Menu
WomanOnly
Esoterika

Astrální cestování ve spánku je zážitek na celý život. Jak ho poznáte?

Víte, co je to astrální cestování? A že se to může stát i vám? Spousta lidí se o něj cíleně snaží ze všech sil. Někdy se děje samovolně, jindy díky velmi vytrvalému a přísnému tréninku. O co se vlastně jedná? Proč astrální cestování úzce souvisí s lucidním sněním a můžeme se s ním setkat hlavně ve spánku? Na lusknutí prsty to totiž nějak nefunguje a zrovna tak ani jako v českém seriálu z 80. let Ohnivé ženy po zaznění proslulé věty: „To by člověk vyskočil z kůže!”

Co je astrální cestování neboli astrální projekce

Pokud věříte v nesmrtelnost duše a to, že je oddělená od těla, pak vám asi není proti mysli si představit, že duše leckdy naše tělo opouští. Není to tak, že bychom kdykoliv během dne vycestovali někam do paralelních světů a naše tělo zůstalo bezvládně viset v kancelářské židli za pracovním stolem. I když můžeme být často myšlenkami jinde, jedná se stále o plně bdělý a uvědomělý stav, kdy ponecháváme průchod naší fantazii, kdežto u astrálního cestování většinou spíme nebo jsme ve změněném stavu vědomí.

Astrální cestování bychom tedy mohli vysvětlit jako fenomén cestování naší duše neboli našeho astrálního těla do astrálního prostoru. Tímto prostorem můžeme označit třeba i Jungovo kolektivní nevědomí, kroniku celého lidstva, paralelní světy, naše vlastní myšlenkové prostory, zkrátka veškerý mentální prostor, v němž se mohou duše setkávat. Není třeba připomínat, že takový pohyb v astrálním prostoru je řízen výhradně myšlenkou a komunikace s jinými bytostmi či dušemi probíhá telepaticky.

Lucidní snění aneb když víte, že ve snu spíte. Tvořte si vlastní snový děj…

I když to může pro leckoho znít jako ezoterický blábol a něco hodně přitaženého za vlasy, lidé, kteří astrální cestování zažili, mají vlastní mystickou zkušenost a zážitky na celý život. Tito typičtí cestovatelé pak nemají potřebu zahazovat se v komunikaci o těchto záležitostech s lidmi, kteří jim nevěří, ale s těmi, kteří dobře ví, o čem je řeč. Nehledě na to, že takové silné zážitky, si člověk často nechává pro sebe a nemá potřebu šířit je do prostoru jako nějakou senzaci.

Mnozí lidé se také pokoušejí navodit si tento stav záměrně, hltají různé příručky astrálního cestování a trénují, aby se jim něco takového mohlo opakovaně dařit. Těmito jevy se zabývali výzkumníci Celia Green (*1935), která v podstatě sepsala a položila základy lucidního snění a Robert Monroe (1915 – 1995), jenž založil Monroe institut na podporu zkoumání lidského vědomí.

Za jakých okolností dochází k opuštění těla?

Kdy vlastně k takovému opuštění těla dochází? Všechno má své vysvětlení a i kdyby šlo o pouhý iluzorní jev, stojí to rozhodně za to. V prvé řadě potřebujeme změněný stav vědomí, který lze navodit různými způsoby. Jednou z možností, kdy tělo není ve svém bdělém stavu, je samozřejmě spánek. K iluzi opuštění těla duší a její osvobození v prostoru dochází především po takzvané spánkové paralýze, v níž se objevuje typické ochrnutí celého těla doprovázeno hrůzostrašnými vizemi nebo pocitem paniky a velkého strachu. Právě spánková paralýza bývá často vstupní branou k astrálnímu cestování. Objevuje se při přechodu do REM spánkové fáze, a to nejčastěji vleže na zádech nebo krátce po usnutí pozdě v noci, po předchozím probuzení uprostřed noci nebo nad ránem.

