Menu
WomanOnly
Esoterika

Věštění s I ťingem vám otevře nové obzory poznání. Co k němu budete potřebovat?

Už jste se někdy setkali s věšteckým orákulem I ťing? Tento složitý a dobře propracovaný systém vychází z velmi staré čínské tradice a hluboké moudrosti. Dá se s ním ale pracovat i jednoduše, záleží na vás, nakolik budete chtít do podstaty I ťingu proniknout.

Co je I ťing a Kniha proměn?

I ťing patří mezi nejstarší knihy na světě. Pochází přibližně z doby 2 tisíce let př. n. l. a pojednává o staré čínské moudrosti. I znamená v čínštině slovo chameleon, který je také symbolem proměny, ťing označuje pojednání nebo knihu, proto se také pro I ťing objevuje označení Kniha proměn, což vlastně toto spojení v doslovném významu znamená. A z čeho se vlastně taková Kniha Proměn skládá?

Tvoří ji 64 hexagramů, které v sobě mají dva trigramy. Jejich základem jsou plné a přerušované čáry. Ty označují základní tok protikladných energií jin a jang. Zatímco pro jang je tu plná čára, jinovou energii označuje čára přerušovaná. V tomto učení je obsažena veškerá stará čínská moudrost jednoduše shrnutá do těchto grafů. Protikladné energie jin a jang jsou symbolem života a představují noc a den, ženství a mužství, ano a ne. Jedním z autorů, který se učením I ťing zabýval a opatřil Knihu proměn komentáři a vysvětlivkami byl významný čínský učenec a filozof Konfucius (551 – 479 př. n. l. ). Kniha Proměn obsahuje také Deset křídel, což jsou různé komentáře nebo výklady znamení.

I ťing zároveň také slouží k věštění jako věštecké orákulum. Snadno tak můžete dostat odpovědi na své otázky. Ukázat se vám může celkem 64 rozdílných archetypálních situací. Toto věštění probíhá podle základních pravidel a přirozených zákonitostí vyplývajících z proměny života, neustálého koloběhu, změny a nahodilosti, analogie a synchronicity.

Kniha proměn také zaujala mnohé evropské učence, a to zejména na počátku 20. století. Jedním za známých nadšenců pro I ťing byl švýcarský psychoanalytik C. G. Jung (1975 – 1961), ale například také filozof G. W. Leibniz (1646 – 1716).

Věštění z křišťálové koule vyžaduje absolutní koncentraci a dobrý vnitřní zrak. Chcete to vyzkoušet?

Co jsou trigramy I ťingu?

Každý hexagram tvoří dva trigramy, tedy soubory tří čar. Plné a přerušované čárky se vždy zapisují odspodu. Trigramy mají také své jednotlivé významy, bývají označovány jako nebe 1, země 5, oheň 7, voda 3, hrom 2, hora 4, jezero 8 a vítr 6. Představují symboliku základních prvků života. Trigramy se také dají vykládat zvlášť a ve vztahu k dalším náležitostem.

Jak věštit podle I ťingu?

Máme pro vás návod, jak snadno věštit podle orákula Knihy proměn. Potřebovat k tomu ale budete alespoň základní významy hexagramů Knihy proměn, které můžete objevit v mnoha popularizovaných knížkách a příručkách o I ťingu. Dále je nutné naprosto přesně formulovat otázku, to je základ. A pak už je jen potřeba zjistit, který hexagram je pro vás ten pravý a o čem vypovídá.

K výkladu je dobré vlastnit I ťing karty, 3 čínské mince nebo kostky. Ale není to vždy pravidlem, způsobů jak věštit, je hned několik:

  • vystříhejte z tvrdého kartonu stejně velké kartičky nebo kolečka a na ně napište jednotlivá čísla od 1 do 64 nebo si na ně nakreslete jednotlivé hexagramy, dejte je do látkového či koženého pytlíku, pořádně zamíchejte a můžete v rámci věštby táhnout jedno číslo či jeden hexagram jako odpověď na svou otázku
  • známou a nejpoužívanější možností je věštění ze tří mincí, které si vysvětlíme dále
  • jednoduchou metodou je i házení kostkami, o kterém bude ještě řeč
  • pak mohou existovat I ťing karty o počtu 64 karet nebo o počtu 16 karet, s nimiž můžete dle návodu různě pracovat
  • I ťing se také věštil pomocí stébel, tento způsob je ale poněkud složitější

Věštění s kyvadlem. Jak jej vybrat a co všechno se s ním dá zjistit?

Věštění I ťing pomocí mincí

Připravte si 3 libovolné stejné mince. Nemusí jít o čínské mince, můžete si klidně třeba vzít koruny. Určete si předem, podobně jako u nás říkáme panna nebo orel, která strana mince bude jangová, a která jinová. Obvykle je strana označující hodnotu mince jangová a lichá, strana se znakem pak jinová a sudá, anebo si to prohoďte, to už je na vás. Pak budete mincemi házet.

Protřepejte mince v dlani nebo v kelímku a hoďte jimi. Zapište si výsledek, který logicky vyhodnotíte a dostanete tak první čárku výsledného hexagramu. Nezapomeňte, že lichá hodnota je jang, tedy tvoří plnou čáru, sudá jinová hodnota čáru přerušovanou. Hodit celkem musíte šestkát, abyste dostali šest čárek. Zapisují se odspodu.

