Menu
WomanOnly
Nemoci a jejich příznaky

Léčba alkoholismu u žen. Jak souvisí závislost na alkoholu s rakovinou prsu?

Taťána Kročková

Taťána Kročková

28. 10. 2020

Alkoholismus u žen se v hodně faktorech liší od alkoholismu u mužů. U žen vzniká závislost mnohem rychleji než u mužů. Pokud žena vypije dvě sklenky vína, má v krvi více alkoholu než muž, který vypil stejné množství. U žen alkoholiček dochází dříve k poškození jater, důsledkem nadměrného pití alkoholu může vzniknout i vyšší riziko rakoviny prsu, zlomenin kostí a rozvoje duševního onemocnění. Navíc společnost ženy alkoholičky více stigmatizuje. Více rizikové jsou i náročné, typicky ženské profese, například učitelky, vychovatelky, zdravotní sestry a ošetřovatelky. Jak se zdá, ženy nemají zrovna na růžích ustláno. Jaká existuje pro závislé ženy pomoc?

Alkohol ničí ženské tělo rychleji než mužské

Každá desátá dospělá žena v České republice pije alkohol způsobem, který jí může způsobit zdravotní problémy, uvádí článek Adiktologie “slaví” 70 let od zahájení léčby závislostí v Apolináři na stránkách 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Alkoholismus u žen se rozvíjí už po kratší době pití a menších dávkách alkoholu. Odborný výzkum vědců ukázal, že ženy závislé na alkoholu čtyři roky měly stejně narušené neurologické přenosy jako muži, kteří pili i 14 let. Ženy totiž mají mnohem menší játra, vyšší zastoupení tuků a nižší obsah vody v těle, proto se z jejich těla alkohol odbourává mnohem pomaleji, než je tomu u mužů.

Svou roli také hraje méně aktivní enzym alkoholdehydrogenáza nacházející se v žaludku, proto se žena rychleji opije její stav jí déle vydrží. Pakliže žena vypije dlouhodobě nad 40 gramů alkoholu denně (což odpovídá 0,5 litru 12° piva, 0,2 litru vína), může být již její zdraví ohroženo (u mužů je to od 40 gramů). Tyto informace uvádí článek na stránkách 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Drunkorexie: Co to je a jaká nebezpečí při ní hrozí?

Které ženy jsou závislostí na alkoholu nejvíce ohroženy?

U žen, které jsou pod vlivem alkoholu také hrozí, že se stanou snadnější obětí sexuálního či fyzického násilí. Ony samy se mohou chovat velmi agresivně, hystericky a nevyzpytatelně. Ženy alkoholičky se však opíjejí spíše tajně doma, než na veřejnosti. Velké riziko vzniká kombinací léků a alkoholu. Snadno tak i dochází k zanedbání péče o děti. Pokud žena pije již v době těhotenství, výrazným způsobem ohrožuje své dítě a novorozenci hrozí FAS – fetální alkoholový syndrom.

Alkoholismus se netýká jen matek samoživitelek, které jsou v těžké životní situaci, ale postihuje i podnikatelky, manažerky nebo učitelky, na jejichž nervový systém je dlouhodobě vyvíjen velký nápor. Vysoce rizikové jsou psychicky náročné a pomáhající profese, například jde o zdravotní sestry, lékařky či právničky a podobně. Riziko bylo také zjištěno u tzv. zelených vdov, což jsou osamělé ženy bohatých mužů, jejichž manželé bývají málo doma, nebo u žen, které trpí depresí nebo i takzvaným syndromem opuštěného hnízda.

Syndrom opuštěného hnízda. Proč mnohá manželství po odchodu dětí procházejí krizí?

Populace žen závislých na alkoholu bohužel také mládne. Zatímco v minulosti se průměrný věk alkoholiček pohyboval kolem 30–40 let, dnes tato hranice postupně klesá. A čím dříve začne mladá žena pít, tím pak vzniká vyšší pravděpodobnost závislosti.

Odborníci rovněž upozorňují na nebezpečný fenomén tzv. nárazového pití, který u žen rovněž zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, sexuálně přenosných chorob, vysokého krevního tlaku a srdečních problémů nebo nechtěného těhotenství, uvádí článek o historii adiktologie 1. LF UK.

