×
WomanOnly

OSVČ, ošetřovné a další finanční výpomoc státu v době koronaviru. Víte, na co máte nárok a kde si požádat?

správa rodinných financí

Pandemie koronaviru připravila spoustu lidí o zdroj příjmů v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a mnoha opatřeními nařízenými vládou. Někteří podnikatele museli zavřít své provozovny a nemají ani z čeho platit nájem, ani vyplácet mzdy svým zaměstnavatelům. Rodiče s dětmi a matky samoživitelky navíc nyní potřebují řádně a celodenně pečovat o své děti, které nemohou chodit do školy. Jak může v této situaci pomoci stát a jaké úlevy vláda přislíbila?

Úlevy pro podnikatele: Vláda slibuje bezkontaktní a rychlé vyřízení

V interaktivním zpravodajském pořadu ČT24 90´na téma Pomoc rodinám v době epidemie zazněla spousta podstatných informací z úst ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové /ČSSD/. Spolu s dalšími kolegy promluvila také o hlavních úlevách, které nyní čekají podnikatele. O které úlevy se jedná a jakým způsobem se budou řešit?

Pojištění OSVČ

V prvé řadě je schválena úleva hrazení základních záloh sociálního a zdravotního pojištění OSVČ. Jedná se o měsíční částku 2544,- Kč v případě sociálního pojištění a částku 2352,- Kč v případě zdravotního pojištění. Tyto částky, které tvoří souhrnně 4896,- Kč nemusí podnikatelé platit již od března po dobu následujícího půl roku, tedy až do srpna. Stačí je přestat posílat. Pokud již někdo zálohy za březen zaplatil, automaticky se převádí na měsíc září. Při ročním vyúčtování se pak zjistí, zda podnikateli nebudou vypočteny vyšší zálohy, jejichž rozdíl by pak doplatil. Základní sazba na pojištění po stanovenou dobu půl roku však není žádný dluh nebo odklad splátek a podnikatel tuto částku uhradit příslušným úřadům nemusí.

Odklad placení nájmu provozoven OSVČ

Kromě úlevy na sociálním a zdravotním pojištěním se řeší odklad placení nájmu provozoven až na dobu půl roku. Je na každém pronajímateli konkrétních prostor, nakolik bude vůči svému nájemci vstřícný. Někteří majitelé prostor, zejména města, odpustili podnikatelům, kteří museli své provozovny zavřít, uhrazení nájmu po dobu dvou kritických měsíců, tedy března i dubna. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) 30. března uvedl, že podnikatelé si mohou požádat o odklad placení nájmu na dobu půl roku. Splátky pak mohou postupně dávat dohromady až po dobu následujících dvou let.

Daňové přiznání za rok 2019

V době pandemie koronaviru se také posouvá termín odevzdání daňového přiznání, a to až do 4. srpna, samozřejmě bez penále.

Jednorázový příspěvek 15 000,- Kč pro podnikatele už neplatí

Podnikatelům, kteří museli uzavřít své provozovny, vláda nabízela jednorázovou každoměsíční pomoc ve výši 15 000,- Kč. Její vyřízení by údajně mělo být bezkontaktní, rychlé a snadné. Stačí jen vyplnit příslušné webové formuláře. Všechny kroky prý lze zvládnout od stolu. Ale bohužel aktuálně k 31. březnu došlo ke změnám. Vláda namísto toho navrhuje jednorázový příspěvek ve výši 25 000,- Kč, a to pouze pro podnikatele, kteří splňují podmínky získání tohoto příspěvku. Pozitivem je, že tento příspěvek mohou získat i podnikatele, kteří mají živnost jako vedlejší příjem.

Podmínkou získání jednorázového příspěvku pro OSVČ ve výši 25 000,- Kč, kteří ztratili možnost vykonávat svou činnost kvůli uzavření provozovny nebo mají k tomu ztížené podmínky, je minimální roční příjem za loňský rok 2019 180 000,- Kč a minimální měsíční příjem 15 000,- Kč. Získat jej bude možné ještě v dubnu. Ti, kteří už to vzdali a odešli na úřad práce mají prostě smůlu. Ovšem pozor! Tento návrh ministryně financí Aleny Schillerové ještě neschválili poslanci a senát a nepodepsal jej prezident. K projednání by měla dojít 7. dubna. Můžeme počítat s tím, že se tyto návrhy mohou ještě mnohokrát změnit.

