Menu
WomanOnly
Psychologie

Typy osobností podle Myers-Briggs Type Indicator. Jak zaměřujete svou pozornost a činíte rozhodnutí?

Petr Gorás

Petr Gorás

27. 3. 2023

V současnosti nabývá na popularitě typologie osobností zvaná Myers-Briggs Type Indicator, zkráceně jen MBTI, někdy také „16 osobností“. Tato typologie založená na psychologii C. G. Junga se zejména díky covidu stala velmi oblíbenou zejména mezi firmami a jejich personalisty, ale také u jedinců usilujících o seberozvoj. Umožňuje totiž porozumět sobě samému, svým motivacím, přednostem i nedostatkům.

Jak dvě ženy vytvořily typologii MBTI za druhé světové války

Už samotná historie testu osobností MBTI je poměrně nevšední a vysvětluje, proč je dnes tak populární u mnohých personalistů. Za vznikem typologie osobností stojí dvě ženy, Katharine Cook Briggs a její dcera Isabel Briggs Myers. První z nich se o tzv. psychometriku (podobor psychologie) zajímala už od 1. světové války, kdy její dcera ještě dospívala. Nejvíce ji pak inspiroval slavný švýcarský psycholog C. G. Jung a také vlastní pracovní zkušenosti u jedné banky.

Pak najednou přišla 2. světová válka, která změnila celé hospodářství Spojených států a spousta žen se z domácností poprvé dostala na pracovní trh. Briggs se svou dcerou se rozhodly vytvořit testy a manuály, které by pomohly těmto novým pracujícím rychle najít své přednosti a vlohy. Už od začátku tedy MBTI vznikalo se zaměřením na pracovní prostředí, ačkoli lze typologii samozřejmě aplikovat i na ostatní oblasti života.

Gaslighting jako nejhorší manipulace ve vztahu. Jak z vás váš partner může udělat trosku?

Co se dozvím z testů Myers-Briggs Type Indicator?

Test Myers-Briggs Type Indicator si dnes už můžete vyplnit zdarma na mnoha specializovaných stránkách. Test nezabere ani hodinu. Po vyplnění spousty osobnostních otázek typu „zůstávám klidný/á i pod velkým tlakem“ nebo „rád/a si organizuji pracovní prostor“ vám pak vyjedou výsledky. Mají podobu čtyř písmen, například INFJ nebo ESTP, a ještě jsou doplněny o nějaké slovní vysvětlení. Co tato písmena znamenají?

Co značí čtyři písmena u Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)?

První písmeno značí, jakým způsobem spíše vnímáte okolní prostředí a kde berete energii. Zda jste raději s lidmi (extraverze – E), nebo se vám naopak lépe pracuje o samotě a delší kontakt s lidmi vás spíše vyčerpává (introverze – I). Na druhém místě je pak způsob, kterým přirozeněji získáváte a zpracováváte informace, zda skrze svých pět smyslů (sensing – S) a tím co je, nebo spíše intuicí (intuition – N) a tím co by mohlo být.

Třetí písmeno značí, jak získané informace proměňujete v akci. Buď vám záleží spíše na pocitech okolních lidí (cítění, feeling – F), nebo spíše dokážete k tématu říct svoje tak říkajíc bez obalu a bez ohledu na pocity ostatních (myšlení, thiking – T). Poslední písmeno pak značí, jestli máte raději práci i volný čas do detailu zorganizovaný, strukturovaný a bez náhlých změn (usuzování, judging – J) nebo naopak máte rádi volnější zadání a máte talent improvizovat (vnímání, percieving – P).

Paranoidní porucha osobnosti je častější u lidí, kteří měli špatné dětství

Kognitivní funkce u MBTI

Zjištěním oněch čtyř písmen to ovšem nekončí, ačkoli i to už může být poučné samo o sobě. Kvalitní testy vám totiž ukáží i vaše preferované kognitivní funkce, které se ze zjištěných písmen odvozují. Právě díky nim zjistíte, v čem jste skutečně dobří, co vás motivuje a co vám naopak v životě způsobuje potíže. Každý z nás má již od útlého věku jednu dominantní funkci, kterou pak s dospíváním a stárnutím doplňuje druhá pomocná funkce a později i třetí doplňující funkce.

