Menu
WomanOnly
Nemoci a jejich příznaky

Syndrom explodující hlavy, chodící mrtvoly nebo cizí ruky. Znáte je?

Jsou různé podivnosti, nad kterými zůstává rozum stát. Přesto je na světě možné takřka cokoliv. Podivné příznaky, které si medicína nedokáže dost dobře vysvětlit, se označují jako syndromy. A není jich zrovna málo. Mezi nejznámější psychické syndromy patří například syndrom Alenky v říši divů, který se vyskytuje hodně u dětí, Münchhausenův syndrom, syndrom cizí ruky, syndrom explodující hlavy, syndrom chodící mrtvoly, Fregolliho syndrom, Stendhalův syndrom či Jeruzalémský syndrom. Co o nich víme?

Bizarní syndromy v psychiatrii

Syndromů existuje celá řada. Za syndrom bývá obvykle označován souhrn podivných příznaků nejasné příčiny, z nichž mnohé stejně rychle odejdou, jako přišly. Ne však vždy, některé s námi zůstávají už napořád. Syndromy bývají obvykle jednoduše a snadno pojmenované podle typických příznaků, anebo vědců, kteří je objevili či míst, ke kterým se váží. Mezi nejznámější psychiatrické syndromy patří níže uvedené syndromy, které si nyní představíme podrobněji.

Schizofrenii mi spustila šamanská ceremonie, říká Kristina Fišerová

Syndrom oživlé mrtvoly neboli Cotardův syndrom

Cotardův sydrom je velmi vážné duševní onemocnění, při němž se postižený domnívá, že již dávno zemřel. Může se projevovat i tak, že si člověk myslí, že mu chybí či odumírají konkrétní orgány, anebo již odumřely. Tento syndrom mohou mít pacienti se schizofrenií, ale také depresí či útlumovou fází bipolární poruchy. Pacient je nihilistický, má pocit, že nic nemá smysl, že je zkrátka mrtvý. Proto se obvykle ani nedokáže o sebe postarat, nezvládá základní hygienu, jsou zde i časté pokusy o sebevraždu.

Cotardův syndrom poprvé v roce 1880 popsal francouzský neurolog Jules Cotard, a to u pacientky, která věřila, že nemá trávicí soustavu, a proto umřela hladem.

Fregolliho syndrom

Fregolliho syndrom patří mezi paranoidní duševní poruchy. Postižený je přesvědčen o tom, že různé osoby v jeho životě jsou ve skutečnosti jedna a tatáž osoba, která jej pronásleduje a má pouze dokonalé převleky. Objevuje se u paranoidní schizofrenie nebo mánie, případně u poškození mozku. Syndrom je pojmenován podle italského umělce převleků Leopolda Fregoliho z 19. století.

Hypochondrie jako psychická porucha – jak poznáte, že jste hypochondr?

Capgrasův syndrom

Capgrasův syndrom se projevuje jako chybějící schopnost rozpoznávat obličeje, tudíž člověk nepoznává třeba ani sám sebe v zrcadle. To může souviset i s Cotardovým syndromem, takže se dotyčný může domnívat, že pakliže se nepoznává a nemá sám k sobě žádné emoce – je mrtvý. Pacient třeba známý obličej považuje za obličej nastraženého dvojníka, který jej pronásleduje. Opět se tento syndrom spojuje s paranoidní schizofrenií a poškozením mozku.

Syndrom dvojníka objevili v roce 1923 francouzští psychiatři Jean Rebout-Lachaux a Joseph Capgras, po němž je syndrom pojmenován.

Syndrom barona Prášila neboli Münchhausenův syndrom

Syndrom barona Prášila může být nebezpečný hlavně pro dítě, pakliže tímto syndromem trpí jeho rodič. Jedná se o předstírání nemoci nebo způsobování zdravotních potíží a vyhledávání lékařské péče. Rodič může například navozovat a způsobovat zdravotní obtíže u dítěte a následně vyhledávat lékařskou pomoc. Postižený člověk je přesvědčen, že je jeho dítě vážně nemocné, a pokud by tomu snad tak nemělo být, výrazně tomu napomáhá.

