Menu
WomanOnly
Esoterika

Andělská čísla. Jak nám mohou pomoci stejná čísla na hodinách nebo nalezená pírka?

Stalo se vám někdy, že jste se z ničeho nic zastavili a uviděli záblesk světla nebo jste zažili pocit, jakoby jste někoho zahlédli a přitom tam nikdo nebyl? Nacházíte občas na zemi peříčka, i když v blízkosti nemůže být zrovna žádné ptačí hnízdo? Stalo se vám opakovaně, že jste viděli na hodinách stejná čísla? A co ty okamžiky, kdy nad něčím přemýšlíte a náhle jako blesk z čistého nebe přichází odpověď na otázku, která vám dlouho ležela v hlavě? Pak je načase si uvědomit, že andělská znamení mohou být všude kolem nás. Jak jim porozumět?

Kdo jsou andělé a kdy nám mohou pomoci?

Andělé jsou poslové, kteří zprostředkovávají komunikaci mezi Bohem a lidmi. Jejich přítomnost někdy cítíme různými způsoby. Vás, kteří na anděly a duchovní bytosti nevěříte, nechce přece nikdo o ničem přesvědčovat. Ale co takhle přijmout výzvu a přečíst si něco o tom, proč mnozí lidé hned zbystří, když uvidí stejná čísla na hodinách nebo najdou bílé pírko na zemi? Ano, důležité je to, v co člověk věří. Ale radu, pomoc a podporu v různých životních situacích nebo při rozhodování přece potřebujeme všichni. A právě v tom nám mohou různá andělská znamení pomoci.

Andělé a archandělé se vyskytují v mnoha náboženstvích, nepatří pouze ke křesťanské víře. Andělský svět popsala již celá řada filozofů a učenců. Setkat se můžeme s jejich klasifikací a rozdělením, mají různé funkce a úkoly. Andělé jsou známí především tím, že pomáhají lidem, poskytují jim ochranu a pomoc v různých životních situacích, a to nejčastěji tehdy, když je lidé o pomoc sami požádají – a když v ně věří.

Proč věříte horoskopům a esoterice, a proč některá znamení jí podléhají více

Proč věříme na andělská znamení?

Víra je ve všech ohledech a směrech nesmírně důležitá pro naše životy, ať už se jedná o víru v Boha, v nadpřirozené bytosti, nebo víru v sebe sama či v to, že ráno vstanete a začnete nový den. Lidé od pradávna vnímají kolem sebe různá znamení a symboly. A tyto symboly mají právě takovou moc, jakou jim lidé přisuzují. Víra v anděly a andělská znamení patří k významným znakům dnešního ezoterického myšlení mnoha z nás. Každý přece potřebuje porozumět tomu, co se děje a najít vysvětlení pro různé jevy, které se v našem světě vyskytují.

Andělská znamení ale také představují ochranu a pomoc v různých životních situacích a při důležitém rozhodování. Tak se nám může dostat nejen pomoci, ale také varování od andělů, že nejsme na správné cestě nebo že nám hrozí nějaké nepříjemnosti a nebezpečí. Andělská znamení však nejčastěji ukazují na přítomnost andělů kolem nás, na jejich přízeň a vysokou ochranu, kterou nám poskytují. Jde jen o to naučit se tato znamení přítomnosti andělů rozpoznávat a porozumět tomu, co nám tyto symboly sdělují.

Velkou roli hraje také intuice. Ať už je to tedy anděl nebo intuice, důležitý je výsledek a vědomí, že jsme sami sebou a stojíme si za svým rozhodnutím či jsme na správné cestě.

Andělská znamení – čísla na hodinách

“Co znamenají stejná čísla na hodinách?” ptá se poslední dobou spousta z nás. Zatímco dříve nikdo ničemu takovému nepřisuzoval žádný význam, a vypadá to jakoby snad před dávnými lety nikdy nikdo na hodinách nespatřil 11:11 nebo 22.22, dnes všichni jaksi kolektivně vnímáme velmi intenzivně, když se něco takového děje. A někomu z nás klidně třeba i po celý den. Také se vám to stává? Sotva se podíváte na svůj mobilní telefon, notebook či na drahé digitální hodinky na ruce, vidíte stejná čísla. Co to znamená?