Ošetřovné pro rodiče v době koronakrize

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová také hovořila o ošetřovném pro rodiny s malými dětmi, které se také týká OSVČ s malými dětmi, a to přestože si podnikatelé neplatí nemocenské pojištění. Podnikatelé mají samozřejmě nárok na vše, co jim náleží. V případě ošetřovného pro rodiče, kteří pečují o děti do 13 let, stačí jen správně vyplnit příslušný formulář, sehnat si potvrzení ze školy, kterou dítě navštěvuje, formulář vytisknout, podepsat a naskenovaný odeslat elektronickou poštou svému zaměstnavateli. Ve všech případech se preferuje rychlé a bezkontaktní elektronické podání žádosti. V pobírání ošetřovného se rodiče mohou střídat.

Příspěvky pro OSVČ s dětmi vyplácí ministerstvo průmyslu, je třeba se tedy obrátit na příslušný živnostenský úřad. O příspěvek pro podnikatele, kteří nemohou vykonávat svou podnikatelskou činnost kvůli řádné a celodenní péči o děti do 13 let, se může na živnostenském úřadě požádat od 1. dubna doložením čestného prohlášení. Příspěvek má činit 424,- Kč na den.

O ošetřovného mohou žádat i ti OSVČ, jejichž partneři pobírají jiné dávky, např. rodičovský příspěvek, jsou v pracovní neschopnosti atd. Nesmí ale dojít k souběhu dávek na téže dítě. Pokud tedy např. manželka podnikatele pobírá rodičovský příspěvek na nejmladší dítě a v rodině je ještě jiné dítě, na které tento rodič příspěvek nepobírá, může si živnostník požádat o ošetřovné na starší dítě.

Matky samoživitelky a placení výživného

Matky samoživitelky si také mohou požádat o dávky mimořádné okamžité pomoci, a to v případě, kdy se ocitly díky současné situaci bez příjmů, jsou v hmotné nouzi a pečují o děti. O dávku je třeba požádat na úřadě práce, kde se celá záležitost individuálně prošetří. Je nutné doložit potřebné informace a vyplnit příslušný formulář. Úřad práce je pak schopen reagovat rychle, i v řádu dnů. Kromě toho existují další obvyklé možnosti pomoci jako jsou přídavky na dítě, příspěvek na bydlení a podobně.

V případě dlužného výživného ministryně Maláčová slibuje, že se bude zabývat otázkou, jak matkám dětí, na které druhý rodič neplatí výživné déle než 4 měsíce, v této situaci poskytnout rychlou pomoc tak, aby za neplatiče výživného ženě výživné uhradil stát. Obvyklým postupem je podání trestního oznámení a žádost na exekuci dotyčného neplatiče, přičemž vše pak řeší a vymáhá stát. V době koronakrize je možný odklad exekuce, ale nemělo by se to vztahovat na neplatiče alimentů.

Propouštění zaměstnanců a program Antivirus

Ondřej Muravecký, vedoucí oddělení hmotné nouze a státní sociální podpory, uvedl, že nezaměstnanost a propouštění zatím ve zvýšené míře nehrozí. Zatím se údajně pohybujeme ve standardu. Stát se snaží pomoci podnikatelům, kteří mají zaměstnance tak, aby nedošlo k masivnímu propouštění. Pomoci mají příspěvky na mzdy zaměstnavatelů, které nabízí program Antivirus.

Ministryně Maláčová vysvětlila, že cílem programu Antivirus je ošetření zvýšeného rizika propouštění zaměstnanců kvůli současné koronakrizi. Podnikatelé, kteří mají díky pandemii koronaviru uzavřené provozovny a nemohou vykonávat svou podnikatelskou činnost, stát nabízí zpětné vyplacení 80 % mzdy na jednoho zaměstnance, který samozřejmě dostane svou obvyklou výplatu hrubé mzdy. U podnikatelů, kteří mají omezený provoz či ztížené podmínky vykonávání své obvyklé práce činí procentuální výše příspěvku 60 % na mzdu jednoho zaměstnance. Zároveň je nutné, aby se 100 % dodržoval zákoník práce, nelze například požadovat částku pro zaměstnance, který se nachází ve výpovědní lhůtě a podobně.

Vláda ve všech případech slibuje co nejmenší byrokracii a rychlé jednání. Je třeba nabízených možností nezneužívat a skutečně dodržovat nastavené podmínky vyplácení úlev pro podnikatele, které se hradí z veřejných prostředků. Ministryně Maláčová si v rozhovoru lidsky posteskla, že dostává spoustu dopisů a skutečně se jedná o souboj nervů. Zároveň přislíbila maximální možnou pomoc, a to svým oblíbeným přirovnáním k postupnému propojování jednotlivých vagonů, které tvoří jeden vlak. Jde jí o hladký průběh, harmonii, spolupráci a symbiózu.Diskuse

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*