Vedle toho jsou zde pak i stínové kognitivní funkce, které jsou našimi slabinami. Výhodou Myers-Briggs Type Indicator je právě to, že nám může ukázat i části naší osobnosti, kterých si ani nejsme sami vědomi. Skutečně a upřímně se znát je totiž velmi náročné, často raději lžeme sami sobě, než abychom si přiznali některé slabiny. Každopádně s kognitivními funkcemi už je to trochu složitější, takže bude rovnou lepší si to ukázat na konkrétním případě.

Příklad nejčastějšího typu osobnosti ISFJ

Vezměme si pro příklad typ osobnosti, který je podle statistik zastoupen ve společnosti nejčastěji, a to ISFJ. Údajně jej má až 19 % žen a 8 % mužů. Jejich dominantní kognitivní funkcí je tzv. introvertní vnímání (Si). Pro tyto lidi je podstatné nejen to, co svými pěti smysly vnímají právě teď, ale především to, co mají navnímané z minulosti. Jinými slovy jim velmi záleží na vlastních zvycích, zkušenostech ale i společenských tradicích. Velice neradi zkoušejí něco zcela nového, ať už to je pokrm, světonázor nebo třeba zcela nový počítačový program, na který se teď v práci musí přeučit. Lidé, co naopak rádi zkoušejí nové věci, je pak kvůli tomu mohou neprávem vnímat jako zpátečníky nebo i lenochy.

V pozdějším dětství a pubertě si pak ISFJ typy začnou osvojovat pomocnou kognitivní funkci, kterou je u nich extrovertní cítění (Fe). Jinými slovy se jedná o vyvinutou empatii či sociální inteligenci. Tato funkce tak například může vyvažovat jejich neochotu k novým věcem a postupům, pokud například vidí, že jsou pro jejich okolí důležité. To z nich také činí dobré a bezkonfliktní spolupracovníky, na příjemném lidském prostředí jim velmi záleží. Na druhou stranu ale pro ně může být těžké říkat lidem ne.

Během dospělosti se jim pak rozvíjí introvertní myšlení (Ti), jejich terciální funkce. Jedná se především o analytiku a logiku, která u nich v ideálním případě podpoří první dvě funkce. Například tak, že díky logickým argumentům přehodnotí svůj přístup k novému softwaru, nebo že racionálně odmítnou další pracovní úkoly, které se na ně šéf snaží hodit jen kvůli tomu, že neradi říkají lidem ne.

Jak Myers-Briggs Type Indicator poslouží vašemu rozvoji?

Díky uvědomění si dominantní kognitivní funkce a dalších pomocných funkcí si můžeme uvědomit vlastní potenciál. Případně zapracovat na vlastích schopnostech, pokud byla nějaká funkce vlivem výchovy či prostředí potlačovaná. Pro zmiňovaný příklad ISFJ to může znamenat například kariérní uvědomění, že své schopnosti nejlépe zužitkují na těch pozicích, kde využijí organizační talent a obrovskou ochotu pomáhat lidem. Může to být lékařská či sesterská pozice, sociální práce, ale třeba i administrativa.

Naopak pro ISFJ bude utrpením třeba taková novinářská profese, jejíž každodenní náplň je velice nepředvídatelná. Také by se kvůli empatii špatně cítili třeba na pozici prodejce, kde by lidem museli vnucovat nějaké nekvalitní produkty, ve které oni sami nevěří.

A jaký je váš typ osobnosti podle Myers-Briggs Type Indicator a jak vám jeho znalost pomohla v práci a životě?

 

Zdroje: wikijob.co, npr.org, verywellmind.com, themyersbriggs.com

Ohodnoťte tento článek:
0
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Typy osobností podle Myers-Briggs Type Indicator. Jak zaměřujete svou pozornost a činíte rozhodnutí?