Menu
WomanOnly
Sex a vztahy

Jak se lépe ovládat? Posilujte svoji emoční inteligenci!

Redakce

Redakce

25. 10. 2017

Máte své emoce pod kontrolou? Určitě se vám to v životě vyplatí! Lidé, kteří se dokáží ovládat a nepopustí uzdu svým emocím příliš často, vedou daleko šťastnější a úspěšnější život. Naopak ti, kdo jednají příliš emotivně, se nevyhnou komplikacím ve vztazích, nebývají příliš oblíbení v kolektivu a celkově to mají to v životě daleko těžší. To, do jaké míry jste schopni ovládat své emoce, je dané geneticky, ale naštěstí také učením. Naučíme vás, jak se lépe ovládat, abyste už nikdy nezvyšovali hlas a nenechali se vyvést z míry!

Emoční inteligence

Pojem emoční inteligence rozšířil v 90. letech americký psycholog Daniel Goleman. Emoční inteligence je schopnost zvládání svých emocí a umění vcítit se do emocí ostatních jedinců. S emoční inteligencí pracuje nejen psychologie, ale také personalistika či management. Chceme-li být úspěšní v interpersonálních vztazích, musíme spolehlivě rozpoznávat své vlastní emoce i emoce druhých lidí a na základě toho vhodně jednat. Představíme vám 5 kroků, pomocí kterých zvýšíte svoji emoční inteligenci a naučíte se, jak se lépe ovládat.

1. Poznejte vlastní emoce. Naučte se rozpoznat vznik konkrétní emoce (hněv, lítost, panika, strach atd.) v okamžiku jejího vzniku. Je to první krok k tomu, abyste své emoce dokázali mít pod kontrolou.

2. Zvládněte své emoce. Naučte se nakládat se svými city tak, aby odpovídaly situaci. Jde především o to zklidnit vlastní rozčilení, setřást ze sebe úzkost, sklíčenost či podráždění.

3. Snažte se zapojovat city tak, aby vedly k úspěšnému dosahování cílů. Zejména je důležité naučit se odkládat uspokojení, nejednat příliš zbrkle pod vlivem rozjitřených emocí. Např. strašně moc se vám líbí to nové auto, chcete ho mít hned a podepíšete nevýhodnou smlouvu na leasing přímo v autobazaru, aniž byste se s někým poradili. Naučte se své emoce mírnit a využívat čas na rozmyšlenou!

4. Buďte vnímaví k emocím druhých. Empatie (vcítění) se rozvíjí s rostoucím emočním sebeuvědoměním, umožňuje poznávat to, co si druzí přejí.

5. Ovládněte umění mezilidských vztahů. Jde vlastně o rozvíjení a uplatňování empatie, neboť uspokojivé mezilidské vztahy závisí do značné míry na tom, zda je člověk schopen vcítit se do emocí ostatních a přizpůsobit tomu svoje jednání. Schopnost empatie a sebeovládání však ještě nezaručují morální užívání emocionální inteligence. Mnozí lidé dovedou dobře rozpoznat to, po čem jiní touží, a dovedou to využít k sobeckým účelům. Dovedou např. zneužít pocity osamělosti druhých lidí, dovedou se vetřít do jejich přízně a dovedou ovládat projevy svého sobectví a chtivosti.

6 způsobů, jak ovládat negativní emoce

Empatie a lítost

Morální užívání emocionální inteligence závisí na úrovni vývoje osobní morálky, resp. pozitivního sociálního cítění (altruismu). Předpokladem toho, jsou empatie a lítost. Bezcitní, nelítostní lidé mohou mít vysoký stupeň emocionální inteligence. Žádoucí je proto spojení emocionální inteligence a etického cítění. Obecně vzato, jedná se o vývoj citů od přirozeného dětského egoismu k altruismu, což je také problémem emocionální zralosti. V životě je velice užitečné naučit se, jak se lépe ovládat a soucítit s ostatními lidmi.

Jak vypadá emočně inteligentní jedinec?

Emočně inteligentní lidé jsou si vědomi svých slabin, umí usměrňovat svoje reakce, dokáží se sami motivovat, berou v úvahu pocity ostatních a dokáží je nasměrovat k požadovanému výsledku. Zbytečně je nevyvede z míry žádná nejapná poznámka kolegy v práci, neposlušné děti, nezdvořilí řidiči, ani pomalá úřednice za přepážkou. Své emoce je potřeba mít pod kontrolou!3

Máte vztek v hlavě? Pomůže vám terapie zvládání vzteku!