Alkoholismus v rodině ovlivní několik generací

Podle odborníků je opravdu velmi vysoká pravděpodobnost dědičnosti u závislostí na alkoholu. Přes 30% žen alkoholiček má otce nebo matku, kteří byli, nebo stále jsou, závislí na alkoholu. Pokud tyto ženy nemají dost pevnou vůli a nezačnou samy pít, dostávají se z bláta do louže a berou si za své životní partnery alkoholiky. Tím se pití v rodině neustále opakuje, navíc ženy často čelí domácímu násilí. Tyto ženy tedy znovu žijí ve stejném vzorci, v jakém vyrůstaly, a totéž se pak týká jejich dětí.

Alkohol a rakovina prsu spolu úzce souvisí

Rakovina prsu a alkoholismus mají skutečně mnoho společného. Příčiny rakoviny prsu nejsou jednoznačně definovány, ale uvádí se dědičný faktor, velká míra stresu a také alkoholismus u žen. Není ani ničím neobvyklým – a často se to uvádí – že rakovinou prsu snadněji onemocní ženy, které o někoho pečovaly. Jak tedy souvisí alkohol a rakovina prsu?

Jak na samovyšetřování prsu? Byli jsme na školení od profesionálů

Když opomeneme pádné důvody žen k pití, jimiž často bývá deprese a stres, což jsou už samy o sobě faktory, které mohou spustit i vážné onkologické onemocnění, alkohol v těle ženy ovlivňuje tvorbu hormonů a způsobuje nerovnováhu. Může do jisté míry i zvyšovat hladinu hormonu prolaktinu a také v těle produkovat toxický acetaldehyd. Tyto látky mohou pak rovněž souviset s větším rizikem vzniku onkologického onemocnění. Na základě provedených odborných lékařských studií bylo tedy skutečně v několika souvislostech potvrzeno, že alkoholismus u žen zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu.

Alkoholismus a rizika závislosti u žen

Kromě vysokého rizika onemocnění rakovinou prsu, alkoholismus může za většinu různých úrazů, z nich některé mohou být i vážné nebo smrtelné. Alkoholismus také zvyšuje vznik kardiovaskulárních onemocnění a riziko cévní mozkové příhody. Ženy alkoholičky mohou mít mnohé nervové a duševní poruchy a větší sklony k následkům naprostého vyčerpání vitamínů a minerálů v organismu, které nadměrné užívání alkoholu ničí. Následkem pak mohou být i vážnější nervové či metabolické poruchy, poruchy vstřebávání živin, osteoporóza a podobně. Jedná se zejména o vitamíny skupiny B a také hořčík a vápník.

Vitamíny skupiny B. Proč nám dnes chybí např. vitamin B12 a co nám hrozí?

Léčba závislosti na alkoholu u žen a možnosti pomoci

Odborníci v oblasti léčby alkoholismu u žen ještě stále zaznamenávají předsudky, navíc jsou pacientky laickou i odbornou veřejností často stigmatizovány. „Proto se ženy, u nichž je závislost na alkoholu vnímána negativněji než u mužů, často obávají vystoupit z anonymity a vyhledat odbornou pomoc. Přitom závislost na alkoholu se u nich rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu než u mužů. K překážkám v léčbě patří také jejich těhotenství či péče o dítě,“ vysvětluje PaedDr. Jiří Heller, psychoterapeut ženského lůžkového oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve výše zmíněném článku o historii adiktologie.

Pokud si žena přizná závislost a chce se léčit, začíná běh na dlouhou trať. Léčebný postup má několik fází. První fáze, tzv. základní léčba, trvá přibližně tři měsíce. Tato doba může být prodloužena. Léčba zahrnuje psychoterapii, pracovní terapii, relaxační techniky a sport. V některých případech je využívána farmakoterapie – například disulfiram (antabus), který po současném požití s alkoholem vyvolává silně nepříjemné a dramatické fyzické příznaky v podobě nevolnosti a dalších symptomů. Antabus se také začal v současné době prozkoumávat jako možný lék při rakovině. Jako pozitivní se u léčby alkoholismu jeví také využití rodinné terapie, kdy je po určitou dobu léčby přítomen rodinný příslušník.

Po skončení první fáze nastupuje doléčovací program, který probíhá většinou ambulantní formou. Jestliže žena setrvá v doléčovacím programu pět let má přibližně 90% šanci na udržení abstinence. Pokud se rozhodne odejít z programu dříve, její šance se snižuje na 10%.

Léčba alkoholismu u žen může být ve většině případech úspěšná, je však nutné ji zahájit včas. Pomoc a potřebné informace lze také najít na stránkách www.alkoholpodkontrolou.cz.

Ohodnoťte tento článek:
5
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Léčba alkoholismu u žen. Jak souvisí závislost na alkoholu s rakovinou prsu?