Nejčastěji se objevují čísla 11:11, 22:22, ale také 12:12, 13:13, 14:14, 15:15, 16:16, 17:17, 18:18 nebo 19:19, 21:21, 23:23. Někdo má také štěstí na nuly a přesně celé hodiny, například 12:00 nebo 0:00, ale možné jsou i různé kombinace opakujících se čísel, kterých si můžeme všimnout nejen na hodinách, ale třeba i na cedulích, když projíždíte daným místem, na značkách aut nebo při placení v obchodě. Taková výsledná suma 333,- nebo 666,- dokáže s leckým pořádně zamávat.

Numerologové každému číslu přisuzují určitou vibraci a symbolický význam, při výkladu andělských znamení z toho lze vycházet. Zásadní ale je ten moment, kdy se zastavíme a uvědomíme si, že tato stejná čísla vnímáme. Tento moment je rozhodující pro potvrzení andělské přítomnosti a toho, že věci plynou tak, jak mají. Pravdou ale také je, že pokud bychom neměřili čas digitálně, na klasickém ciferníku nás to hned jak se říká “neťukne”.

Co je aura člověka či rostliny a co označují její barvy?

Andělská peříčka a jejich význam

Význam peříček je pro andělskou přítomnost také důležitý. Protože v mytologii bývají andělé zobrazování jako bytosti s křídly, právě malá bílá peříčka nalezená na místech, kde bychom asi ptáky nečekali, údajně stoprocentně potvrzují to, že máme po svém boku strážného anděla, který řídí naše kroky a na něco momentálně upozorňuje. Peříčko klidně můžete ze země sebrat a schovat si ho pro štěstí.

Důkazy přítomnosti andělů

Mezi další důkazy přítomnosti andělů patří například barevný světelný záblesk, kdy se náhle podíváte do prostoru nebo pohnete hlavou a máte pocit, jako byste někoho zahlédli a přitom tam vůbec nikdo není. Ale to není všechno. Možná se vám někdy stalo, že jste ucítili vůni nebo parfém, ale nikde nebyl žádný člověk, byli jste v místnosti naprosto sami. To často bývá důkazem přítomnosti andělů, nebo našich zesnulých, kteří nás přišli podpořit nebo nám něco sdělit. A co třeba když se vám ozve kamarádka a zavolá vám přesně ve chvíli, kdy řešíte problém a potřebujete pomoct, aniž by ona o tom věděla? Někdy se také stává, že lidé v určitý čas, kdy potřebují pomoc a podporu uvidí na obloze tvary andělů v oblacích.

Andělé také mohou pomoci ve chvíli, kdy vás něco trápí a nevíte, jak se rozhodnout nebo jak vyřešit obtížnou situaci. Někdy stačí jen moment, kdy náhle váš zrak ustrne na konkrétním textu, může jít třeba i o název knihy ve vaší knihovničce, o nápis na televizní obrazovce nebo na obřím billboardu, o text právě hrající písničky v rádiu nebo o část textu v knížce, kterou náhle otevřete na náhodně zvolené stránce. V tu chvíli může proběhnout takzvaný aha efekt. O co  jde?

Znáte význam čísel? Jak ovlivňují naši povahu i zdraví?

Aha efekt a co znamená?

Aha efekt je psychologický fenomén, který popisuje moment, kdy člověku náhle něco dojde. Je to v podstatě něco jako když se člověku rozsvítí v hlavě nebo se mu dostane náhlého vnuknutí či pomoci shůry, intuitivního prozření a podobně. Aha efekt si můžete také propojit s přítomností andělů a se synchronicitami, které popisují jevy vyskytující se souběžně a které člověk intenzivně vnímá a přisuzuje jim nějaký význam. Aha efekt je ryze subjektivní a nepřenosný zážitek. Druzí lidé se někdy nestaví k aha efektu lichotivě,. Někdo vám může třeba s klidem říct, že jste “nejspíše objevili Ameriku” nebo jste přišli na něco, co on už “dávno ví”, případně také to, že jste si “dosud stáli na vedení”.

U aha efektu neznáme příčinu, zkrátka prostě „víme“. Ať už za naším prozřením stála prozřetelnost, naše intuice nebo anděl, důležité je naše uvědomění, že jsme na správné cestě.

Ohodnoťte tento článek:
4
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Andělská čísla. Jak nám mohou pomoci stejná čísla na hodinách nebo nalezená pírka?