Hodíte tři mince, z nichž dvě zůstanou číslem nahoře a jedna bude obrácená. Znamená to tedy, že převažuje hodnota jang, zapíšete tedy plnou čáru. Opět házíte znovu, tentokrát vám vyjdou tři obrácené strany, nad první plnou čáru si poznačíte druhou čáru přerušovanou. A tak postupujete ještě čtyřikrát, abyste dostali celkem šest čar výsledného hexagramu. Ten potom vyhledáte v knížce a přečtěte si výsledek vaší věštby.

Metoda házení mincemi

Další možností je využít známou techniku: liché číslo označte hodnotou 3 a sudé 2. Jakmile hodíte mincemi, proveďte ciferný součet a teprve výsledné číslo bude udávat to, jakou čárku zapíšete, podle toho, zda bude liché a tedy jangové, anebo sudé jinové. Vyjít vám mohou jen čísla 6, 7, 8 nebo 9. U této metody také vzniká za určitých okolností proměna na opačný výsledek, a sice u výsledných čísel 6 a 9.

Například když hodíte třikrát hodnotu jang, získáte číslo 9 a tedy se jedná o proměnu. Když hodíte dvakrát jang a jednou jin, dostanete číslo 8, tedy výsledek bude jinový a napíšete přerušovanou čáru a tak dále…

Metod, jak pracovat s orákulem I ťing je spousta, mnohé z nich jsou ještě složitější a berou také v potaz již onu zmiňovanou proměnu, která je vlastně podstatou všeho. To znamená, že můžete dostat jangový výsledek, který už je ale v procesu proměny a mění se tedy na jinový. Ve všech těchto případech vám pomůže příručka Knihy proměn, která vám umožní pochopit podrobná pravidla a zákonitosti orákula I ťing.

Tradiční čínská medicína využívá přirozenost protikladů. Když se tělo nachladí, má se zahřát

Věštění pomocí šesti kostek nebo jedné kostky

Hoďte šesti kostkami a zapište si výsledný ciferný součet všech kostek. Pokud bude lichý, udělejte plnu čáru, pokud sudý, udělejte čáru přerušovanou. Šestkrát opakujte a zapisujte odspodu. Jednodušší metoda je házet rovnou pouze jednou kostkou a zapisovat lichou či sudou hodnotu kostky.

Kniha proměn a významy

Příklad výkladu hexagramů a jejich základní symboliky podle Knihy proměn v překladu Oldřicha Krále:

1. hexagram: Čchien – Tvoření
2. hexagram: Kchun – Přijetí
3. hexagram: Čun – Rození
4. hexagram: Meng – Zrání
5. hexagram: Sü – Očekávání
6. hexagram: Sung – Svár
7. hexagram: Š‘ – Vojsko
8. hexagram: Pi – Spojení
9. hexagram: Siao-čchu – Podrobení malého
10. hexagram: Lü – Vykročení
11. hexagram: Tchaj – Prosperita
12. hexagram: Pchi – Úpadek
13. hexagram: Tchung-žen – Lidské společenství
14. hexagram: Ta-jou – Veliké držení
15. hexagram: Ťien – Skromnost
16. hexagram: Jü – Nadšení
17. hexagram: Suej – Následování
18. hexagram: Ku – Zkaženost
19. hexagram: Lin – Sblížení
20. hexagram: Kuan – Pozorování
21. hexagram: Š‘-chuo – Skousnutí
22. hexagram: Pi – Půvab
23. hexagram: Po – Odpadání
24. hexagram: Fu – Návraty
25. hexagram: Wu-wang – Nevinnost
26. hexagram: Ta-čchu – Podrobení velkého
27. hexagram: I – Čelisti
28. hexagram: Ta-kuo – Převaha velkého
29. hexagram: Kchan – Propadání
30. hexagram: Li – Záření
31. hexagram: Sien – Přitažlivost
32. hexagram: Cheng – Trvání
33. hexagram: Tun – Ústup
34. hexagram: Ta-čuang – Síla velkého
35. hexagram: Ťin – Pokrok
36. hexagram: Ming-i – Soumrak
37. hexagram: Ťia-žen – Rodina
38. hexagram: Kchuej – Vzdálení
39. hexagram: Ťien – Překážka
40. hexagram: Ťie – Uvolnění
41. hexagram: Sun – Ubývání
42. hexagram: I – Přidání
43. hexagram: Kuej – Rozhodnost
44. hexagram: Kou – Spojení
45. hexagram: Cuej – Shromáždění
46. hexagram: Šeng – Stoupání
47. hexagram: Kchun – Tíseň
48. hexagram: Ťing – Studna
49. hexagram: Ke – Převrat
50. hexagram: Ting – Kotel
51. hexagram: Čen – Bouře
52. hexagram: Ken – Stání
53. hexagram: Ťien – Plynutí
54. hexagram: Kuej-mej – Provdání
55. hexagram: Feng – Hojnost
56. hexagram: Lü – Putování
57. hexagram: Sun – Pronikání
58. hexagram: Tuej – Radost
59. hexagram: Chuan – Odloučení
60. hexagram: Ťie – Omezení
61. hexagram: Čung-fou – Vnitřní opravdovost
62. hexagram: Siao-kuo – Převaha malého
63. hexagram: Čchi-ťi – Ukončení
64. hexagram: Wej-ťi – Nedokončení

Zdroje: jung.sneznik.cz, boddo.cz; I-ťing : Kniha proměn. Překlad Oldřich Král. Praha: Maxima 1995 ; McElroy, M. I-ťing pro začátečníky. Praha: Dobrovský 2007

Ohodnoťte tento článek:
0
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Věštění s I ťingem vám otevře nové obzory poznání. Co k němu budete potřebovat?