×
WomanOnly

Plicní embolie – naučte se rozpoznat příznaky „plicního infarktu“

Plicní embolie
Zdroj: Shutterstock

Plicní embolie je onemocnění, které může v akutní formě nápadně připomínat srdeční infarkt. I u ní jde o velice nebezpečný stav a její včasné rozpoznání může zachraňovat životy. Přečtěte si, jaké jsou příznaky plicní embolie a kdo je jí nejvíce ohrožen.

Embolie bývá následkem trombózy

Podívejme se nejdříve, jak k plicní embolii dochází. Plicní embolii zpravidla předchází trombóza v dolních končetinách. Trombóza je jednoduše řečeno stav, kdy se v krevní cévě z různých příčin zformuje krevní sraženina (tzv. trombus) a zůstává na cévní stěně. Pokud se však dá tato krevní sraženina do pohybu a putuje krevním oběhem, pak je to už embolie (přesněji řečeno tromboembolie). Jelikož mají naše krevní cévy v různých částech těla různou tloušťku, hrozí, že dojde k jejich ucpání. Pokud embolie vznikne v tepně, může to vést k infarktu myokardu nebo k mrtvici. Pokud naopak vznikne v žíle, vede to právě k plicní embolii.

Krevní sraženina (trombus) u plicní embolie většinou pochází z oblasti nohou či pánve, odkud se krevním oběhem dostane do plic. V plících dojde k zablokování hlavní plicní tepny, případně jen některé z jejích menších větví. Kvůli nedostatečnému zásobování kyslíkem pak může dojít k nevratnému poškození části plic, ve vážnějších případech k náhlému úmrtí.

Ve vzácnějších případech není embolie způsobena krevní sraženinou (trombem), nýbrž tukem, bublinou vzduchu, plodovou vodou, nádorovými buňkami nebo nějakým cizím tělesem.

Trombóza při cestování letadlem ohrožuje 2 % lidí. Jak jí předejít?

Rizikové faktory plicní embolie

Rizikovými faktory jsou v podstatě všechna onemocnění a okolnosti, kdy hrozí vznik krevních sraženin v cévách. Jde například o kardiovaskulární choroby, různé typy rakoviny (zejména průdušek, slinivky, střev, břicha a prsu), chirurgická operace, obezita či těhotenství abychom jmenovali ty nejčastější.

Rizikovým faktorem je i kouření a užívání hormonální antikoncepce, případně i doplňování estrogenu z jiných důvodů. Obzvláště ohroženou skupinou jsou však ženy a dívky, které kouří a zároveň užívají hormonální antikoncepci – nehledě na věk ani na množství vykouřených cigaret. Kromě embolie plic jsou navíc ohroženy i podstatně vyšším rizikem infarktu či cévní mozkové příhody a měly by alespoň s jednou z těchto věcí přestat. Není výjimkou, že takto končí v nemocnici i mladé ženy kolem dvaceti let.

Plicní embolii může zapříčinit i covid či cesta letadlem

Nově se teď ukazuje, že rizikovým faktorem by mohl být i COVID-19, přičemž samotná plicní embolie může nastat až několik měsíců po prodělání nemoci. Podrobnější vědecká data o četnosti výskytu se však ještě sbírají.

Protože krevní sraženina plicní embolie pochází většinou z oblasti dolních končetin, příčinou může být také dlouhá nehybnost nohou, ať už kvůli sádře, upoutání na lůžko, nebo třeba při obzvláště dlouhých cestách dopravními prostředky. Jedná se mimochodem o překvapivě častý problém při cestování letadlem.

Trombóza při cestování letadlem ohrožuje 2 % lidí. Jak jí předejít?

Příznaky plicní embolie

Příznaky plicní embolie vychází ze skutečnosti, že došlo k akutnímu ucpání cév a plíce se začínají poškozovat v důsledku nedostatku kyslíku. To se projeví těmito symptomy:

  • náročné dýchání až lapání po dechu
  • bodavá bolest v hrudníku, obzvláště při nádechu
  • kašel
  • vykašlávání krve
  • zvýšený tep
  • horečka a nadměrné pocení
  • bolest nohy či otok v důsledku trombózy
  • modrání rtů či prstů v důsledku nedostatku kyslíku v krvi

U různých jedinců se jednotlivé příznaky mohou lišit podle toho, jak velká část plic je zasažena a zda již netrpí nějakým jiným plicním či srdečním onemocněním. Vzhledem k závažnosti plicní embolie je třeba při příznacích okamžitě volat záchranku.

Léčba plicní embolie

Léčba plicní embolie pak spočívá v odstranění krevní sraženiny. Podle závažnosti případu se tak činí pomocí léků na snížení srážlivosti krve, speciální infuzí nebo chirurgickým zákrokem.

Jak se Vám líbil tento článek?

Jak se Vám líbil tento článek?


Diskuse

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*