Spánková paralýza jako nejděsivější porucha spánku

Astrálně cestovat a také lucidně neboli vědomě snít lze také v průběhu dne po usnutí, nebo ráno poté, co jsme znovu usnuli po předchozím probuzení. Ve spánku v podstatě není až takový rozdíl mezi astrální projekcí a lucidním sněním. K těmto zážitkům dochází v REM spánkové fázi, v níž je mozek nejaktivnější a svaly jsou ochrnuté a nelze s nimi pohybovat. Tato spánková fáze je doprovázena rychlými očními pohyby a je pro ni typické, že máme živé sny, které si snadno vybavíme. Není obvyklé, aby každý v průběhu noci takzvaně astrálně cestoval. Ale v některých případech k tomu může dojít, a to buď spontánně, anebo po tréninku. Lidé, kteří po astrálním cestování touží, se o něj cíleně snaží díky stanoveným pravidlům a zkušenostem, jež získali jejich předchůdci a které jsou všeobecně zažité v ezoterických kruzích.

Prozatím není přesně zjištěno a vědecky prozkoumáno, jaké faktory přesně tyto jevy spouštějí a zda se dá astrální cestování nějak vědecky potvrdit či ověřit. Věda se totiž především domnívá, že jde samozřejmě o pouhou iluzi nebo halucinaci. Každopádně jde o subjektivní zkušenost. A možností, jak dosáhnout změněného stavu vědomí a takzvaného vylétnutí duše z těla, je poměrně dost. Je to jeden ze silných zážitků mimo tělo, tedy OBE (Out of Body Experience), což je považováno za jakýsi velmi oblíbený a v dnešní době diskutovaný fenomén.

Klinická smrt, zážitky OBE a NDE. Stalo se to i vám?

Co jsou zážitky mimo tělo (OBE – Out of Body Experience)?

Za zážitky mimo tělo jsou považovány takové stavy, při nichž duše opouští tělo. Jsou doprovázeny pocitem létání a vznášení se. Typické pro ně je, že si člověk připadá stejně jako v realitě, která je velmi autentická. Může vnímat stejné rozmístění nábytku v místnosti, v níž spí nebo se dokonce podívat na své vlastní spící či ležící tělo. K pocitu uvědomění, že je něco jinak, dochází tehdy, když si uvědomíme, že se můžeme vznášet a přenášet se v prostoru a čase myšlenkou. Není třeba se bát, že by se duše nevrátila zpět do těla, poměrně spolehlivě a rychle se do těla vrací v případě jakéhokoliv nebezpečí nebo v situacích, které nejsou dovolené a možné. Nevrátila by se pouze v případě smrti.

Duše může opustit tělo tehdy, když tělo spí, dále když je v hlubokém transu, v bezvědomí, po užití psychedelických drog, při narkóze, při silné dehydrataci nebo omezení přístupu kyslíku, při smyslové deprivaci, při holotropním dýcháním, při poranění mozku nebo specifické stimulaci mozku, nebo když se člověk ocitne v blízkosti vlastní smrti (NDE – Near Death Experience) následkem úrazu, zranění, při autonehodě, pokusu o sebevraždu, při operaci na sále a podobně. Tehdy ale dochází ještě k jiným zážitkům, které se však u osob, jež se nacházely v blízkosti smrti překvapivě shodují.

Soňa (32): Při holotropním dýchání jsem prožila svoji smrt. Pak se mi změnil život

Jak probíhá „vylétnutí duše z těla”?

