude celý život trpět depresí nebo že bude užívat antidepresiva. Je pravda, že melancholie a deprese mají něco společného, jsou to vlastně sestry, které mohou vedle sebe žít, ale nemusí se vůbec potkat a ani najít společnou řeč.

Zatímco introverze a melancholie patří k povaze člověka, deprese je nemoc, která přichází tam, kde je naše duše příliš nešťastná a kde v našem těle nefunguje všechno tak, jak má, například vlivem hormonů či nějakého jiného onemocnění. Pojďme se podívat, jak rozlišit melancholii od deprese. Hranice mezi melancholií a depresí je někdy velmi tenká, ostatně melancholie jako pojem se dříve nespojovala jen s typem temperamentu, ale byla s pojmem deprese vlastně přímo totožná.

Antidepresiva zobeme jako lentilky. Proč to s nimi přeháníme a kdy jsou nutná?

Příznaky deprese

 • dlouhotrvající smutek, pokles nálady
 • člověk se na nic netěší, postrádá smysl svého života
 • nemá chuť nic podnikat, ztrácí svou aktivitu
 • dostavuje se pasivita, lhostejnost, apatie
 • člověk má pokles libida
 • u deprese je i typický výraz ve tváři, pokles koutků úst
 • napětí, strnulost, ztráta schopnosti se smát
 • nervozita, psychicky se cítíme špatně
 • nespavost, silná únava, nesoustředěnost
 • nechuť k jídlu a klesání na váze, nebo naopak přejídání a tloustnutí
 • různé psychosomatické projevy, např. bolesti hlavy, břicha, páteře
 • problémy se pohybovat a někam jít, někdy člověk ani nemůže vstát z postele
 • negativní smýšlení a negativní pohled na svět
 • depresi může vyvolat i konkrétní trápení nebo traumatická životní událost, myšlenky se točí stále kolem toho
 • člověk nezná východisko ze své situace, vše je v černých barvách, ztrácí vůli k životu

Kdo je melancholik?

 • melancholik může působit smutně a zamyšleně, ale je stále aktivní a má svůj cíl
 • melancholik silně prožívá různé životní situace a stres, ale dokáže je zvládnout
 • melancholik nemá rád velkou společnost, je rád sám a preferuje klid, ale nemusí to znamenat, že se zcela uzavírá před světem
 • melancholik bývá pesimista a mívá negativní myšlenky, ale to ještě neznamená, že trpí depresí
 • melancholie (smutek) jako taková může postihnout člověka i v reakci na nějakou životní situaci, ale nemusí jít přímo o diagnózu deprese

Pokud chcete zcela jistě poznat melancholika od člověka trpícího depresí, všímejte si spíše náhlých změn chování. U svých blízkých osob, které dobře znáte, to zcela jistě poznáte.

Ohodnoťte tento článek:
4,1
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Kdo je melancholik a jak jej poznat od člověka trpícího depresí