Pokud chcete být ve svém životě úspěšní a šťastní, musíte se naučit ovládat. Téměř všichni úspěšní lidé dokáží zvládat stres a své emoce. Dlouhodobý stres a emoční vypětí způsobují degeneraci části mozku, která je zodpovědná za sebeovládání. Pokud jsme ve stresu či emocionálním vypětí, naše tělo je paralyzované a reaguje jinak. Abychom se naučili, jak zvládat své emoce, aby nám zbytečně nepřidělávaly problémy, mějme na paměti několik důležitých věcí.

Jak se lépe ovládat? Omezte příjem kofeinu a jiných návykových látek

Každá návyková látka nějakým způsobem ovlivňuje prožívání emocí. Nejrozšířenější drogou je kofein. Příjem kofeinu vede k uvolňování adrenalinu. Adrenalin posiluje rychlost reakcí na úkor racionálního uvažování. Pokud jste pod vlivem kofeinu, je dost pravděpodobné, že se rychleji rozčílíte a podlehnete vzteku. Pokud jste doposud nepřestali s kouřením, vězte, že z vás cigarety činí daleko emocionálně labilnější osobu, než byste ve skutečnosti byla. Nemusíme zdůrazňovat, že nejemotivněji jednáte, pokud pociťujete abstinenční příznaky závislosti na nikotinu. Podobné je to i s alkoholem či jinými látkami. Veškerých závislostí je potřeba se postupně zbavit, aby byl člověk psychicky co nejvíce odolný.

Dopřejte si více spánku

Když spíte, váš mozek se regeneruje. Vaše sebeovládání, pozornost i paměť trpí, když nemáte dostatek spánku. Spánková deprivace zvyšuje hladinu hormonů stresu, aniž by byl přítomný jiný stresor. Pokud se dobře nevyspíte, brání vám to dostat své emoce pod kontrolu.

Pomáhá odpolední spánek našemu tělu, nebo mu naopak škodí?

Zbavte se negativního uvažování

Jak se lépe ovládat? Zásadním krokem pro zvládnutí emocí je skoncovat jednou pro vždy s negativními myšlenkami. Čím více přemítáte o negativním, tím více to posilujete. Někdo se doslova vyžívá v negativních a pesimistických myšlenkách. Nebezpečná je zejména sebelítost. Kdykoli se přistihnete, že se začínáte litovat, vzpomeňte si na pět věcí, za které byste měli být vděční! Zlobí vás děti? Buďte rádi, že vůbec nějaké máte! Partner vás nedoceňuje? Opravdu to tak je nebo si to namlouváte? A co společný výlet minulý týden nebo květiny, které vám posledně přinesl? A pokud opravdu prožíváte objektivně náročné období, věřte, že bude líp. Pokud jste např. zažili ztrátu blízké osoby, v každém případě máte na silné emoce nárok! Pořád ale mějte na paměti, že není všem dnům konec. Čas většinou vše spraví.

Jak zvládat výbuchy vzteku?

Mezi nejčastější problémy se zvládáním emocí patří vztek. Ve vzteku člověk mnohdy udělá nebo řekne něco, co ho potom opravdu mrzí a nelze to vzít zpět. Vztek je opravdu negativní emoce, která našemu životu škodí. Je potřeba si to přiznat a začít intenzivně pracovat na zvládání vzteku, zejména pokud nás vidí děti. Nechceme přeci, aby od nás takové chování okoukaly. Představíme vám proto efektivní způsoby, jak svůj hněv korigovat. Naučte se, jak se lépe ovládat.

Jak se mít ráda? Získejte větší sebevědomí během několika dní!

Jak se zbavit vnitřního vzteku? Naučte se ovládat dech!

Emoce jsou kombinací myšlení a fyzických reakcí. Váš mozek reaguje nejprve na podněty a potom si je interpretuje jako emoce. Např. v případě strachu musí mozek zpracovávat automatické fyziologické reakce (sucho v ústech a zrychlený tep) ještě dříve, než je interpretuje jako emoci. Tyto fyzické reakce lze ovlivnit tím, že budete ovládat své dýchání. Ošálíte tak svůj mozek. Vztek zrychluje tep a zvyšuje krevní tlak.

Najděte si klidné a tiché místo, kde se zbavíte stresujících podnětů, váš mozek jim přestane věnovat pozornost. Nadechněte se normálně a velmi pomalu vydechujte nosem. Při nádechu uvolněte hrudník a břicho, aby se vám plíce mohly zaplnit vzduchem. Je dobré si položit ruku na břicho, abyste cítili, jak se vám rozpíná. Potom dech zadržte. Nakonec pomalu vydechujte.

Usmívejte se!

Výzkumy prokázaly, že úsměv vám může přinést skutečné štěstí. Když je vám do breku, zkuste se zeširoka usmát. Mozek to zmate a vyloučí se hormony štěstí. Možná vám několik slz ukápne, ale měl by vás smutek přejít rychleji.

