Menu
WomanOnly
Nemoci a jejich příznaky

Rakovina plic je nejsilnějším zabijákem. Léčba nepřichází včas

Redakce

Redakce

11. 5. 2015

Na rakovinu plic umírá v České republice ročně 5,5 tisíce lidí, je to nejvíce onkologicky nemocných pacientů. Najdeme mezi nimi kuřáky i nekuřáky. Sedm z osmi lidí zemře do pěti let od první diagnózy. Pokud by všichni dostali včas kvalitní léčbu, řada z nich by mohla žít kvalitní život o měsíce až roky déle, uvádí organizace Medica Healthworld.

Jedná se o tzv. personalizovanou léčbu, tedy léčbu šitou na míru každému jedinci. Jde o léky, které jsou cílené na specifické struktury nádorů. Na rozdíl od klasické chemoterapie nebo ozařování má tato léčba méně vedlejších účinků a u správně vybraných pacientů je účinnější.

„Bohužel je rakovina plic většinou odhalena až v pokročilém stadiu, kdy už není možné kompletní odstranění nádoru. V současné době tak stále větší roli sehrává personalizovaná léčba, kterou je možné nasadit vybrané skupině nemocných, jejichž nádor má charakteristické genetické znaky – mutace. Genetika nádoru pak určuje, zda dokáže léčba cíleně ovlivňovat specifické pochody a blokovat nádorové bujení. Problém je ale v tom, že specifické mutace nejsou přítomny u všech pacientů, proto je důležitá včasná a velmi přesná laboratorní diagnostika,“ vysvětluje prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.

 • Rakovina plic (plicní karcinom) je souhrnné označení pro karcinom průdušnice, průdušek nebo plicních sklípků.
 • Na počátku 20. století byla rakovina plic vzácným onemocněním, ale zvýšená expozice tabákovému kouři a dalším spouštěčům tohoto onemocnění přispěla k pandemii ve 20. a 21. století.
 • Rakovina plic má nejvyšší úmrtnost mezi všemi nádory. Na světě na ni ročně umírá 1,4 milionů lidí.
 • Toto prvenství má i v Evropě, kde je karcinom plic příčinou přibližně 20 % všech úmrtí na rakovinu.
 • 7 z 8 pacientů zemře do pěti let od první diagnózy.
 • Tabákový kouř je odpovědný za více než 80 % případů rakoviny plic.
 • Muži jsou postiženi častěji než ženy.
 • Protože kouření je hlavní příčinou rakoviny plic, opatření související s omezením tabáku jako prevence kouření a odvykání kouření zůstávají nejúčinnější metodou snižování incidence rakoviny plic.
 • Odborníci odhadují, že v roce 2015 bude v ČR nádorové onemocnění plic nově diagnostikováno 7605 pacientům, z toho ve 4867 případech půjde o nemalobuněnčný karcinom plic (64 %).
 • Počet všech nemocných rakovinou plic v ČR na konci roku 2015 bude přibližně 21 130 lidí.
 • Nejčastější věk pacientů se pohybuje v rozmezí 60 až 69 let.

Personalizovaná léčba byla v České republice už zkoušena u více než 6 tisíc nemocných s nemalobuněčným nádorem plic. Výběr pacientů lékaři rozhodují na základě genetického vyšetření vzorku odebrané nádorové tkáně, která se nejčastěji získává pomocí endoskopického vyšetření  průdušek – bronchoskopie. Terapii je možné nasadit nemocným, u kterých se prokáže některá z daných mutací. K rozhodnutí o správné cílené léčbě je třeba otestovat všechny pacienty, ale řada z nich se zatím k testům nedostane. Mezi důvody patří organizační a finanční náročnost i složitý proces vyšetření.

 „Odhadujeme, že až čtvrtina pacientů vhodných pro některou z forem personalizované léčby stále není zachycena včas. Důvodů je hned několik – limitované financování testů a nemožnost podchytit včas všechny vzorky, které by měly být testovány.  Je potřeba zlepšit spolupráci laboratoří patologie, kde je diagnóza rakoviny plic stanovena, s ambulantními lékaři. Právě ošetřující lékař pacienta hraje důležitou roli při rozhodování, zda vzorek nádoru odeslat na genetické vyšetření,“ uvádí prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP.

S podobnými potížemi se potýkají onkologové také u dalších pacientů s rakovinou. Personalizovaná medicína se využívá například v léčbě karcinomu prsu nebo tlustého střeva. Většina z těchto léků patří mezi cílenou biologickou léčbu – tedy mezi léky postihující výhradně nádorové buňky a šetřící zdravé tkáně. Výzkum je velmi dlouhý a nákladný, což se projevuje také na vysoké ceně personalizované léčby. Tu hradí zdravotní pojišťovny.

Fenomenální objev: Vědci dokáží rozpoznat vznik rakoviny 13 let dopředu

„Z výsledků mezinárodních studií i našich zkušeností víme, že díky cílené léčbě můžeme prodloužit dobu bez progrese nemoci a život nemocných řádově o měsíce, někdy až o roky. Záleží pochopitelně na klinickém stavu pacienta a pokročilosti onemocnění. Důležité je, že tato léčba je dobře tolerována, oproti chemoterapii je méně toxická a ve většině případů zlepšuje kvalitu života pacientů. Pacienti užívají léčbu formou tablet v klidu domova a dochází pouze na ambulantní kontroly. Jsou schopni běžných aktivit,“ dodává MUDr. Leona Koubková z Pneumologické kliniky UK 2. LF a FN Motol.

14. květen je Český den proti rakovině, který se snaží připomínat problematiku onkologických nemocí.  Do pomoci se zapojuje svými aktivitami také pacientské sdružení Arcus – Onko centrum. „Rakovina plic má bohužel obvykle dost negativní prognózu a pacienti nemohou ztrácet čas zjišťováním všech léčebných alternativ. Důležitá je dobrá informovanost pacientů hned na začátku léčby a snaha lékaře o využití všech dostupných možností. Vím, že v systému zdravotnictví se stále diskutují otázky financování, ale kdo vysvětlí pacientovi, že nebyl poslán na potřebný test, protože by to zatížilo rozpočet lékařského pracoviště? Naším cílem je zvýšení počtu testovaných pacientů na přítomnost určitých genetických mutací nádorů na maximum,“ dodává předsedkyně sdružení Arcus – Onko centrum Jana Koželská, nositelka Ceny Olgy Havlové a signatářka Pařížské charty proti rakovině.

Personalizovaná léčba

Personalizovaná léčba je označením pro léky, které patří mezi cílenou léčbu – tedy léčbu cílenou na specifické struktury nádorů, která upravuje léčebné postupy pro konkrétního pacienta. Tato terapie je založena na přesné diagnostice genetických predispozic nemocného – někdy je proto označována jako léčba „šitá na míru“. Není však vhodná pro každého. Je účinná u pacientů s charakteristickými genetickými znaky nádoru – genetickou mutací. Na základě určení typu mutace, dokáže personalizovaná léčba přímo ovlivnit konkrétní mechanismy a blokovat růst nádoru. Díky tomu má léčba vyšší účinnost a méně nežádoucích účinků oproti klasické chemoterapii.

Nejvíce rozšířena je v léčbě karcinomu prsu, plic a melanomu, stále častěji je využívána při léčbě dalších typů nádorů. Výzkum a vývoj léků personalizované medicíny patří v současnosti mezi špičku vědeckého bádání.

Ohodnoťte tento článek:
0
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Rakovina plic je nejsilnějším zabijákem. Léčba nepřichází včas