Menu
WomanOnly
Apetit

Co je vaping? Jak moc je nová náhrada za klasické cigarety škodlivá

Redakce

Redakce

13. 10. 2017

Kouření je čím dál tím víc na ústupu. Nejen, že byli kuřáci vyhnáni z restaurací a barů, ale kouření již rozhodně není symbolem nezávislosti a životního stylu jako v 50. letech. Naopak, současný moderní trend zdravého životního stylu odsunul kuřáky na okraj. O tom, že je kouření škodlivé ví každý. Jak ale zdravotní rizika inhalace nikotinu eliminovat na minimum, když se nám přestat kouřit prostě nedaří? Rozhodně zdravější a společensky přijatelnější variantou kouření je tzv. vaping. Víte, co je vaping? Kouření elektronické cigarety namísto té klasické. Podíváme se podrobně na výhody vaporizéru oproti klasické cigaretě!

Co je vaping?

Elektronická cigareta byla patentována v Číně v roce 2006. Toto zařízení vytváří páru, respektive aerosol namísto klasického kouře. Aerosol vzniká zahřátím kapalné náplně nazývané e-liquid. Tento aerosol pak kuřák elektronické cigarety vdechuje. V elektronické cigaretě nedochází ke spalování, ale k odpaření náplně – oproti tabákovým cigaretám obsahuje aerosol 9 x až 450 x nižší koncentrace škodlivých a rakovinotvorných látek! A to už je dobrý důvod rozloučit se jednou pro vždy s klasickými cigaretami. Teď už víte, co je vaping!

Dáváte si často nohu přes nohu? Pozor! Tento zvyk může škodit zdraví

Vape – elektronická cigareta

Historie elektronických cigaret sahá do 20. let 20. století. Prvním, kdo přišel s myšlenkou daného principu, byl Joseph Robinson, který si dal svůj elektrický vaporizér, tedy zařízení, díky němuž bylo možno inhalovat léčivé látky za pomoci elektrického vyhřívání, patentovat v roce 1927. Přestože jeho myšlenka upadla na delší čas v zapomnění, znovu se jí chopil v 60. letech Herbert A. Gilbert a zkonstruoval první netabákovou cigaretu bez kouře, čímž se vaporizér přiblížil své dnešní podobě i uplatnění. Posledním mužem v řadě těch, kdo si mohou nárokovat autorství e-cigarety, je Číňan Hon Lik, který se zasloužil nejen o vzkříšení této myšlenky, ale spolu s ním o čistší a bezproblémovější průběh olympijských her v Pekingu roku 2008.

Je vaping škodlivý?

V současnosti je přístup k elektronickým cigaretám ve světě poněkud rozporuplný, zatímco některé země jejich využívání preferují, jiné jsou k nim více než kritické a poukazují na fakt, že neexistují žádné potvrzené studie o neškodnosti jejich používání, kterým zastánci argumentují.

Jak přestat kouřit. Abstinenční příznaky by vás neměly odradit!

Rozdíly mezi elektronickou cigaretou a běžnou cigaretou

Prodejci elektronických cigaret často označují dým vycházející z elektronické cigarety jako páru. Takové označení není přesné, protože jde ve skutečnosti o aerosol, směs pevných a kapalných částic v plynu. V elektronických cigaretách není náplň zapálena, takže aerosol neobsahuje látky vznikající hořením, jako je oxid uhelnatý, dehet, atd.

Problematická je již jen forma tabákové cigarety před použitím. K výrobě filtru se používá acetát celulózy, k výrobě papírku např. uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatý, oxid titaničitý a dusičnan draselný. Samotný tabák má mnoho přidaných látek jako např. čpavek, který zlepšuje vstřebávání nikotinu.

Tzv. e-liquid v elektronické cigaretě se skládá převážně z propylengylokolu a glycerolu, nikotinu a aromata. Složení e-liquidu se může měnit dle typu příchuti.

