Menu
WomanOnly
Snář

Sny o vodě aneb jakou symboliku má voda ve snech?

Spousta lidí mívá sny o vodě. Není divu, vždyť voda nás obklopuje v naší každodennosti a je to živel, který nutně potřebujeme k životu. Bez vody bychom nepřežili. Váže se k ní ale i mocná symbolika, čehož se dá krásně využít při výkladu snů. Snáře jsou plné informací, co znamená sen o kalné vodě, nebo když se topíme či se topí někdo nám velmi blízký. Pojďme si v tom udělat pořádek a vysvětlit si, jaký význam vlastně mohou sny o vodě mít.

Jakou symboliku má voda ve snech?

Voda ve snech symbolizuje naše emoce. Ty proudí a tečou stejně jako voda, která je proměnlivá a nestálá. Voda je ale i mocný vodič a nosič informací. Mění tvar, podle toho, zda je ve sklenici nebo třeba v říčním korytě. Mění i své skupenství. Setkat ve snech se tak můžeme jak s ledem, tak i s vroucí vodou, která se mění na páru. Voda též může být průzračně čistá, anebo kalná a špinavá, stojatá či přitékající. Tohle všechno je velice důležité pro určování symboliky při výkladu snů. Voda se též pojí s našim nevědomím a skrytými emocemi nebo traumaty.

Výklady snů o vodě pak již odpovídají tomu, o jaké vodě se nám vlastně zdálo. Může jít o sen, v němž plaveme s delfíny v průzračně čistém a ledovém oceánu, anebo o sen, ve kterém se topíme ve špinavé kaluži. Každý sen má pak individuální význam pro snícího. Ale už staré snáře poukazují například na symboliku kalné vody, jejíž význam až neskutečně přesně funguje pro každého, komu se o špinavé vodě zná. Tento význam je už tak zafixovaný, že se v podstatě už jen dědí po našich praprababičkách. A copak že ta špinavá voda vlastně znamená?

Sny o mrtvých. Chtějí se s námi spojit, anebo jde o obsahy naší mysli?

Co znamenají sny o špinavé vodě?

I když dneska nemůžeme věřit starým snářům a nemusíme se bát zrovna všech negativních výkladů snů takřka u každého symbolu, sny o špinavé vodě skutečně až překvapivě spolehlivě ukazují svůj jasný význam v širokém měřítku. Pokud se někomu zdá o špinavé vodě, obvykle to znamená nemoc, trápení, starosti a problémy. Tento sen má negativní význam a ve většině případů varuje člověka před nemocí jeho samotného nebo před nemocí někoho blízkého v rodině. Smysl to dává, protože negativní emoce, které špinavá voda představuje, vždy přinášejí jen nemoci a trápení. Jakmile člověka něco emocionálně rozhodí, obvykle pak onemocní.

Scénáře snů o kalné vodě pak mohou být různé. Můžeme ji jen vidět protékat, což je v tom lepším případě. Mnohem horší totiž je, když do ní spadneme, koupeme se v ní nebo se v ní dokonce topíme. To bývá opravdu předzvěst nemoci. Nemusí však jít o žádnou vážnou nemoc, ale klidně třeba jen obyčejné nachlazení, které nás na chvíli vyřadí z běžného provozu a oslabí naši sílu a energii.

Koupání v čisté a průzračné vodě ve snech

Naopak pozitivní význam při výkladu snů má koupání nebo plavání v průzračně čisté vodě. Tyto sny se obvykle pojí s velmi příjemnými a radostnými pocity a znamenají zdraví nebo uzdravení, očištění se od starých problémů či negativních emocí. Poukazují i na budoucí šťastné události spojené s pozitivními emocemi, například může jít i o nový vztah nebo početí dítěte. Pozitivní význam má také přitékající voda, která není stojatá. V ní je totiž pohyb a přirozené proudění, kdežto ve stojaté vodě už ledacos zahnívá.

Jak se naučit ovládat své sny

Co znamená plavat ve snu?

Plavat ve snu ve vodě znamená proplouvat svými pocity a informacemi z nevědomí. Může jít o potřebu zpracovat nějaké emoce, očistit se od něčeho, cítit svobodu nebo posílit umělecké a kreativní myšlení. Vše také záleží na celkovém ději a kontextu snu a na tom, zda jde o vodu čistou, průzračnou, anebo špinavou, ledově chladnou s kousky ledu, rozbouřené moře a podobně. Zásadní jsou také emoce, které v konkrétním snu prožíváme. Voda ve snech nám dost často umožňuje vyrovnat se s citovými zraněními a traumaty.

Pozitivní význam snů o vodě posilují i vodní tvorové, s nimiž se ve snech můžeme setkávat. Například může jít o delfíny nebo i bájné vodní bytosti, které mají svůj symbolický význam. Může jít také o archetypy, například o mořské panny a podobně.

Když se někdo topí ve vodě ve snu

Pokud spokojeně plaveme, je to ještě v pořádku. Horší by bylo, kdybychom se ve snu topili, anebo viděli topit se někoho blízkého, například naše dítě. Tyto sny bývají vždy plné silných emocí, které nám po probuzení dokážou rozhodit celý den. Když se nám topí ve snu dítě, jde o úzkostný sen, v němž se bojíme, že milovanou bytost ztratíme. Může jít o přirozený mateřský pud, ale i opodstatněné obavy vyplývající například z nepříznivé situace v realitě. Pokud se ve snu topí dítě v kalné vodě, měli bychom ho obzvláště opatrovat, může přijít nemoc nebo nějaký problém.

Incest ve snu. Proč se nám zdá o sexu s vlastní matkou?

Příklady snů o vodě z praxe:

„Zdálo se mi, že jsem se vyloženě propadla do kaluže na cestě, která se zdála být úplně normální kaluží, do níž jsem stoupla. Bohužel to byla past. Kaluž byla hluboká jako studna a plná špinavé vody. Ponořila jsem se hluboko a nemohla se z ní dostat ven. Stálo mě to všechny síly. Když jsem se konečně vydrápala ven, zhroutila jsem se na chodníku a lkala nahlas něco ve smyslu, proč mi nikdo nepomůže…” uvádí třiačtyřicetiletá žena, které se sen zdál krátce předtím, než onemocněla covidem-19 s dlouhodobějším průběhem nemoci. Před uzdravením se jí pak následně zdálo, že se koupe v čisté vodě.

„Měla jsem hrozný strach o svého malého syna. Viděla jsem ho v mladší podobě, než byl v současnosti, spadl do splavu a začal se topit. Myslela jsem, že zešílím, že o něj přijdu a že zemře,” uvádí žena, která se v době, kdy se jí zdál sen, rozváděla s manželem a řešila problém s tím, že syn půjde ke svému otci.

Autorka je odborníkem na výklad snů, www.osnech.cz

Ohodnoťte tento článek:
2,6
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Sny o vodě aneb jakou symboliku má voda ve snech?