Menu
WomanOnly
Psychologie

Je ayahuasca droga, nebo lék? V Peru pomáhá, při nepovolaném užití škodí!

Posvátná „liána smrti“ ayahuasca je jednou ze základních surovin pro přípravu nápoje, jehož pití představuje tradiční rituál odpradávna provozovaný peruánskými šamany. O tyto ceremonie je dnes velký zájem po celém světě a provozují se také u nás, leč pochopitelně nelegálně. Co všechno o ayahuasce víme? Můžeme ji považovat za drogu? Co to udělá s naším mozkem, pokud tento halucinogenní koktejl vypijeme? Vyplatí se vůbec podstoupit rituál pití ayahuascy? A co je to šamanský turismus?

Co je ayahuasca a kde se dá sehnat

Domovem ayahuascy je především Peru, ale i další amazonské oblasti Kolumbie, Ekvádoru či Brazílie. Sehnat se dá ale kdekoliv po světě, pokud se tam, většinou nelegálně, doveze. Jedná se o tradiční nápoj, který tvoří několik rostlinných složek s mocnými halucinogenními účinky. Peruánští šamani, kterým se říká curanderos, pořádali ayahuascové rituály a různé náboženské obřady již po tisíce let. Rostliny a liány, z nichž se nápoj připravoval, se považovaly za posvátné léčivé rostliny. I když se jedna konkrétní liána, a sice Banisteriopsis caapi, přímo nazývá ayahuasca neboli liána smrti, název ayahuasca nese i samotný nápoj, který může obsahovat také další rostlinné složky, jichž může být celkem až třicet.

Co obsahuje nápoj ayahuasca?

Ayahuasca patří mezi entheogeny, tedy rostlinné látky, které se používaly k rituálním účelům a rozšiřovaly vědomí. Tvoří ji několik základních složek. Liána Banisteriopsis caapi roste v amazonském pralese a obsahuje spoustu velice zajímavých psychedelických látek. Jsou to zejména alkaloidy harmin a harmalin, které patří mezi inhibitory monoaminoxidázy, zkráceně MAOI. Kromě toho bývá nutným základem nápoje ayahuasca také psychoaktivní látka dimethyltryptamin, zkráceně DMT. Tu obsahují například rostliny Psychotria viridis nebo Diplopterys cabrerana. DMT je silný halucinogen, který vykazuje podobné účinky jako třeba LSD nebo psilocybin obsažený v lysohlávkách.

Hormony štěstí a koktejl euforie v našem mozku. Zfetovat se můžete i z jídla.

Z dalších rostlin to mohou být například i tabák nebo rostlina Ilex guayusa, které mají povzbuzující účinky, nebo Brugmansie (durmanovec) podobný durmanu a obsahující stejné látky jako durman. Dále jsou to některé vysoce ochranné rostliny. Šamani věří, že dokáží člověka ochránit před ztrátou duše. Ducha těchto rostlin mohou lidé po vypití ayahuascy také zahlédnout. U některých rostlin je to třeba velký černoch, asijský válečník nebo moudrý starý muž s bílým plnovousem. Jsou to strážci rostlin, kteří umí pomoci v boji proti temným silám, kterým může být zranitelný člověk podstupující rituál vystaven. Duchem samotné liány ayahuascy pak bývá velký duhový had, kterého spousta lidí při intoxikaci vidí.

Mezi tyto ochranné rostliny patří například Lončatník guyanský, Capirona, Chullachaqui Caspi,, Lupuna Blanca, Punga Amarilla, Remo Caspi, Camu camu, Tamamuri, Uchu Sanango nebo Huacapurana. Pak je tu ještě rostlina, která dokáže člověku lépe zvládat zvracení a silnou žaludeční nevolnost, kterou intoxikace doprovází. Jedná se o rostlinu Wyra Caspi.

Co se děje v mozku po vypití ayahuascy a je to pro bezpečné?

MAOI zabraňují tomu, aby se z těla odbourával DMT a zesilují tak jeho účinek po vypití nápoje. Touto kombinací vzniká velmi silný stav, který umožňuje mystické zážitky, ale má také spoustu nepříjemných vedlejších účinků. Pití ayahuascy samozřejmě tak není pro každého. Například by tento rituál neměly podstupovat osoby se schizofrenií, těhotné ženy, lidé s cukrovkou, epilepsií a vysokým krevním tlakem.

S ohledem na obsažené látky je zakázáno podstupovat rituál, pokud člověk užívá antidepresiva, léky proti úzkosti (anxiolytika), léky na bázi amfetaminů, léky SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) či jiná psychofarmaka a další léky nebo bylinky, které ovlivňují psychiku a nervovou soustavu a mohou být v kombinaci s ayahuascou velmi nebezpečné, a to až smrtelně.

Antidepresiva zobeme jako lentilky. Proč to s nimi přeháníme a kdy jsou nutná?

