Menu
WomanOnly
Zábava a volný čas

Arteterapie či antistresové omalovánky vám pomohou překonat trauma či zvýšit sebevědomí

Umělecké terapie mají svůj smysl. Pomáhají lidem zcela přirozenou cestou odblokovat mnohá traumata, fobie, úzkosti nebo třeba i jiné zdravotní a psychické problémy. Možnost vyjádřit skrze umění své skutečné pocity a pohnutky, vynést je ven na světlo, pomáhá člověku mnohé si uvědomit. V arteterapii nemusíte umět kreslit, stačí jen otevřít se procesu tvoření. Tato metoda je také velice vhodná pro malé děti.

Arteterapie pomáhá dětem

Možností jak pracovat s lidskou psychikou, je celá řada. I současná medicína už bere v potaz psychosomatiku a nepopírá vliv duševního rozpoložení člověka na skutečné fyzické problémy. Arteterapie umožňuje zpracovat takové obsahy z podvědomí člověka, které by mu mohly dlouhodobě škodit, anebo jej trápit. Důsledkem nevyřešených problémů a nahromaděného stresu bývá často i fyzická nemoc.

Tato šetrná metoda nabízí citlivou pomoc v nejrůznějších případech fyzických i psychických potíží, nezpracovaných traumat, stresu, úzkostí, depresí, nedostatku sebevědomí i nejrůznějších fobií. Pracuje s lidmi různého věku, seniory i velmi malými dětmi, pro které je kresba zcela přirozená.

Pomoct může i v méně závažných případech, například k vyjádření a uvolnění emocí, porozumění sobě i druhým, při potížích s komunikací a sebevyjádřením. Je přínosem pro terapeuty, ale rovně pro pedagogy a rodiče. Umožňuje také navázat kontakt s postiženým nebo autistickým dítětem, což má nesporný přínos.

Jak zvládnout ženské problémy? Vyzkoušejte ženské kruhy

Kresba stromu a lidské postavy

Možná jste se někdy v minulosti setkali s kresbou stromu nebo lidské postavy. Používá se při psychologické diagnostice dětí i dospělých. Také arteterapie s těmito testy pracuje. Dospělý člověk nebo dítě mají za úkol nakreslit na papír libovolnou lidskou postavu nebo strom. Je na každém, jakým způsobem svůj obrázek ztvární. Není vůbec rozhodující dokonalost kresby a to, zda člověk umí kreslit. Psychologové si při své analýze všímají různých detailů, ze kterých dokáží ledacos odvodit.

Na základě toho lze zjistit mnoho podrobností o celé osobnosti, emocích, prožitých zkušenostech, povahových vlastnostech, temperamentu i případných traumatech. Terapeut pečlivě sleduje průběh celého tvůrčího procesu a při vyhodnocování se také vyptává na různé doplňující otázky. Člověk se tak může dozvědět o tom, jak vlastně vnímá sám sebe, kým je a kam směřuje, za koho se považuje nebo co z jeho minulosti jej ovlivňuje nebo trápí, a samozřejmě také najít řešení své situace.

Kresba dveří, domu a začarované rodiny

Další zajímavé diagnózy poskytuje kresba domu nebo dveří, které se často doporučují v případě dětí. Z těchto kreseb se často dozvíme o celkové rodinné situaci, například i o tom, co vlastně pro dítě představuje pojem bezpečí, a zda má tuto základní potřebu uspokojenou.

Proměny žen s rakovinou. Vizážistka jim pomáhá získat zpět sebevědomí

Kresba začarované rodiny je test, při kterém dítě dostane za úkol nakreslit členy své rodiny, které někdo začaroval do podoby zvířete. Takto se dá zjistit postavení konkrétních členů v rodině i jejich vzájemné vztahy, sebevědomí dítěte, kdo ke komu má důvěru nebo kdo pro koho představuje případné nebezpečí.

Osoba, která trhá jablko ze stromu

Jedním z dalších diagnostických testů je úkol nakreslit někoho, kdo trhá jablko ze stromu. Zkuste si představit, že i z takového obrázku se dá vypozorovat spousta detailů, které mají svůj význam.

Mandaly, barvy a využití prostoru

Arteterapie pracuje také s barvami a s využitím prostoru papíru. Terapeut si všímá, po kterých barvách saháte nejčastěji, i která místa papíru jsou více zaplněná. Každá barva má svůj symbolický význam a na základě rozvržení obrázku je možné provést analýzu dle švýcarského psychoanalytika C. G. Junga. Ten se rovněž velmi zabýval mandalami, které mají svůj léčebný potenciál.

Arteterapie nepracuje pouze s diagnostikou, ale také přímo terapeuticky působí, a to buď v rámci individuální nebo skupinové terapie. Zájemci o tento druh terapie si mohou nakreslit konkrétní životní situaci, vzpomínku, své přání nebo třeba sen, který se jim opakovaně zdává.

Jak být sebevědomá? Nejdůležitější změny k pokroku

Antistresové omalovánky pro domácí pohodu

Pokud si chcete vyzkoušet, jak taková arteterapie funguje, ještě předtím než se rozhodnete absolvovat nějaký seminář nebo vyhledat zkušeného arteterapeuta, kupte si nějaké pěkné antistresové omalovánky a zkuste se jim doma věnovat, jakmile budete mít chvilku pro sebe. I docela obyčejné vybarvování cíleně zvolených obrázků nebo mandal a práce s barvičkami, může člověku přinést nejen estetický a tvůrčí zážitek, ale pomoci mu se zrelaxovat, zklidnit se a odblokovat stres a napětí.

Ohodnoťte tento článek:
5
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Arteterapie či antistresové omalovánky vám pomohou překonat trauma či zvýšit sebevědomí