Pusťte si příjemnou hudbu do sluchátek

Hudba má obrovskou moc. Dokáže vás přenést myšlenkami úplně jinam. Naučte se ji využívat ve svůj prospěch! Potřebujete být aktivnější? Pusťte si něco rychlejšího. Potřebujete se uklidnit? Pusťte si něco melodického. Potřebujete rozveselit? Pusťte si něco funky!

Relaxační techniky: Jak vypnout hlavu plnou starostí

Cvičte

Při cvičení tělo vylučuje endorfiny, které zlepšují náladu. Lidé, kteří pravidelně cvičí, mají více energie, jsou klidnější a mají celkově pozitivnější přístup k životu. Jakákoli fyzická aktivita, jako je práce na zahradě, nebo chůze, vám může zlepšit psychické zdraví a emocionální odolnost.

Udělejte si pauzu

Pokud máte pocit, že se ve vás hromadí emoce, vstaňte a jděte dělat něco jiného. I dvouminutové rozptýlení vám může pomoci zabavit mozek jinou aktivitou než přemýšlením nad problémy. Najděte si nějakou činnost, při které se budete muset soustředit na pozitivní a smysluplné věci. Jděte něco upéct, uvařit, namalovat, luštit křížovku, zahrát si hru, pustit si film nebo přečíst časopis či knížku. Nahrajte si do hlavy jiný software. Zavolejte mamince, kamarádce nebo někomu z rodiny. Najděte si chvíli na to, abyste ocenili něco krásného. To je první krok k tomu, jak se lépe ovládat.

Jak na buddhistickou meditaci? Technika není jen jedna

Jak se lépe ovládat? Meditujte

Studie prokázaly, že meditace zlepšuje koncentraci, posiluje imunitní systém, zmírňuje stresové reakce a posiluje sebedůvěru. Jen 20 minut meditace denně vám přinese významné prospěšné zdravotní účinky. Sedněte si a snažte se na nic nemyslete. Je to těžké, myšlenky neustále přicházejí, ale jen je pozorujte a nechte zase odplynout. Z počátku je to těžké, mozek má tendenci se neustále něčím rozptylovat, ale když vydržíte, uvidíte, že za chvíli si mysl sedne.

Ventilujte svůj vztek přijatelným způsobem

Pokud zažíváte hodně stresových situací, někdy je dobré nahromaděné emoce ze sebe dostat nějakým drastičtějším způsobem. Zkuste se zapsat na nějaké bojové umění, začít chodit na box, jít si zkusit zastřílet na střelnici. Zkuste nějaké adrenalinové sporty. Jednorázová stresová aktivita, která ve vás vyplaví adrenalin, mnohdy dokáže smazat všechny nahromaděné negativní emoce.

Jak zvládnout vztek na dítě? Přetvářejte své emoce

Naučte se rozpoznávat své emocionální podněty. Každého rozčilují nebo rozesmutňují jiné věci a každého dělají šťastným jiné věci. Všímejte si tedy svých emocionálních vzorců a snažte se uvědomovat si, které věci ve vás vyvolávají emoce. Veďte si deník. Zapisujte si okolnosti, které vás k jednotlivým pocitům přivedly. Psaní deníku vám může pomoci získat určitou perspektivu nad svými problémy.

Nejbolestnější je vyrovnat se s vlastním hněvem a vztekem, pokud jsme jej namířili proti svému dítěti. Pokud si ventilujeme své negativní emoce na cizí lidi (např. v autě či v obchodě), je to sice trapné a nežádoucí, ale nějak se s tím vyrovnáme a život jde dál. Pokud ovšem nezvládáme své emoce před dětmi, je dost pravděpodobné, že se nám to velmi brzy vymstí. Každé sprosté slovo, každý zvýšený hlas či, nedej bože, každá vzteklá rána, to vše se nám vrátí. Snažte si uvědomit, kdy na vás vaše negativní emoce jdou nejčastěji a předcházejte takovým situacím! Pokud vás irituje nepořádek, který dítě vytváří, pusťte si do sluchátek příjemnou hudbu, kdykoli jdete např. uklízet jídelní stůl. Každou potencionálně rizikovou situaci proložte alespoň pětiminutovou pauzou, kdy budete zhluboka dýchat a vědomě se uklidňovat. Je to těžké, ale musíte to zvládnout, pokud chcete ze svých dětí vychovat slušné, psychicky zdravé a především šťastné bytosti! To je základní klíč k tomu, jak se lépe ovládat. Uvědomit si, co hrozí, když je zvládat nedokážete.

Ohodnoťte tento článek:
3,6
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Jak se lépe ovládat? Posilujte svoji emoční inteligenci!