Menu
WomanOnly
Esoterika

Jak vykládat mariášové karty. Rady pro začátečníky i ukázka výkladu

Máte doma hrací mariášové karty a ráda byste si vyzkoušela jejich výklad? Bez patřičné literatury, trochy zkušeností a dobré intuice se neobejdete, přesto vám představíme pár tipů pro výklad mariášových karet i nějakou tu základní symboliku, která vám může být užitečná. Uvolněte se, zapalte si svíčku a připravte si balíček mariášových karet. Začínáme!

Výklad karet pro začátečníky

V prvé řadě je třeba znát základní pravidla pro výklad karet. Ať už volíte jakékoli karty, důležité je, abyste je nepoužívali k jiným účelům, například k hazardním hrám. Své osobní karty také nepůjčujeme k výkladu jiným osobám. Uchováváme je zabalené v šátku nebo krabičce a chováme se k nim s úctou. Vykládání na koleni v hospodě není ideální, stejně jako výklad mezi velkým množství lidí jen tak pro zábavu. Při výkladu karet jsme ve zrelaxovaném a uvolněném stavu, bez negativních emocí a napětí. Pro podpoření vhodné atmosféry je dobré zapálit si svíčku a najít si klid v uzavřené místnosti.

Karty k nám promlouvají symbolickým jazykem, proto se vyplatí tuto symboliku znát a dobře jí rozumět. Významy jednotlivých karet často odpovídají obecné symbolice, kterou můžeme využít i při výkladu úplně jiného typu karet. Tarotové karty mají nejsložitější systém výkladu, který sahá do dávné historie a existuje zde komplexní propojení s mnoha jinými ezoterními naukami, například astrologií. Nejsrozumitelnější výklad poskytují obrázkové karty, ale nenechme se mýlit, také jejich výklad vyžaduje znalost symboliky, dobrou intuici i kombinační schopnosti.

Karty Lenormand mají více než dvousetletou tradici. Věštby pomáhaly i Napoleonovi

Oblíbené jsou tradiční karty Lenormand, jejichž popularita spadá do doby Velké francouzské revoluce a napoleonských tažení. Více si o nich můžete přečíst v našem článku o jejich tvůrkyni, věštkyni a kartářce Madame de Lenormand. A nyní už přikročme výkladu k mariášových nebo třeba i žolíkových karet. Pakliže budete k výkladu používat žolíkové karty, vytáhněte přebytečné karty tak, abyste měli celkem 32 karet od sedmiček nahoru. A samozřejmě bez žolíka. Pro výklad si raději kupte karty nové. Pokud přesto použijete ty, se kterými doma hráváte mariáš či jiné karetní hry, a jestliže s nimi chcete v budoucnu pracovat, už je k hraní nikdy znovu nevyužívejte.

Jak začít s výkladem karet

Na počátku vždy stojí dobré promíchání karet a správné sejmutí. Někdo snímá na dvě hromádky, někdo na tři. Někdo levou rukou od srdce, jiný pravou. Někdo směrem od sebe, jiný k sobě. To všechno už bude záležet vyloženě na vás, protože tato pravidla si můžete nastavit sami. Například sejmutí karet směrem od sebe můžete použít při dotazu na vzdálenější budoucnost či pro dotazy na jiné osoby, snímání karet směrem k sobě při zjišťování minulých a současných vlivů nebo vykládání sama sobě.

Tarotové karty a jejich výklad. Jakou mají historii a nakolik jim můžeme věřit?

Zpočátku si vyložte třeba jen tři karty nebo použijte klasickou řadu sedmi karet, přičemž tyto karty budou reagovat na vaši současnou situaci a ukazovat její vývoj a mnohé vlivy. Oblíbený je výklad nazývaný jako keltský kříž, jehož podrobný popis i způsob výkladu si můžete najít na internetu. Nejčastěji se ale mariášové karty, kterých máte 32 v jednom balíčku, vykládají všechny najednou do čtyř řad po osmi kartách. Právě v tomto celkovém obrazu se posuzuje postavení jednotlivých karet vůči sobě navzájem, a to vodorovně, svisle i takzvaně do kříže. Zleva vždy hodnotíme vliv minulosti, směrem doprava se jedná o budoucnost.

