Menu
WomanOnly
Rodina

Ženské archetypy podle Junga a Wolfové. Který pasuje právě na vás?

Taťána Kročková

Taťána Kročková

31. 10. 2019

Každá žena má svou sílu a své přednosti. V mládí je to hravost, krása či nevinnost, ve stáří zase moudrost a životní zkušenosti. Žena může být nevinnou pannou, náruživou milenkou, mocnou čarodějkou, chlípnou prostitutkou, zbožnou světicí nebo oddanou matkou. Ženské archetypy se těší velké pozornosti a mohou se také objevovat v našich snech. Jaké významy představují a který ženský symbol se skrývá právě ve vás?

Ženské archetypy podle Junga

Podle švýcarského psychoanalytika C. G. Junga jsou v každém z nás ukryty základní archetypy, se kterými se můžeme také setkat ve svých snech. Základní ženské archetypy Jung rozděluje především podle věku. Mladá dívka bývá spojována s dospíváním, hledáním vlastní identity a začátkem nového života. Je symbolem nevinnosti, pokory a čistoty duše.

Archetyp královny či matky už představuje zralou ženu na vrcholu svých sil, která je symbolem plodnosti, péče a tvořivosti. Stařena nebo vědma pak vyjadřuje hluboké prastaré síly a přirozenou moudrost. Pokud se s těmito ženskými archetypy setkáme například ve svých snech, mohou nám předat něco ze svého poselství.

Archetypy ženy testují psychologové

Oblíbené psychologické testy často dokáží odhalit, se kterým archetypem se vlastně ztotožňujeme. Umožňuje nám to lépe poznat sama sebe a přijmout své pozitivní i negativní vlastnosti. Podle psychoanalytika Junga totiž každý máme v sobě také svou odvrácenou stránku, kterou označuje jako Stín. Naše temné a pudové Já nám sice často komplikuje život, ale bez něj bychom to určitě nebyli my.

Náš Stín obvykle představuje to, co se nám velice obtížně přijímá. Ale sebepřijetí je jedinou možností, jak být celistvou osobností. Také se Stínem je možné se setkat prostřednictvím snů. Nejčastěji před ním utíkáme, nebo se ho pokoušíme v sebeobraně zabít, ale nejlepším řešením je, se mu postavit a obejmout jej. Nemůže nám ublížit, protože je to součást nás samotných.

Archetypy ženství mají i muži

Možná se budete divit, ale ženské archetypy najdeme také u mužů. Všichni přece víme, že každý člověk má svou mužskou i ženskou stránku. Jung popisuje pojem animus a anima. U animy se jedná o projevení ženské stránky u muže, ať už v představě konkrétní nebo anonymní ženy. K setkání se svou animou může dojít také ve snech.

U žen se pak nachází animus jakožto projev mužské energie. Opět může jít o představu či sen o konkrétním nebo anonymním muži. Právě ten je součástí ženské osobnosti. Dá se říci, že se jedná o našeho vnitřního muže. I tyto naše vlastnosti je potřeba umět přijmout.

Archetypy muže odhalí hrdinu i šaška

Jung rozlišuje i mužské archetypy, které jsou obdobou těch ženských. Mladý hrdina obvykle bojuje s drakem, aby získal srdce své princezny. Je symbolem síly, udatnosti, ale mnohdy i mladické nerozvážnosti. Často symbolizuje neústupnost ega.

Starší a moudřejší je král, který už si vydobyl určité postavení a je projevem dobře ovládané vůle a rozumu. Archetyp starce pak ukazuje na moudrého pohádkového dědečka, který stojí nad egem i rozumem a často nabízí pomoc v podobě dobře míněné rady.

Existuje také archetyp šaška či kejklíře, který si jako jediný může dovolit tropit žerty a ukázat pravdu, kterou lze odlišit od masky a pózy, jež často v našem běžném životě zaujímáme.

Archetypy duše jsou čtyři

Švýcarská psychoanalytička a partnerka C. G. Junga Toni Wolfová vydala v roce 1951 knihu Strukturní formy ženské duše, ve které pracuje se čtyřmi základními ženskými archetypy. Jsou to Matka, Hetéra, Médium a Amazonka. Můžeme si je zaznačit na osu kříže, přičemž Matka stojící nahoře je v protikladu proti dolní Hetéře, a vlevo umístěné Médium zase stojí v protikladu proti Amazonce, která se nachází na ose vpravo.

Každý typ má svou detailní charakteristiku, která umožňuje ženám pochopit a poznat nejen samy sebe, ale i své postavení v rodině a v celé společnosti.

Jaký jsem archetyp?

Pokud se chcete zorientovat v tom, jaký archetyp podle Wolfové se ve vás skrývá, pořiďte si její knihu a důkladně archetypy nastudujte. Pomůže vám to v seberozvoji i poznání hlubokých příčin svého chování a jednání.

Matka je základním archetypem, který se vyznačuje především mateřským a pečujícím chováním. Tato žena bude vždy preferovat svou rodinu. Tento archetyp je zastoupen snad v každé ženě. I v té, která matkou není. Pak může své tendence kompenzovat skvěle vykonávanou profesí vychovatelky, učitelky, sociální pracovnice nebo lékařky. Vzorným příkladem je třeba taková Matka Tereza.

Archetyp milenky touží po naplněné sexualitě

Pokud jste se nenašla v Matce, zkuste se zaměřit na Hetéru. Tento archetyp milenky preferuje lásku v partnerském vztahu a naplněnou sexualitu, přičemž mateřskou úlohu vůbec naplnit nemusí. Takových žen byla v historii spousta. Většinou se obětovaly pro lásku k mužům.

Média jsou ženy, kterým jde o vyšší dobro a věnují se kolektivním záležitostem nebo charitě. Tyto ženy mají silně vyvinutou intuici a speciální poslání. Z historie můžeme zmínit různé biblické postavy a věštkyně.

Archetyp Amazonka podle Wolfové

Opakem Médií jsou Amazonky, které urputně a prakticky hájí své či kolektivní zájmy. Obvykle se věnují vědě či nějakému poslání. Bojují za pravdu a spravedlnost nebo třeba za práva žen. Většinou to byly různé královny a bojovnice, které zkrátka musely za něco bojovat. Možná se archetyp Amazonky ukrývá i právě ve vás…

Ohodnoťte tento článek:
2
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Ženské archetypy podle Junga a Wolfové. Který pasuje právě na vás?