Menu
WomanOnly
Zdraví a výživa

Zaměřeno na minerální vody. Jak je to s jejich detoxikačními a léčivými účinky?

Prameny minerálních vod se k léčebným účelům využívaly již v dávné minulosti. Proslavil je například starověký římský lékař Asklepiades, který své pacienty léčil pomocí minerálních koupelí. Taktéž řada známých lázeňských zařízení vznikla už v antice, mezi ty nejznámější patří lázně ve městech Baden-Baden, Vichy nebo Aix en Provence.

Dnes jsou slabě mineralizované minerální vody společně s čistou pramenitou vodou považovány za základ pitného režimu. Zároveň se však pojmem minerální voda označuje jakákoliv voda získaná z podzemí, aniž by se muselo jednat o tradiční lázeňský pramen. Znáte účinky minerální vody na zdraví? Víte, jaké má minerální voda vlastnosti? Pojďme se blíže podívat na chemické složení minerálních vod a na to, jak z dostupných minerálek vybrat tu nejlepší.

Co minerální voda obsahuje?

Za minerální vodu je od roku 2001 označována voda získaná z podzemních zdrojů. Nezáleží na stupni její mineralizace ani na tom, zda pochází z jednoho či několika pramenů. Jako minerální jsou dnes tedy nazývány i vody nízkomineralizované, které nemají žádné specifické lázeňské účinky.

Běžně dostupné minerální vody obsahují důležité minerální látky, mezi něž se řadí hořčík, vápník, sodík, draslík, jód a železo. Existují rovněž minerální vody se zvýšeným obsahem oxidu uhličitého (uhličité minerální vody), titrovatelné síry (sirné minerální vody) nebo kyseliny křemičité (křemičité minerální vody).

Množství minerálních látek se odvíjí od stupně mineralizace příslušné minerálky. Na základě vyhlášky 432/2001 Sb. se minerální vody dělí na:

  • velmi slabě mineralizované (s obsahem rozpuštěných pevných látek do 50 mg/l)
  • slabě mineralizované (s obsahem rozpuštěných pevných látek 50-500 mg/l)
  • středně mineralizované (s obsahem rozpuštěných pevných látek 500-1500 mg/l)
  • silně mineralizované (s obsahem rozpuštěných pevných látek 1500-5000 mg/l)
  • velmi silně mineralizované (s obsahem rozpuštěných pevných látek přes 5000 mg/l)

Odlišné účinky na zdraví má minerální voda označená jako minerální voda pro léčebné využití. Ta je zpravidla středně, silně nebo velmi silně mineralizovaná a obsahuje větší množství oxidu uhličitého a dalších důležitých chemických prvků.

Proč je tak důležitý draslík a co nám může způsobit jeho nedostatek?

Proč je minerální voda zdraví prospěšná?

Díky obsahu zmíněných minerálních látek má minerální voda pozitivní účinky na zdraví člověka. U minerálních vod, které se používají v rámci léčby, byly dokonce prokázány účinky léčebné. Nezapomínejte však na to, že nadměrné pití minerální vody může také uškodit, zvláště jedná-li se o vodu středně či silně mineralizovanou.

Působí proti únavě a stresu

Hořčík je skvělým bojovníkem proti únavě, stresu a špatné náladě. Zmírňuje podrážděnost a nervozitu, uvolňuje energii z glukózy a je důležitý i pro správnou stavbu kostí. Ačkoliv je hořčík pro fungování organismu nesmírně důležitý, mnoho lidí se potýká s jeho nedostatkem. Na vině jsou různé faktory, například nedostatečně pestrá strava, stres, přílišná konzumace živočišných tuků a bílkovin a v neposlední řadě také skutečnost, že vlivem intenzivního zemědělství dlouhodobě klesá obsah hořčíku v potravinách.

Zpevňuje kosti, zuby i nehty

Dalším důležitým minerálem, na který je minerální voda bohatá, je vápník. Ten se podílí na tvorbě kostí, zpevňuje zuby a bojuje také proti poškození nehtů. Vápník z minerálních vod je stejně či dokonce lépe využitelný než vápník z mléčných výrobků. Pokud na sobě tedy pozorujete nedostatek tohoto prvku, který se projevuje například zubními kazy, zvýšenou lámavostí kostí nebo brněním rtů a jazyka, zkuste svůj pitný režim obohatit právě o minerální vody.