Rodič má sám medicínské znalosti, je úzce navázán na své dítě. V minulosti mohlo u nich v rodině dojít k syndromu náhlého úmrtí dítěte. Může jít ale o případ týkající se pouze dotyčného, který je sám přesvědčen o tom, že je nemocný a vyžaduje neustálou diagnostiku a lékařskou péči. Tohle je horší než hypochondrie, protože člověk má silnou a nutkavou potřebu stylizovat se do role pacienta a udělá pro to všechno, i za cenu, že si cíleně poškozuje své zdraví.

Syndrom Alenky v říši divů neboli Toddův syndrom

Syndrom Alenky v říši divů se často vyskytuje u dětí. Jedná se o poruchu vnímání reality, přičemž se postižené osobě může zdát, že předměty jsou výrazně menší (či větší) než ve skutečnosti, anebo dále (či blíže), než je tomu doopravdy. Příčinou bývá porucha mozku, ale také třeba užívání halucinogenních látek. Syndrom je pojmenovaný podle autora Alenky v říši divů Lewise Carrolla, nebo také podle britského psychiatra Johna Todda, který jej v 50. letech 20. století popsal.

Syndrom Alenky v říši divů u dětí. Co dělat, když děti zkresleně vnímají realitu?

Stendhalův syndrom neboli Florentský syndrom

Stendhalův syndrom se nezdá být až tak závažný. Ovšem jak se to vezme. Jedná se v podstatě o málem až kolapsový stav po zhlédnutí nějakého uměleckého díla nebo krásné přírody, což u některých osob navozuje silný zážitek s různými tělesnými projevy. Zkrátka kulturní šok. Může se dostavit zrychlení srdeční činnosti, závratě a silná nevolnost, někdy až halucinace, případně i silné sexuální vzrušení, což je pojmenováno zase jako Rubensův syndrom. Zkrátka pořádná extáze!

Florentský, nebo také Pařížský, syndrom je nazván podle francouzského spisovatele Stendhala, který navštívil v roce 1817 Florencii a byl tak uchvácenou její krásou, že se z toho málem složil. Syndrom ale popsala až v roce 1979 italská psychiatrička Graziella Magheriniová.

Jeruzalémský syndrom

Obdobně můžeme popsat další z tzv. cestovatelských syndromů, kterým je Jeruzalémský syndrom. Ten nastává po návštěvě Jeruzaléma, ale také jiných poutních míst. Co se s člověkem děje? Upadá do jakési náboženské extáze a stavu vytržení s mnoha podivnými, úzkostnými nebo “mešuge” projevy, mnohdy je přesvědčen i o tom, že je svatá osoba. Nejvíce se to děje křesťanům, židé a muslimové jsou tam totiž na to zvyklí.

Stockholmský syndrom

Tento syndrom nenastává po návštěvě Stockholmu, to tedy ne. Jedná se o vytvoření silné emoční vazby oběti na svého trýznitele. Jeho opakem je pak Limský syndrom, kdy vazbu vytváří pachatel na svou oběť. Více si můžete přečíst v článku, který jsme pro vás psali zde:

Záhadný Stockholmský syndrom aneb když oběti milují své trýznitele

Syndrom explodující hlavy

Syndrom explodující hlavy nastává ve spánku. Je podobný jako spánková paralýza, ale projevuje se tak, že vás náhle probudí rána, jako z děla. Máte pocit, že někde něco vybuchlo a blíží se málem apokalypsa, ovšem pravda je taková, že se to děje pouze ve vaší hlavě. Syndrom explodující hlavy nás může trápit těsně po usnutí, anebo před probuzením. Mnohdy vyvolává strach a úzkost.

Spánková paralýza jako nejděsivější porucha spánku

Syndrom cizí ruky

Syndrom cizí ruky se projevuje pocitem, že naše ruka není naše, ba co víc – chce nám škodit! Zkuste si to představit, velmi nepříjemné, viďte? “Cizí ruka” se může samovolně chovat velmi agresivně, škrábat nás, štípat, bít, ubližovat nám, v krajním případě se také pokouší připravit člověka o život, například jej uškrtit. Tento syndrom mívá neurologické příčiny, nejčastěji různé poškození mozku. Byl popsán německým neurologem Kurtem Goldsteinem na počátku 20. století.

Ohodnoťte tento článek:
5
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Syndrom explodující hlavy, chodící mrtvoly nebo cizí ruky. Znáte je?