Menu
WomanOnly
Sex a vztahy

Proč si narcističtí lidé rádi hrají na oběti a dokáží tak s námi snadno manipulovat?

Lidé se silnými narcistickými tendencemi jsou známí destruktivními sociálními vzory. Každý, kdo měl to neštěstí se s těmito lidmi potkat, si všimne, že jakmile se vyskytne konflikt nebo jakýkoliv druh nesouhlasu, mají narcističtí lidé sklon jednat nepříjemným, ale zároveň předvídatelným způsobem. Často si hrají na oběti a s lidmi šikovně manipulují.

5 hlavních narcistických rysů

1. Klam a popření

Narcisté nemohou bojovat s realitou, protože odporuje tomu, co oni považují za správné a to u nich spouští silné a bolestivé emoce. Jako mechanismus pro zvládání situace se naučí podvádět sami sebe. Situaci, která je ve skutečnosti reálná, vidí jako nereálnou. A funguje to i naopak.

To, co vlastně reálné není, berou jako realitu. Někdy situaci opravdu takto vnímají, jindy si jen vymyslí historku pro sebe i pro ostatní. Čím déle příběh vypráví, tím více mu také věří, dokonce i v případě, že není pravdivý. A nakonec mu skutečně uvěří.

2. Lhaní

Zatímco klam je spíše vnitřním procesem, lhaní a popírání je většinou zaměřené na jiné lidi. Své problémy si běžní lidé většinou řeší sami v sobě. Případně o svých potížích diskutují jen s blízkými lidmi nebo s psychologem prostřednictvím terapeutických sezení. Narcisté ale ve svém životě takové lidi nemají a své problémy sami řešit nechtějí. Potřebují totiž, aby jim dali druzí lidé za pravdu, projevili jim soucit a podpořili jejich nejistou sebeúctu.

Aby s nimi mohli ostatní lidé souhlasit, je nutné, aby narcista dokázal přesvědčivě lhát a bravurně prezentovat svůj příběh. Důležité je i to, aby druzí lidé nebyli schopni rozpoznat toxické tendence narcistů. Ve výsledku se pak narcista prezentuje jako dobrá, starostlivá a hodná osoba, zatímco druhý člověk je zlý, krutý, sobecký a nemorální.

3. Projekce

Nejběžnějším způsobem, jak narcisté vytvářejí alternativní příběhy, je projekce. Pokud řeknou, že druhá osoba na ně žárlí, pak si můžete být jistí, že právě narcista je ten, kdo je žárlivý. Jestliže budou tvrdit, že je na ně někdo krutý, pak víte, že narcista se k druhému člověku chová krutě.

To samé platí i o lhaní, podvádění, šikanování apod. Ať už se jedná o jakýkoliv případ, mechanismus spočívá v tom, že narcisté se ve své mysli snaží přisuzovat své vlastní nezdravé chování a charakterové rysy druhé osobě, protože tím od sebe odvedou pozornost a celkovou odpovědnost. Narcista se pak sám může cítit jako dobrý člověk.

Prožíváte buzeraci v práci? Naučte se bránit a stanovte si přípustnou mez

4. Rámování příběhu

Narcisté obvykle své příběhy zkracují, nebo z něj vypráví pouze určitou část. Většinou odprezentují jen tu pasáž, ve které dotyčná osoba špatně zareagovala. Své příběhy také rádi překrucují a používají různé eufemismy a klamy. Pokud se vás narcista bude snažit zastrašit, ale vy se jen tak nedáte, postaví svůj příběh na tom, že je obětí šikany.

5. Pomluvy a triangulace

Existuje několik způsobů, jak narcista využívá své lži a projekce. Jeho cílem je vždy obrátit ostatní proti vám v naději, že se nikdo nepokusí zjistit skutečnou pravdu. Jedním ze způsobů je tzv. triangulace. V psychologii triangulace znamená kontrolu a manipulaci v komunikaci mezi dvěma stranami. Souvisí s pomluvami, překrucováním pravdy a šířením nepravdivých informací.

Všímejte si narcistického chování

Pokud začnete zkoumat příběhy narcistů, brzy si všimnete, že jsou plné blbostí. Například pokud se zaměříte na staršího narcistického rodiče, který ostatním říká, jak mu jeho dospělé dítě neustále psychicky ubližuje, všimnete si, že se vlastně jedná o manipulaci s dítětem. A jakmile se dítě stane asertivnějším a přestane svému rodiči věnovat tolik času, peněz a pozornosti, vidí to rodič jako agresi. Cítí totiž, že tyto zdroje potřebuje a má na ně právo.

Pokud se tím budete zabývat dále, všimnete si, že narcističtí rodiče nerespektují své dospělé dítě a také manipulují s ostatními lidmi. Totéž platí v osobních vztazích i profesním světě. Narcista se chová toxicky, poškozená strana na to reaguje a snaží se ho zastavit. Narcista se pustí do odplaty tím, že přesvědčuje ostatní o vlastní nevině a vině druhé strany.

Jak se naučit se ovládat? Řešte konflikty efektivně a bez trapasů

Shrnutí a pár slov na závěr

Narcisté v zásadě neakceptují fakt, že nejsou skvělými lidmi. Jsou velmi křehcí a cítí se zlomeně ve chvíli, kdy musí čelit myšlence, že možná udělali něco špatného a zejména ve chvíli, kdy to vidí i jiní lidé. Pokud se něco takového přihodí, udělají narcisté vše, aby si udrželi obraz toho, že jsou dobří a druhá strana představuje opravdové zlo.

Potřebují potvrzení od ostatních lidí, že jejich klam je vlastně pravdivý. Aby toho dosáhli, vytváří nesmyslné, pomlouvačné a manipulativní vyprávění, pomocí kterého se snaží přesvědčit ostatní a přitáhnout si je na svou stranu. A protože mnoho lidí neodhalí skutečnou pravdu, popožene to narcistu k pomstychtivému chování.

Důsledkem pak často bývá, že jejich oběti strádají sociálně, finančně, emocionálně a někdy i fyzicky. Narcistu to ale nezajímá. Ve skutečnosti je v takové chvíli šťastný, protože cokoliv se dané osobě stane, je to podle něj výsledkem spravedlnosti.

Jak poznat manipulátora? Někdy to ženy zjistí až po letech manželství, říká psycholožka

Samozřejmě ne každý člověk vyprávění narcisty uvěří. Pokud máte dostatek psychologického vhledu, předchozích zkušeností nebo jste v tomto oboru vzdělaní, můžete se nepříjemným situacím vyhnout, minimalizovat škody a rychle s narcisy zpřetrhat vazby. Tím se lépe ochráníte před jejich nezdravými vlivy.

Ohodnoťte tento článek:
4,5
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Proč si narcističtí lidé rádi hrají na oběti a dokáží tak s námi snadno manipulovat?