Menu
WomanOnly
Snář

Totemové zvíře se nejčastěji zjevuje ve snech. Jak poznat to své?

Indiáni věřili, že každý člověk má svoje totemové zvíře. Podnikali dlouhé a náročné šamanské cesty, aby své totemové zvíře našli. Totemová nebo jinak řečeno silová zvířata nás provázejí životem a dodávají nám sílu v těžkých životních situacích. Také nás léčí a umožňují nám přebírat jejich vlastnosti a schopnosti, které jsou nám k užitku. Pokud své silové zvíře neznáte a dosud jste se s ním nesetkali, poradíme vám, jak ho v sobě objevit a jaké charakteristiky k nejčastějším silovým zvířatům náleží.

Jak najít své silové zvíře?

Silová zvířata můžeme poznat na úrovni duševního světa. Nejčastěji je to formou meditace a vizualizace nebo lucidního snění a astrálního cestování, kdy podnikáme vlastní myšlenkou řízené výlety ve snech, zatímco naše tělo spí. Není ale řečeno, že se s totemovým zvířetem setkáte pouze ve snech a ve změněném stavu vědomí. Na silové zvíře můžete narazit i ve zcela bdělém stavu, pokud si budete aspoň trochu všímat vnějšího světa a symbolů, s nimiž se v podstatě setkáváme každý den.

Pokud odpovíte na následující otázky kladně, pak jste své silové zvíře již našli:

  • Všímáte si častěji konkrétního zvířete v knihách, na obrázcích, ve filmech, billboardech či na předmětech, kde je vyobrazeno?
  • Máte pocit, že toto zvíře potkáváte nejčastěji nebo se vám jen tak náhodně ve vašem životě neustále v různé podobě zjevuje?
  • Je vám konkrétní zvíře hodně sympatické a rádi se obklopujete například předměty, na němž je vyobrazeno?
  • Zdává se vám o konkrétním zvířeti ve snech opakovaně a sny jsou spojeny se silnými prožitky a emocemi?

Pokud si sami nevíte rady, jak najít svého zvířecího duchovního průvodce, můžete o pomoc požádat zkušeného šamana nebo alternativního terapeuta, který se silovými zvířaty zabývá.

Výklad snů: Ve snu je mi partner nevěrný

K čemu nám slouží totemová zvířata?

Naše totemová zvířata nás především chrání a varují před nebezpečím. Dodávají nám sílu a odvahu, zapůjčují nám své charakterové vlastnosti a schopnosti, které potřebujeme v různých životních obdobích. Jsou našimi věrnými duchovními a životními průvodci, stejně jako živá a skutečná zvířata, o která se s láskou staráme ve svých domovech. Silová zvířata jsou pevně spojená s naší duší. A my sami často tato zvířata připomínáme svým vnitřním založením, povahou a chováním. Je tam jistá podobnost.

Nezapomeňte také na to, že v průběhu života se mohou silová zvířata měnit. Zatímco v jednom období života potřebujeme konkrétní totemové zvíře, jakmile nám jeho síla pomůže a toto období pomine, můžeme potřebovat zase jiné vlastnosti zcela jiného zvířete.

Tradici ponechme Indiánům a vytvořme si vlastní symboliku

Indiáni také měli svá totemová zvířata, podle nichž se třeba i jmenovali. Jejich životy byly pevně spjaty s konkrétními silovými zvířaty, jejichž charakteristiku a sílu si v sobě nesli po celý svůj život. Na základě toho později vznikl též indiánský horoskop, který popisuje charakteristiku konkrétních zvířat ve vztahu k datu narození každého člověka. Připomíná zvěrokruh o dvanácti znameních.

Indiánský horoskop. Jaké zvíře jste a jaké vlastnosti patří mezi vaše přednosti?

Původní význam totemových zvířat však ponechme Indiánům. Ani indiánský horoskop nemá s tradicí Indiánů pranic společného. Důležité pro nás je, abychom si sami našli své duchovní zvíře a brali v úvahu takové vlastnosti, o jakých víme, že dané zvíře má. Abychom čerpali ze symboliky, kterou sami známe. Pojďme si některou základní symboliku zvířat představit. A pokud se vám významy nelíbí, dosaďte si své, to je to nejdůležitější. Každé máme povědomí o určité symbolice zvířat a každé zvíře v nás vzbuzuje něco jiného.

Nejčastější silová zvířata a jejich symbolika

Vlk: inteligence, instinkt, nezávislost, síla, tajemno
Liška: svoboda myšlení, důvtip, hravost, vychytralost
Medvěd: emoce, ochranitelské instinkty, samota
Lev: hrdost, čest, vůdčí schopnosti, rodina
Tygr: odvaha, emoce, intuice
Kočka: nezávislost, hravost, ženský princip
Delfín: komunikace, intuice, sounáležitost
Slon: houževnatost, síla, srdečnost, trpělivost, překonávání překážek
Kůň: věrnost, vytrvalost, cílevědomost, vášeň, cesta
Jestřáb: vůle, vitalita, schopnost vidět věci ze všech stran
Sova: moudrost, šestý smysl, magie
Motýl: transformace, reinkarnace, lehkost bytí
Vážka: transformace, intuice, sny
Orel: osvícení, osvobození, důvěra v proces, vnitřní síla

Zdroje: dobrakartarka.cz, How To Find Your Spirit Animal, Das Totemtier – Hüter und Beschützer der Seele

Ohodnoťte tento článek:
5
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Totemové zvíře se nejčastěji zjevuje ve snech. Jak poznat to své?