Menu
WomanOnly
Zdraví a výživa

Chemoterapie jako způsob léčby rakoviny. Jak probíhá a na co se připravit?

Rozhodnutí o zahájení léčby chemoterapií s sebou přináší řadu otázek. Jaké druhy chemoterapie existují? Jak léčba probíhá a na čem závisí její délka? A na jaké nežádoucí účinky se připravit? Spolehlivým zdrojem informací týkajících se onkologických diagnóz je Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČOS ČLS J.E.P.), která na svých webových stránkách Linkos.cz objasňuje otázky spojené s nádorovými onemocněními.

Co je to chemoterapie a jaké má účinky

Vlivem chemoterapie na život nemocného a celkovým průběhem léčby se zabývá J. Vorlíček a kol. v brožurce s názvem Chemoterapie a vy, která je volně ke stažení na oficiálním portálu ČOS ČLS J.E.P. Jak její autoři uvádí, chemoterapie je druh léčby nádorových onemocnění, který spočívá v podávání léků. Tyto léky se nazývají cytostatika a jejich účelem je ničit nádorové buňky. Spolu s nimi však poškozují i některé zdravé buňky, což je důvodem vedlejších nežádoucích účinků chemoterapie. Pokud pacient užívá více druhů cytostatik, hovoříme o tzv. kombinované chemoterapii.

Nežádoucí účinky chemoterapie do značné míry závisejí na typu cytostatik, stavu nemocného a dalších faktorech. Může se objevit například:

 • vypadávání vlasů
 • nevolnosti
 • vyšší náchylnost k infekcím
 • tvorba modřin
 • zvýšená krvácivost
 • pálení při močení
 • únava
 • nesoustředěnost
 • snížení libida
 • suchost sliznic
 • průjem nebo zácpa
 • kožní problémy

Mnohé negativní vedlejší účinky chemoterapie jsou poměrně snadno řešitelné a vždy je potřeba o nich informovat ošetřujícího lékaře. Zároveň je důležité nezapomínat na to, že chemoterapie je velmi účinným způsobem léčby onkologických onemocnění. V závislosti na druhu a rozšíření nádoru lze očekávat zmírnění potíží způsobených nádorem, zpomalení růstu nádoru, zabránění jeho dalšího šíření či úplné vyléčení nemocného.

Bezprostředně po injekčním podání léků může nemocný pociťovat chlad v okolí vpichu, výjimečně se v těchto místech objevuje také bolest nebo pálení.

Melanom je nejzákeřnější kožní nádor. Koho ohrožuje a jak ho poznáte?

Chemoterapie jako doplňková léčba

Chemoterapie nemusí být jediným způsobem léčby nádorového onemocnění. V mnoha případech se k ní přistupuje až po operativním odstranění nádoru nebo po ozařování. Účelem doplňkové neboli adjuvantní chemoterapie je zničení nádorových buněk, které v těle mohly po předchozí léčbě přetrvat.

Postup může být také opačný. Někdy se léčba rakoviny chemoterapií zahájí před tím, než je provedena operace nebo nasazena léčba ozařováním, aby se nádor nejprve zmenšil. V takovém případě se užívá pojmu neoadjuvantní chemoterapie.

Některé druhy nádorů je vhodnější léčit jinými způsoby. Například rakovina děložního čípku se většinou řeší chirurgicky nebo radioterapií a chemoterapii podstupují jen ženy v pokročilém stadiu onemocnění.

Druhy chemoterapie

Různé druhy chemoterapie můžeme rozlišovat například na základě toho, zda je pacientovi podáván pouze jeden druh cytostatik, nebo zda cytostatika užívá v různých kombinacích. Je-li léčba založena na podávání více typů cytostatik, jedná se o kombinovanou chemoterapii. Léčba více druhy léků je častější, protože přináší lepší výsledky. Pouze jeden druh cytostatik se doporučuje například pacientům, u nichž chemoterapie představuje přídatnou léčbu.

Typy chemoterapie lze rozlišit také podle toho, jakým způsobem jsou léky podávány. Může jít o chemoterapii ve formě tablet, chemoterapii ve formě masti a chemoterapii ve formě injekcí. Konkrétnější rozdělení je následující:

 • cytostatika ve formě tablet, tekutiny nebo kapslí, která se polykají
 • cytostatika ve formě masti nebo tekutiny, která se vtírají do kůže
 • cytostatika ve formě injekce, pomocí níž se aplikují do svalu, podkoží, nádoru v kůži, tepny nebo žíly

O nejvhodnějším druhu chemoterapie rozhoduje lékař. Roli vždy hraje typ a rozsah nádoru, případná předchozí léčba a také celkový zdravotní stav pacienta.