Rovněž se nesmí před obřadem konzumovat potraviny obsahující tyramin, například plísňové sýry, fermentované a kvašené potraviny a zrající ovoce, protože by zde mohlo docházet k nebezpečným interakcím s látkami ovlivňujícím mozek. Nežádoucím efektem může být až smrtelně nebezpečný serotoninový syndrom. Více o účincích potravin obsahujících budivé aminy a jejich kombinaci s inhibitory monoaminoxidázy jsme pro vás připravili v článku o fermentovaných potravinách.

Příprava před ayahuascovým rituálem

Před samotným rituálem je rovněž důležitá příprava, která má přísná pravidla, jež je zapotřebí dodržovat po dobu několika dnů před obřadem, zpravidla po dobu jednoho až dvou týdnů, dle doporučení i déle. Jedná se o nutnou důkladnou tělesnou i duševní očistu.

Mezi pravidla patří například:

  • sexuální abstinence
  • zákaz konzumace masa, především červeného
  • zákaz konzumace ostrého koření
  • zákaz pití alkoholu a kouření
  • konzumace dietních rostlinných potravin
  • zákaz užívání léků a návykových látek
  • zákaz konzumace kvašených potravin, mléčných výrobků a zralého ovoce

Kdo může vést šamanskou ceremonii a na co dávat pozor

Šamanskou ceremonii s pitím ayahuascy může vést pouze zkušený šaman, který si prošel náročným výcvikem. Těmto šamanům se říká curanderos. Jsou to průvodci, kteří sami podstoupili náročný desetiletý výcvik a dlouhodobý pobyt o samotě v amazonské džungli. Mají hluboké znalosti a zkušenosti, jak s rostlinami zacházet, proto člověk podstupující obřad může být u nich ve zcela bezpečných rukou. Při nesprávném provádění rituálu a nedodržování přísných pravidel se mohou duchové rostliny obrátit proti nám a způsobit závažné následky v podobě dezintegrace osobnosti či smrti.

Proto je potřeba dávat velký pozor na ceremonie prováděné mimo oblasti Peru a Amazonie, například v Evropě. Za účelem velké senzace a jako trend se začala ayahuasca nelegálně dovážet do různých jiných zemí světa, kde se jí mnohdy ujali pouze nezkušení a samozvaní šamani. Pokud jste někdy absolvovali ceremonii za drahé peníze u nás či v okolních státech, buďte si jistí tím, že celý rituál byla jen jedna velká bouda, nápoj neobsahoval úplně to, co měl a byl poměrně slabý. Anebo naopak buďte vůbec rádi, že se vám nic nestalo. Před několika lety lidmi otřásl případ ženy, která po neodborně provedeném ayahuascovém rituálu zemřela. Zkušenosti lidí z nelegálně prováděných ceremonií jsou různé, někdo tvrdí, že vlastně vůbec nic neviděl a necítil, jiný měl zase hororový zážitek, na který do konce svého života nezapomene.

Muškátový oříšek je halucinogen. V kuchyni s ním šetřete!

Každopádně ayahuasca patří do Peru a tam by také měla zůstat. Pokud chcete absolvovat rituál pití ayahuascy, ušetřete si peníze a zajeďte si tam. Cestování za těmito zážitky se dnes říká šamanský turismus. Rituál by ale lidé neměli podstupovat ze zvědavosti, ale teprve tehdy, když řeší krize nebo závažné a rozhodující okamžiky svého života. Přímo v Peru se také rituál pití ayahuascy využívá k léčbě drogových závislostí, například v centru Takiwasi, kde se spojuje s účinnou psychoterapií.

Je ale třeba připomenout, že ani peruánští šamani nejsou všichni tak nevinní a nemají čisté úmysly. Ayahuasca slouží jako nástroj k vydělávání peněz a tyto rituály snadno udělají z bezbranných lidí oběti manipulace.

Jak probíhá rituál pití ayahuascy?

Ayahuasca se odpradávna používala k léčení těla i duše. Celý přísně prováděný rituál je pod vedením šamanů, kteří také zpívají své zpěvy icaros a dohlíží na účastníky ceremonie. Ti už mají nachystány kbelíky na zvracení či výkaly, protože jedním z doprovodných příznaků je neustále obracení žaludku naruby a silná fyzická nevolnost doprovázená průjmem.

Člověk může pociťovat změněný stav vědomí, mít různé halucinace a vize, dochází k synestezii (propojenému smyslovému vnímání), euforii nebo naopak i k negativním pocitům – strachu a úzkosti. Obřad se provádí spíše navečer a trvá několik hodin. Účinky ayahuascy totiž trvají až šest hodin.

V čem může být ayahuasca prospěšná a v čem riziková?

Bylo prokázáno, že ayahuasca může pomáhat léčit psychické problémy i drogové závislosti. Umí odstranit stará závažná traumata či posttraumatickou stresovou poruchu. Člověk se pak cítí jako znovuzrozený.

Mezi závažné nežádoucí účinky a následky ayahuaskového rituálu patří rizika vzniku serotoninového syndromu, silného zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence, psychické následky, rozpad osobnosti nebo smrt.