Vape – škodlivost

Během kouření tabákové cigarety do sebe kuřák prokazatelně inhaluje více než 4000 nebezpečných látek! A co je vaping? Při zahřátí e-liquidu dochází k částečnému rozkladu glycerolu a propylenglykolu v náplni podle bodu varu každé z látek. Dle typu použitého e-liquidu lze ve výsledném aerosolu najít některé nebezpečné látky – např. se tak vyskytovaly v japonských e-cigaretách mimo jiné mutageny glyoxal a methylglyoxal, které se v tabákovém kouři nevyskytují. V aerosolu elektronických cigaret zkoumaných na VŠCHT byl zjištěn trimethylpyrazin, který je dle zprávy nepříznivý pro zdraví kuřáka. Mezi krátkodobé účinky kouření elektronických cigaret patří zvýšené množství vydechovaného oxidu dusnatého, což je látka signalizující zánětlivou reakci v plicích. Formaldehyd, těžké kovy i některé další škodlivé látky se vyskytují jak v tabákovém kouři, tak v aerosolu elektronických cigaret.

Podstatným rozdílem je ovšem koncentrace těchto látek v elektronických cigaretách. Ta je nižší než v klasických cigaretách 9 x až 450 x, což je skvělé. Nicméně účinky dlouhodobého kouření elektronických cigaret zatím nejsou pochopitelně známy.

7 nemocí, které způsobuje pasivní kouření

Vaping bez nikotinu

V současné společenské diskusi se objevuje potřeba vyvážit přínosy elektronických cigaret s jejich riziky. Na jednu stranu přechod kuřáka na elektronické cigarety vede k menšímu poškození zdraví jak u kuřáků, tak u dalších lidí vystavených aerosolu místo tabákového kouře. U některých kuřáků se při půlročním výzkumu ukázalo, že jim e-cigarety můžou nahradit běžné cigarety a na konci výzkumů již běžné cigarety nekouřili.

Nejlepší je nekouřit vůbec!

Pokud kouříte cigarety, je určitě dobré přejít na vaping a časem se pokusit přestat kouřit zcela, příp. to čím dál tím více omezovat. Všichni nekuřáci a zejména mladí lidé by ovšem měli být důsledně varováni, že vaping rozhodně není zcela neškodný! Bohužel podle rozsáhlých výzkumů došlo k jevu, kdy jen ve Spojených státech tvoří pětinu kuřáků elektronických cigaret lidé, kteří nikdy nekouřili nebo přestali kouřit před více než pěti lety. Čím je člověk starší, tím více zodpovědnosti by měl mít jak vůči svému zdraví, tak vůči svým nejbližším. Vždy se snažte kouření omezovat, jak je to jen možné!

Nižší riziko požárů

Vzhledem k tomu, že v elektronických cigaretách náplň nehoří, je obrovským přínosem také skutečnost, že vaping radikálně snižuje riziko požáru oproti běžným cigaretám. Je potřeba si uvědomit, že běžné cigarety způsobily např. v letech 2001 až 2010 jen na území České republiky celkem 8176 požárů, což je okolo 4 % všech požárů vůbec. Navíc při nich bylo usmrceno 176 osob!

Bohužel ani vaping není zcela bez rizika v tomto ohledu – v několika málo případech totiž došlo k výbuchu baterie elektronické cigarety a vážným poraněním kuřáků. Jak však konstatuje americký úřad pro požáry, na to, že nyní se nyní v USA nachází okolo 2,5 mil kuřáků elektronických cigaret, tak se toto riziko řadí do velmi nízkého. Od roku 2009 do roku 2014 bylo evidováno pouze 25 těchto případů, z toho 80 % vzniklo při nabíjení, pouze 8 % při užívání (tedy pouze 2 případy za 5 let).

Neničte si svoji přirozenou krásu kouřením! Víme jak na to

Vaping je levnější

Díky vysokému zatížení tabákových výrobků spotřební daní je u nás vaping daleko levnější variantou kouření. Přes tvrzení některých prodejců není primárně určena pro odvykání kouření. Je určena pro kuřáky, aby mohli holdovat své zálibě jiným, méně škodlivým způsobem.

Vaping a pasivní kouření

Úroveň vstřebaného nikotinu u nekuřáků vystavených aerosolu elektronických cigaret je podobná jako u nekuřáků vystavených kouři běžných cigaret. Množství vstřebaného nikotinu pasivním kuřákem je tak malé, že nemá vliv na jeho zdraví ani nemůže způsobit jeho závislost na nikotinu. Teď, když už víte, co je vaping a co kouření elektronické cigarety obnáší, je nejvyšší čas rozloučit se s cigaretami jednou pro vždy!

Ohodnoťte tento článek:
4,4
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Co je vaping? Jak moc je nová náhrada za klasické cigarety škodlivá