Pokud se vrátíme ryze k astrálnímu cestování, spousta lidí popisuje, že po usnutí vnímali stav, kdy se jejich tělo nemohlo ani pohnout, objevily se různé smyslové vjemy, ať už zvuky, hlasy či vize, pocit, že je s nimi někdo v místnosti, že se jich někdo dotýká a podobně. Tento jev byl doprovázen silným pocitem strachu a snahou se probudit. Popsané jevy se označují jako spánková paralýza a po jejím překonání, pokud se člověk neprobudí, nastává pocit vysunutí či vylétnutí duše z těla, což může probíhat různými způsoby. Někdo má pocit, jako by se vysvlékal z kůže nebo jeho tělo bylo vytahováno nějakým tlakem, jiný člověk vnímá silnou rotaci či nějaký vír, prudké pohyby postele, jízdu jako na kolotoči a podobně. Někteří lidé také při opuštění těla popisovali jakousi šňůru, která měla spojovat jejich duši s tělem, aby se do těla zase mohla bezpečně vrátit.

Duchové ve snech – proč se nám ve snech zdá o zemřelých?

Následně člověk běžně vstává z postele, rozhlíží se po místnosti, jde ke dveřím nebo se dívá na své vlastní spící tělo, případně se už vznáší. Je to jakoby se probudil ve snu, což úzce souvisí s takzvaným lucidním sněním. Vše je velmi autentické, vnímání světla či tmy, vidění svého okolí, pocit chladu, hmatové vjemy a podobně. Jakmile člověk zjistí, že se může vznášet, létat nebo procházet zdí, začne přirozeně vyvíjet myšlenkovou aktivitu a zkoušet své možnosti.

Jak podpořit hluboký spánek a proč je pro nás tak důležitý?

Je možné pohybovat se v astrálním prostoru, sledovat různé vlastní vjemy a zážitky, setkávat se s různými bytostmi a zemřelými, komunikovat s nimi a podobně. Někteří lidé navštěvují vesmír či jiné planety. V podstatě je možné takřka vše. Člověk k sobě přitahuje to, co je mu blízké, co odpovídá jeho vlastnímu charakteru a osobnosti, co ho zajímá nebo k čemu je připoutaný. Jakmile udělá něco nevhodného nebo dostane strach, vrací se okamžitě zpět do těla.

Je astrální cestování bezpečné?

Je dobré vědět, že se často lidé po astrálním cestování probouzejí velmi vyčerpaní nebo emočně rozhození, protože musí zpracovávat silné zážitky, které měli a které nejsou vždy příjemné a uvolňující. Na druhou stranu, pokud se dostáváme mimo tělo po předchozí konzumaci drog nebo s negativními pocity, například po pokusu o sebevraždu, se silnými negativními emocemi, tyto zážitky bývají popisovány jako velmi hororové a uvádí se, že člověku hrozí posedlost zlými duchy a podobně.

Určitě bychom si s těmito psychickými záležitostmi neměli jen tak zahrávat a vždy je potřeba pokorně respektovat a ctít přirozené hranice a nesnažit se je překračovat za každou cenu. Pokud vás astrální cestování zajímá blíže, zkuste se podívat po vhodné literatuře. Není však nad vlastní zkušenosti a zážitky, které bychom si měli uchovat s veškerou úctou a pokorou.

Jak vysvětlit astrální cestování?

Astrální cestování je dosud obestřeno mnoha záhadami. Nabízí se zde hledisko ryze vědecké, a pak to paranormální. Věda jej považuje za halucinaci a iluze, které způsobují změny v našem mozku v případě krize, což nelze nijak zpochybnit. V ezoterice se můžeme setkat s odkazy na duchovní a mystické zážitky, které se považují za zcela reálné a existující, v některých náboženstvích je běžná víra v posmrtný život a oddělení duše od těla, parapsychologie se rovněž nebrání myšlence, že duše může cestovat mimo prostor a čas.

Zdroje:

What Really Happens During an Out-of-Body Experience?

Out-of-body experiences: Neuroscience or the paranormal?

kniha Tajemství snů a jak ho rozluštit, autor Taťána Kročková

Ohodnoťte tento článek:
3,4
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Astrální cestování ve spánku je zážitek na celý život. Jak ho poznáte?