Dodá ztracené minerály

Minerální vody, zejména ty středně až silně mineralizované, dokáží doplnit ztracené minerály po sportu nebo při průjmu. Měli bychom je ovšem konzumovat spíše výjimečně a nenahrazovat jimi běžnou pramenitou či slabě mineralizovanou vodu. Je také důležité dodat, že při zmíněných střevních obtížích není radno konzumovat minerálky s vysokým obsahem hořčíku, který může působit naopak projímavě.

Jaké má minerální voda vlastnosti?

Kromě stupně mineralizace a obsahu rozpuštěných plynů či významných chemických látek se u minerálních vod bere v potaz i řada dalších vlastností. Jedná se například o hodnotu pH, dle níž rozlišujeme minerální vody alkalické a kyselé, nebo přirozenou teplotu u vývěru. Na základě této vlastnosti se minerální vody dělí na studené a termální vlažné, teplé a horké.

Další možnou vlastností minerálních vod je radioaktivita, dle jejíhož stupně můžeme vymezit minerální vody radonové. Jedná se o zvláštní skupinu pramenů, které vyvěrají v oblastech s radioaktivnějšími horninami. Dle odborníků není třeba mít strach z jejich konzumace, jelikož u nich nikdy nebyla prokázána zdravotní závadnost.

Jak vybrat sportovní nápoj. Hydratace a ionty pro výkon

Rozdělení minerálních vod dle chemického složení

Dalším možným kritériem pro rozdělení minerálních vod je chemické složení. Právě s ním úzce souvisejí případné léčivé účinky i kvalita minerální vody. Chemické složení neboli poměr jednotlivých chemických prvků je rovněž tím, co minerální vodu odlišuje od vody obyčejné. Podle obsažených chemických prvků rozlišujeme přírodní minerální vody a minerální vody z léčivých zdrojů.

Přírodní minerální voda

Přírodní minerální vody najdeme jak v přírodních pramenech, tak v uměle vytvořených záchytných objektech. Podstatné je, že jde o přirozeně se vyskytující podzemní vodu stálého složení a vlastností, která má díky obsahu minerálních látek, stopových prvků a dalších prvků řadu blahodárných (nikoliv léčebných) účinků.

Přírodní minerální voda se využívá k výrobě balených minerálních vod. Složení minerálek se liší v závislosti na výrobci, obvykle se však jedná o vody s nízkou až střední mineralizací.

Minerální voda z léčivých zdrojů

Přírodní léčivou vodou myslíme přirozeně se vyskytující minerální vodu, která je díky svým vlastnostem vhodná pro léčebné využití. V místě vývěru obsahuje alespoň 1g/l rozpuštěných pevných látek, popřípadě alespoň 1g/l rozpuštěného oxidu uhličitého nebo jiného chemického prvku.

Přírodní léčivá voda se využívá především při hydroterapii v lázeňství, v některých případech také k výplachům úst či tlustého střeva, pitným kúrám či inhalační terapii. V běžném obchodě ji neseženeme, k dostání je pouze v lékárnách a léčebných zařízeních.

Křemičitá minerální voda = detox?

Křemičitou minerální vodou nazýváme takovou vodu, která obsahuje zvýšené množství kyseliny křemičité. V České republice je vysoce křemičitá minerální voda produkována jen několika málo výrobci. V některých případech může obsahovat například také vyšší dávku železa, než bychom našli v jiných minerálních vodách.

Mnozí lidé křemičitou minerální vodu upřednostňují před obyčejnou vodou z kohoutku. Důvodem jsou její příznivé účinky na zdraví, z nichž výrobci vyzdvihují především detoxikační vlastnosti, konkrétně schopnost odvádět z těla těžké kovy a hliník. Takový efekt u člověka však doposud nebyl spolehlivě prokázán.

Hořčík pro sportovce není z hlediska křečí tak důležitý jako sodík

Fenomén jménem alkalická minerální voda

V celosvětovém měřítku se ještě vyšší popularitě než křemičitá minerální voda těší minerální voda alkalická. Mnozí z nás zaznamenali masivní reklamní kampaně, které alkalickou minerální vodu propagují, obvykle za pomoci známých osobností. Jedná se o vodu, jež je díky vyššímu obsahu minerálních látek (vápníku, hořčíku, draslíku) zásaditější než voda kohoutková.

Zdravotní prospěšnost alkalické minerální vody je spojována s tzv. překyselením organismu, proti němuž má člověku pomáhat. Na možnost či nemožnost překyselení organismu i na to, jaké neduhy může překyselení případně způsobit, existují různé názory. Dosavadní vědecké poznání však tvrzení o možnosti odkyselení organismu pomocí alkalické minerální vody rozporuje.