Je ayahuasca nelegální droga?

I když ayahuasca obsahuje silné psychoaktivní látky, sama závislost nezpůsobuje. V Peru je považována za součást národního dědictví a její užívání je povoleno. Legálně povolená je ayahuasca také ve Španělsku, Švýcarsku a Nizozemí, kam je možné suroviny pro přípravu nápoje beztrestně dovážet. U nás není ayahuasca legální.

Halucinogenní blín podle Matthioliho uráží mysl. K jakým účelům se dříve využíval?

Zkušenost s šamanskou ceremonií a pitím ayahuasky

Fotograf Martin Koubek mi před časem poskytl svou zkušenost do článku o ayahuasce, který vyšel v Pravém domácím časopise (č. 6, 2017). Úryvky jeho zpovědi si můžete přečíst níže pro představu, jak takový rituál s ayahuascou probíhá:

„Dva týdny před odletem jsem najel na dietu. Jsou potraviny, které nesmíš, aby tě alkaloidy rostliny nezabily a pak ty, které nesmíš, aby jsi nepopudila ducha rostliny. Ceremonie začala vždy očistou. Buď nás šaman obešel a každého okouřil tabákem Mapacho, anebo „poprskal“ nabitou Agua de Florida, což je toaletní voda složená ze dvaceti druhů esenciálních olejů květin využívaná v magické a šamanské praxi. Následovalo pití ayahuasky. Každý přišel, a buď si řekl na kolik se cítí, anebo mu určil šaman. Někdy třeba někomu nenalil, protože nedržel dietu, nebo měl moc drsnou předchozí ceremonii. Většinou se dávka pohybovala mezi jedním až dvěma velkými panáky. Poté jsme si zalezli do spacáků a cca 45 minut čekali na nájezd. Šaman po většinu času zpíval Icaros (osobní píseň, kterou šaman od rostlin dostane, aby pomoci ní pracoval), a pokuřoval Mapacho.

Na první expedici to bylo divoké – lidi, kteří procházeli očistou a vizemi zvraceli buď do lavorů, nebo když nebyli moc při vědomí, tak i do spacáku….nebo se do něj stihli i podělat. Do toho vzdychání, řev….no celkem jízda. Když na tom byl někdo špatně a nezvládal to, tak s ním pracoval šaman, a tahal z něj těžkou energii – huču. Kdo měl pocit, že má málo, tak si mohl jít přidat. Nejsilnější účinky trvaly tak dvě hodiny, a pak to doznívalo třeba do dvou až tří hodin do rána (pít se začalo okolo sedmé, osmé večer).

První expedici jsem často bojoval se strachem – prožil jsem si náznak umírání a jiných děsů. To mě pak docela brzdilo v tom se tomu více poddat a dát si vyšší dávku. A taky jsem se bránil zvracení, a to není dobře. Když jsem to překonal, tak to bylo super. Dostavily se přívaly energie, vize. Mluvil jsem se svou tehdy dosud nenarozenou dcerou, moje přítelkyně byla těhotná. Bojoval jsem se strážcem prahu, prožíval, jak ze mě liána odtrhává nánosy hnusu, a mluvil jsem s ní. Na druhé expedici jsem se zvracení už nebránil, takže jsem prozvracel pět ze sedmi ceremonií. Procházel jsem znovu očistami, přestavbami těla na všemožných úrovních, a různými laděními. Když jsem si dal jednou až moc, tak mě potom šaman ladil a harmonizoval zpěvem Icaro přímo do ucha – byl to nepopsatelný zážitek. Na poušti mě operoval mimozemšťan z vyššího prostoru…

Byla tam se mnou holčina, co má dvě malé děti. Na onkologii ji už odepsali, že s rakovinou co v mozku má, nic neudělají. Dle mého během ceremonií trpěla jako zvíře. Po příjezdu a nových testech byla čistá. Jen věděla a cítila, že bude těžké nenajet znovu do těch samých programů, které jí to způsobily. Nevím, jak na tom je teď. Jestli měla dost sil se ubránit…

Měl jsem zavřené oči a přes ně šátek, ale i tak jsem věděl, co všichni ostatní dělají, co cítí, a plno dalšího. Bylo to šílené, a já musel se svěšenýma ušima uznat, že na to musím být připravený, jinak bych se zbláznil, a jedině smrt by byla řešením.“

Zdroje: vitalia.cz; Pravý domácí časopis; Tradiční medicína Jižní Ameriky a její využití v psychoterapii, V. Kavenská; What Is Ayahuasca? Experience, Benefits, and Side Effects, What Happens to Your Brain When You Take the Hallucinogenic in Ayahuasca, What to know about ayahuasca

Ohodnoťte tento článek:
5
Diskutovat

Úplňky

08.12.2022
Blíženci
Právě čtete

Je ayahuasca droga, nebo lék? V Peru pomáhá, při nepovolaném užití škodí!