Menu
WomanOnly
Nemoci a jejich příznaky

Plicní embolie – naučte se rozpoznat příznaky „plicního infarktu“

Petr Gorás

Petr Gorás

15. 11. 2021

Plicní embolie je onemocnění, které může v akutní formě nápadně připomínat srdeční infarkt. I u ní jde o velice nebezpečný stav a její včasné rozpoznání může zachraňovat životy. Přečtěte si, jaké jsou příznaky plicní embolie a kdo je jí nejvíce ohrožen.

Embolie bývá následkem trombózy

Podívejme se nejdříve, jak k plicní embolii dochází. Plicní embolii zpravidla předchází trombóza v dolních končetinách. Trombóza je jednoduše řečeno stav, kdy se v krevní cévě z různých příčin zformuje krevní sraženina (tzv. trombus) a zůstává na cévní stěně. Pokud se však dá tato krevní sraženina do pohybu a putuje krevním oběhem, pak je to už embolie (přesněji řečeno tromboembolie). Jelikož mají naše krevní cévy v různých částech těla různou tloušťku, hrozí, že dojde k jejich ucpání. Pokud embolie vznikne v tepně, může to vést k infarktu myokardu nebo k mrtvici. Pokud naopak vznikne v žíle, vede to právě k plicní embolii.

Krevní sraženina (trombus) u plicní embolie většinou pochází z oblasti nohou či pánve, odkud se krevním oběhem dostane do plic. V plících dojde k zablokování hlavní plicní tepny, případně jen některé z jejích menších větví. Kvůli nedostatečnému zásobování kyslíkem pak může dojít k nevratnému poškození části plic, ve vážnějších případech k náhlému úmrtí.

Ve vzácnějších případech není embolie způsobena krevní sraženinou (trombem), nýbrž tukem, bublinou vzduchu, plodovou vodou, nádorovými buňkami nebo nějakým cizím tělesem.

Žilní trombóza dolních končetin: Riziko se zvyšuje v těhotenství

Rizikové faktory plicní embolie

Rizikovými faktory jsou v podstatě všechna onemocnění a okolnosti, kdy hrozí vznik krevních sraženin v cévách. Jde například o kardiovaskulární choroby, různé typy rakoviny (zejména průdušek, slinivky, střev, břicha a prsu), chirurgická operace, obezita či těhotenství abychom jmenovali ty nejčastější.

Rizikovým faktorem je i kouření a užívání hormonální antikoncepce, případně i doplňování estrogenu z jiných důvodů. Obzvláště ohroženou skupinou jsou však ženy a dívky, které kouří a zároveň užívají hormonální antikoncepci – nehledě na věk ani na množství vykouřených cigaret. Kromě embolie plic jsou navíc ohroženy i podstatně vyšším rizikem infarktu či cévní mozkové příhody a měly by alespoň s jednou z těchto věcí přestat. Není výjimkou, že takto končí v nemocnici i mladé ženy kolem dvaceti let.

Plicní embolii může zapříčinit i covid či cesta letadlem

Nově se teď ukazuje, že rizikovým faktorem by mohl být i COVID-19, přičemž samotná plicní embolie může nastat až několik měsíců po prodělání nemoci. Podrobnější vědecká data o četnosti výskytu se však ještě sbírají.

Protože krevní sraženina plicní embolie pochází většinou z oblasti dolních končetin, příčinou může být také dlouhá nehybnost nohou, ať už kvůli sádře, upoutání na lůžko, nebo třeba při obzvláště dlouhých cestách dopravními prostředky. Jedná se mimochodem o překvapivě častý problém při cestování letadlem.

Trombóza při cestování letadlem ohrožuje 2 % lidí. Jak jí předejít?

Příznaky plicní embolie

Příznaky plicní embolie vychází ze skutečnosti, že došlo k akutnímu ucpání cév a plíce se začínají poškozovat v důsledku nedostatku kyslíku. To se projeví těmito symptomy:

  • náročné dýchání až lapání po dechu
  • bodavá bolest v hrudníku, obzvláště při nádechu
  • kašel
  • vykašlávání krve
  • zvýšený tep
  • horečka a nadměrné pocení
  • bolest nohy či otok v důsledku trombózy
  • modrání rtů či prstů v důsledku nedostatku kyslíku v krvi

U různých jedinců se jednotlivé příznaky mohou lišit podle toho, jak velká část plic je zasažena a zda již netrpí nějakým jiným plicním či srdečním onemocněním. Vzhledem k závažnosti plicní embolie je třeba při příznacích okamžitě volat záchranku.

Léčba plicní embolie

Léčba plicní embolie pak spočívá v odstranění krevní sraženiny. Podle závažnosti případu se tak činí pomocí léků na snížení srážlivosti krve, speciální infuzí nebo chirurgickým zákrokem.

Ohodnoťte tento článek:
3,5
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Plicní embolie – naučte se rozpoznat příznaky „plicního infarktu“