Výklad všech karet již vyžaduje bohaté zkušenosti a výborné kombinační schopnosti. Je třeba posuzovat, kde stojí jednotlivé osoby, tedy kluk, dáma a král, rozlišovat karetní barvy, tedy srdce, káry, piky a kříže. Pak máme k dispozici esa všech čtyř barev, sedmičky, osmičky, devítky, desítky. Každá skupina těchto karet má svůj jedinečný význam, stejně jako i jednotlivé karty zvlášť.

Význam mariášových karet v kostce

Nejprve si představíme čtyři karetní barvy. Ty můžeme přirovnat ke čtyřem základním živlům a čerpat z jejich obecné symboliky. Pikové karty představují oheň, srdcové vodu, křížové zemi a kárové vzduch. Oheň nám vypovídá o energii, vášni, aktivitě a pohybu. Srdce o citlivosti, lásce, emocích, mírné povaze či uměleckých a pečujících sklonech. Křížové karty jsou považovány za nejvíce negativní ve svém významu. Přinášejí mnohé starosti, omezení, řád, pořádek, nemoci, ale i mnohé instituce či praktické záležitosti. Kárové karty ukazují na bohatý intelekt, výmluvnost a upovídanost, obchodní talent, úspěch, peníze či nespolehlivost.

Jak vykládat z karet? Naučte se všechny metody

Nyní se podíváme na karetní osoby. Při výkladu si často předem určujeme takzvaného signifikátora, což je karta, která představuje nás samotné či osobu, na kterou se ptáme. Kluk se týká mladých osob, ať už mužského či ženského pohlaví. A k mládí často patří nezkušenost, bojovnost, nevyrovnanost nebo třeba učení se novým věcem. Dáma představuje nejčastěji ženu takové povahy, jaké odpovídá karetní barva a tedy i živel. Král zase symbolizuje nějakého muže, ale třeba i úřad či nějakou instituci. Esa patří mezi nejvyšší a nejvýznamnější karty, ukazují na nové začátky, významné události v našem životě nebo třeba také na různé společenství a instituce.

Sedmičky zpravidla ukazují události na jejich samotném začátku, osmičky již pokročilejší, trvající či stabilnější dění, devítky výhru či zmar dle karetní barvy a desítky nejvyšší možnou intenzitu nějaké události. Pro příklad srdcová sedmička označuje milostný poměr či počátek lásky, kdežto srdcová desítka už manželství. A důležitá je také vzájemná kombinace karet, což přináší zcela nový rozměr a význam. Stejně tak se počítá s tím, když si někdo vytáhne tři stejné karty, což je považováno za nanejvýš důležité. Například tři esa ukazují na předzvěst významné události v životě.

Příklad výkladu mariášových karet

Pětatřicetiletá Martina uvažuje o změně práce, v níž není spokojená. Uvažuje nad tím, zda počkat, dokud se situace třeba nepřevrátí v její prospěch, anebo zda má po deseti letech odejít a hledat štěstí jinde i s tím, že bude muset někde začínat znovu. Na tento dotaz si vytáhla sedm karet, které naznačovaly posloupnost událostí z minulosti do budoucnosti. Prostřední karta ukazuje na současnost.

Byly to tyto karty: křížová sedmička, kárové eso, kárová dáma, křížová devítka, kárová sedmička, kárová desítka, srdcová desítka

Vyložit karty můžeme takto: přes počáteční nepřízeň si Martina vybudovala slušnou pozici v práci. Vlivem jedné kolegyně ale přišly nějaké nepříjemnosti a problémy, kvůli nimž uvažovala Martina o úplném odchodu z práce. Zanedlouho se však její situace obrátí nečekaně k lepšímu a Martina nakonec dosáhne jak úspěchu a spokojenosti, tak možná i zvýšení platu.

Rady na závěr

Významy mariášových karet se mohou i lišit, ale důležité je, aby si každý vykladač určil své vlastní významy, které se mu pod vlivem mnoha zkušeností osvědčily. A mnohé zkušenosti jsou v tomto případě opravdu nezbytné. Proto vám přeji, abyste si s mariášovými kartami utvořili hezký vztah a postupně se je naučili vykládat. Nejprve sobě, a potom třeba i jiným. Nezapomínejte, že vykládat karty blízkým osobám nebo v rodině se moc nedoporučuje, a to už proto, že nedokážete mít čistý a nezaujatý postoj. Nedělejte si iluze, buďte k sobě upřímní a snažte se omezit racionální uvažování, při výkladu karet je především důležitá intuice.

Ohodnoťte tento článek:
3,8
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Jak vykládat mariášové karty. Rady pro začátečníky i ukázka výkladu