Účinky minerální vody na ledviny

Jestliže se děsíte urologických problémů, pravděpodobně vás budou zajímat pozitivní a negativní účinky minerální vody na ledviny. Odpověď na otázku, zda je minerální voda pro ledviny prospěšná, není jednoznačná. Pro zdraví ledvin je především nutné dodržovat dostatečný pitý režim. Ten by dle urologů měl být pestrý, tedy obsahovat vodu bez přidaného cukru a chemických látek, bylinné čaje, čerstvé ovocné šťávy i běžně dostupné minerální vody.

Denní doporučená dávka závisí na fyzické aktivitě jedince a na obsahu minerálů v dané minerálce. Středně a silně mineralizované vody by neměly představovat hlavní část pitného režimu, zcela vyhnout by se jim měli kardiaci, lidé s ledvinovými kameny a hypertonici. Obecně by množství silně mineralizované vody nemělo přesáhnout 300 ml denně, v případě středně mineralizované vody pak 500 ml denně.

Slabě mineralizované vody bychom do pitného režimu zařadit měli, jelikož našemu tělu dodávají tekutiny i minerální látky, které ke zdraví ledvin přispívají. Působí dokonce i jako prevence proti ledvinovým kamenům, které vznikají z nerovnováhy minerálů a dalších látek v moči.

A jak je to s účinky léčivé minerální vody na ledviny? Jak jsme již zmínili, minerální vodu z léčivých zdrojů v běžném supermarketu nekoupíme, seženeme ji však například v lékárně. Jedná se o vodu se silnější mineralizací, proto je vhodné její konzumaci nejprve konzultovat s lékařem.

Jak vybrat nejlepší minerální vodu?

Obecně nelze říci, která minerální voda je nejlepší. Při výběru totiž nestačí dbát jen na to, co minerální voda obsahuje, stejně důležitým kritériem je například i náš věk, množství a druh aktivit, složení jídelníčku a v neposlední řadě i náš celkový zdravotní stav.

Děti by měly pít minerální vodu jen v omezeném množství, a to pouze vodu mírně mineralizovanou. U dospělých může být slabě mineralizovaná voda společně s čistou pramenitou vodou základem pitného režimu, stejně tak u seniorů. Silně mineralizované vody a další nápoje obsahující hořčík bychom si měli dopřávat spíše výjimečně, například po sportovním výkonu.

V rámci výběru té nejlepší minerální vody bychom měli sáhnout po výrobku s co nejnižším obsahem sodíku. Velké množství sodíku je ostatně obsaženo hlavně v silně mineralizovaných vodách, které není vhodné pít pravidelně.

Máte-li v plánu konzumovat vodu z kategorie přírodních léčivých minerálek, poraďte se nejprve s lékařem, který zná váš aktuální zdravotní stav.

Co hrozí při nadměrném pití minerální vody?

Jste příznivcem balených minerálek a zajímá vás, zda vám jejich přílišná konzumace může uškodit? I v tomto případě je odpověď nejasná. Opět záleží, co minerální voda obsahuje. Jak bylo zmíněno výše, slabě mineralizované minerálky si můžeme dopřávat jako běžnou součást pitného režimu.

Problematické může být nadměrné pití minerální vody s vysokým obsahem sodíku a dalších minerálů, které jsou velkou zátěží pro oběhový systém. Mohou podporovat hypertenzi nebo způsobit problémy s ledvinami, ve kterých se v důsledku nadbytečných minerálních látek vytvoří ledvinové kameny. Příliš velké množství minerálů v organismu může mít nepříznivý vliv také na hladinu cholesterolu a funkci cév.

Nadměrného pití silně mineralizovaných vod by se měli vyvarovat lidé s nemocným srdcem nebo vysokým krevním tlakem, malé děti a těhotné ženy. I u zdravých lidí platí rčení ,,všeho s mírou“. Minerální vody s vysokým obsahem minerálů však úplně nezatracujte dobře vám poslouží po sportu, kdy doplní minerály ztracené pocením, nebo jako občasné zpestření pitného režimu. Mějte však na paměti, že bychom jimi neměli zcela nahrazovat vodou pramenitou či slabě mineralizovanou.

 

Ohodnoťte tento článek:
0
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Zaměřeno na minerální vody. Jak je to s jejich detoxikačními a léčivými účinky?