Rakovina děložního čípku hrozí mladým i ženám v přechodu. Na vině jsou z 99 % HPV viry

Jak chemoterapie probíhá?

Léčby chemoterapií se není třeba bát. Může probíhat v nemocnici v rámci hospitalizace, ambulantně a dokonce i doma. Průběh chemoterapie se odvíjí mimo jiné od toho, zda je podávána v tabletách nebo v injekcích. S krátkodobou hospitalizací by měli počítat lidé, kteří se chystají na první chemoterapii.

Léky mohou být podávány denně, jednou týdně i jednou měsíčně, záleží hlavně na typu a rozšíření nádoru. Nemocný většinou chemoterapii dostává v cyklech, mezi nimiž je třítýdenní přestávka. Během této doby si organismus odpočine a vytvoří zdravé buňky.

Jak poznáte, že chemoterapie zabírá?

Informace týkající se účinnosti chemoterapie sdělí ošetřující lékař. Onkologicky nemocným se pravidelně provádějí různá vyšetření, která odhalí, do jaké míry se daří ničit nádorové buňky.

Je důležité poznamenat, že účinnost léčby pomocí chemoterapie není přímo úměrná množství či intenzitě nežádoucích účinků. Jinými slovy, z toho, že se u pacienta neobjevily negativní účinky, nevyplývá, že léčba nezabírá, a naopak výskyt mnoha nežádoucích účinků neznamená, že léčba funguje dobře. Účinky chemoterapie na organismus se odvíjejí od druhu podávaných cytostatik a dalších faktorů.

Žena uzdravená z rakoviny. Nemá smysl se bát, když mě za 2 dny může přejet auto

Co obnáší první chemoterapie?

První podání chemoterapie v drtivé většině případů obnáší krátkodobý pobyt v nemocnici. Je to důležité z toho důvodu, aby lékař mohl sledovat, jak chemoterapie působí na konkrétního pacienta, a případně léčbu podle potřeby upravit.

Na čem závisí délka chemoterapie?

Mezi faktory ovlivňující délku chemoterapie patří druh nádoru a jeho rozšíření v organismu, celkový zdravotní stav nemocného, druh chemoterapie, úspěšnost předchozí léčby apod. Obvykle se chemoterapie podává po dobu alespoň tří měsíců, někdy však může trvat i několik let. Ošetřující lékař je schopen délku chemoterapie alespoň orientačně odhadnout.

Chemoterapie a psychický stav nemocného

Rakovina je onemocnění, které do značné míry ovlivňuje nejen fyzický, nýbrž i psychický stav nemocného. S diagnózou se člověk musí někdy i velmi dlouho vyrovnávat, což může negativně ovlivnit nejrůznější stránky života.

Nelehké bývá také prožívání samotné léčby pomocí chemoterapie, zejména vzhledem k jejím negativním účinkům. Je důležité, aby nemocný o svých pocitech a obavách mluvil s blízkými, popřípadě s psychologem. Pomoci může také dobrá informovanost nejen o onemocnění, ale i průběhu, účinnosti a vedlejších účincích chemoterapie. Samozřejmostí by měl být dostatek spánku a odpočinku.

Léčba rakoviny může způsobit neplodnost. Jak na zmrazení buněk?

Mohu při chemoterapii chodit do práce?

Pracovat je při chemoterapii možné, a to bez ohledu na druh cytostatik. Avšak pokud chce nemocný zaměstnání na nějakou dobu přerušit, může lékař vypsat neschopenku. Nelze říci, zda je lepší do práce chodit či nechodit, jelikož to vždy závisí na situaci konkrétního člověka. Někdo se po psychická stránce cítí lépe, když do zaměstnání dochází i nadále, jinému vyhovuje zůstat doma, kde se může věnovat příjemnějším aktivitám.

V každém případě platí, že jednou z nejdůležitějších věcí při léčbě onkologického onemocnění je psychická pohoda. Té každý dosahuje jiným způsoby, proto v tomto ohledu nelze poskytnout jednoznačná doporučení.

Ohodnoťte tento článek:
4,8
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Chemoterapie jako způsob léčby rakoviny. Jak probíhá a na co se připravit?